Seuraavat vuodet ovat kriittisiä ilmastonmuutoksen kannalta. Mikäli vuosittaiset kasvihuonepäästöt pysyvät nykytasolla, ilmasto lämpenee noin +2,6 – +4,8 celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä. Jos taas globaalit kasvihuonepäästöt laskevat jyrkästi, ilmasto lämpenee arviolta +0,3 – +1,7 celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 29.8.2017

Kasvihuonepäästöjen määrän kehitykseen vaikuttaa moni asia, muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvä sääntely, kuluttajien ja yhtiöiden kulutustottumukset, teknologian kehitys, tutkimustulokset ja havainnot ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Edellä mainitut tekijät, yhtiöiden omat valinnat ja ilmastonmuutos itsessään vaikuttavat yhtiöiden menestysedellytyksiin.

Alla hahmottelen voittajat ja häviäjät yrityskentässä skenaariossa, jossa ilmastonmuutos saadaan osin torjuttua sekä skenaariossa, jossa ilmastonmuutos toteutuu voimakkaana. Tämä on globaali kokonaiskuva, paikalliset erot esimerkiksi sääntelyn tasossa, kuluttajien mieltymyksissä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksissa ovat todennäköisiä.

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.