OP:n kyselytutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta yksityissijoittajasta on kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta*. Tutkimuksen tuloksia tukee myös OP:n vastuullisen sijoittamisen teemarahastojen uusien sijoittajien lukumäärän kasvu viimeisen kolmen vuoden aikana.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 8.6.2020

OP:n kyselytutkimuksen mukaan kolme neljästä (76 prosenttia) suomalaisesta yksityissijoittajasta on kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta. Taustalla on varmasti useita syitä ja kyselytutkimus tarjosi mahdollisia selityksiä.

Yhtäältä kaksi kolmasosaa vastaajista uskoi vastuullisen sijoittamisen olevan kannattavaa. Toisaalta taas 63 prosenttia ei halua sijoittaa kohteisiin, joiden toiminta ei ole eettisesti kestävää.

Vastuullisuudella on monta ulottuvuutta: ilmastonmuutos, saasteet, luonnon monimuotoisuus, ihmisoikeudet, korruptio ja verokysymykset. Tutkimuksen mukaan vastuullisuusteemoista eniten puhuttelee suomalaisen työn tukeminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lasten oikeuksien puolustaminen. Lisäksi 60 prosenttia kertoi haluavansa sijoittaa yrityksiin, jotka toimivat aktiivisesti esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Noin neljänneksellä vastuullisuus on vaikuttanut sijoituspäätöksiin

Sijoitusvaihtoehtoja kuitenkin löytyy yksittäisistä yhtiöistä, rahastoista ja ETF:istäkin. OP-Rahastoyhtiön hallinnoimissa vastuullisen sijoittamisen teemarahastoissa uusien sijoittajien määrä on kasvanut mukavasti viimeisen kolmen vuoden aikana. OP-Ilmasto -rahasto esimerkiksi sijoittaa yhtiöihin, jotka kehittävät ja toimittavat muun muassa energiaa säästäviä teknologioita, uusiutuvia energianlähteitä sekä kierrättämisen ratkaisuja. Niiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun valtiot ja yhtä lailla yhtiöt eri toimialoilta asettavat hiilineutraaleja päästötavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. OP-Puhdas Vesi taas sijoittaa varansa vesitoimialan yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa liittyy puhtaan veden riittävyyden turvaamiseen myös tulevaisuudessa.

Koronakriisi ei tukahduttanut kiinnostusta vastuulliseen sijoittamiseen

Vuonna 2020 neljän ensimmäisen kuukauden aikana OP:n vastuullisen sijoittamisen teemarahastoihin tuli uusia osuudenomistajia lähes kolminkertainen määrä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Vastuullisesta sijoittamisesta puhutaan paljon ja suosio kasvaa, voiko markkinoille muodostua kupla?

Edellisen vuoden voittoihin suhteutettuna yhtiöistä, joilla on hyvät tulevaisuuden kasvunäkymät, joutuu usein maksamaan pörssissä korkeampaa hintaa. Niin sanotut cleantech-yhtiöt voivat siis olla kalliimpia pörssissä kuin yhtiöt keskimäärin. Sama pätee myös moniin teknologia-yhtiöihin, joilla on hyvät tulevaisuuden kasvunäkymät.

Vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja on kuitenkin monia: yksi poissulkee, toinen keskittyy vastuullisuusmielessä heikoimpiin yhtiöihin ja vaikuttaa yhtiöihin vastuullisuuskysymyksissä, kolmas valitsee kultakin toimialalta kokonaisvaltaisesti kaikkein vastuullisimmat, neljäs ehkä keskittyy ympäristöongelmiin ratkaisuja tuottaviin yhtiöihin. Yksityissijoittajien ja instituutiosijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen kanavoituu siis eri tyyppisiin ja suht laajaan joukkoon yhtiöitä, mikä alentaa kuplan todennäköisyyttä tulevaisuudessa.

Vastuulliset sijoitukset pärjäsivät verrattain hyvin myös koronakriisin aiheuttamassa markkinamyllerryksessä. Lue tarkemmin Juulia Kankaan blogi-kirjoituksesta.

Lue myös blogi-kirjoitus aiheesta: Miten sijoittaa vastuullisesti? – vinkkejä sijoituskohteiden pohdintaan

*Tiedot kerättiin loppuvuodesta 2019 ennen koronapandemiaa, ja tutkimukseen osallistui yhteensä 1 528 vastaajaa, joilla on yli 1 000 euroa sijoitusvarallisuutta.

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.