Maapallon kestävyyshaasteet huutavat rahaa mahdollistamaan ongelmien ratkaisua. Vaikuttavuussijoittaminen on yksi osa sitä. Vaikuttavuussijoittamisen suosio on kasvussa ja helppoja rahastomuotoisia sijoituskohteita on tarjolla enenevässä määriin, erityisesti ammattimaisille sijoittajille.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 1.9.2020

Ennen kuin sijoittaja laittaa varojaan töihin kestävyyshaasteita ratkaisemaan, kannattaa kerrata muutama perusjuttu. Vaikuttavuussijoittaja tavoittelee tuottojen lisäksi positiivisia vaikutuksia ympäristön tai ihmisten hyvinvointiin liittyen. Keskeistä on, että vaikuttavuussijoituksien tuotteet ja palvelut, kuten esimerkiksi koulutus, terveyspalvelut tai uusiutuva energia, tuottavat positiivisia vaikutuksia.

Seuraavassa avaan vaikuttavuussijoittamisen ominaispiirteitä muutaman väitteen kautta.

Väite 1: Tuulivoimaloita ja aurinkovoimaa rakentaessa päästöt vähenevät

Tarua. Päästöt eivät vähene rakentamisen aikana, päinvastoin. Päästöt vähenevät vasta kun voimaloita käytetään ja niiden tuottamalla energialla korvataan korkeapäästöisempää energiaa. Mikäli vaikuttavuussijoittaja myy rakennetun tuulivoimalan heti kun se on valmistunut, ei rakentamisen rahoittanut sijoittaja voi raportoida ollenkaan päästövähennyksiä. Sijoittajan, joka keskittyy maksimoimaan raportoidun päästövähennyksen (engl. emissions avoided), ei kannata rahoittaa uusiutuvan energian rakennusprojekteja ollenkaan vaan keskittyä ostamaan olemassa olevia ja toimivia projekteja sellaisesta maasta, jossa energia on keskimäärin hyvin saastuttavaa. Yksittäinen vaikuttavuusindikaattori ei siis välttämättä kuvaa koko totuutta.

Väite 2. Vaikuttavuussijoittaminen ei välttämättä ole vastuullista

Totta. Tuulivoimapuistoja voi rakentaa huomioimatta luonnon monimuotoisuutta. Ruokaa voi tuottaa liikaa lannoittamalla tai työvoimaa sortaen. Vaikuttavuussijoittajan täytyy varmistaa, että keskeisten vaikuttavuusindikaattorien ulkopuolisetkin vastuullisuusnäkökulmat tukevat positiivisia kokonaisvaikutuksia.

Väite 3. Vaikuttavuussijoittaja luopuu automaattisesti tuotosta

Tarua. Esimerkiksi Afrikassa osaava johto voi innovaatioiden myötä tehostaa elintarvikkeiden jakelua siten, että maanviljelijät saavat paremman hinnan tuotteilleen, ruokahävikki vähenee merkittävästi ja ruuan laatu paranee. Tämä kaikki on mahdollista katetta saaden sekä maatalouden ympäristövaikutukset, työolot ja kuluttajien ruuanhinnan kohtuus turvaten. Tällaisissa yhtiöissä yhdistyvät innovaatiot, johdon relevantti ja monipuolinen kokemus sekä kärsivälliset rahoittajat. Näihin sijoituksiin mukaan pääsy vaatii sijoittajalta kuitenkin pitkää kokemusta ja suhteita. Eikä tällaisia sijoituskohteita ole rajattomasti tarjolla kaikille halukkaille.

Väite 4. Jos vaikuttavuuslukuja raportoidaan, sen täytyy olla vaikuttavuussijoittamista

Tarua. Vaikuttavuussijoittaminen on jatkumo - on vaikuttavuussijoittamista ja ”vaikuttavuussijoittamista”. On sijoittamista, joka aidosti käynnistää muutosta parempaan, ja on vapaamatkustamista sellaisten listayhtiöiden kyydissä, jotka jo ovat ratkaisemassa kestävyyshaasteita. Sijoituksia kuitenkin tarvitaan puhtaimman vaikuttavuussijoittamisen ulkopuolellakin. Myös listayhtiöiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyen on tärkeä mitata ja raportoida taloudellisten lukujen ohessa. Mutta sijoittajan Y kaupankäynti yhtiön X osakkeella pörssissä ei välttämättä ole laukaiseva tekijä yhtiön X yhteiskunnallisissa vaikutuksissa. Vaikuttavuussijoittaja haluaa tietää, mitä vaikuttavuutta tavoitellaan, onko sijoittaja aidosti mukana laukaisemassa muutosta parempaan sekä onko vaikuttavuus läpinäkyvää.

Väite 5. Vaikuttavuussijoittamisella voi saada aikaan positiivista muutosta

Totta. Yhtiön keräämä uusi rahoitus voidaan käyttää esimerkiksi ruuanjakelussa uuteen jakelukeskukseen, joka kasvattaa positiivisia vaikutuksia. Vaikuttavuussijoittamisessa pätevät tutut sijoittamisen lainalaisuudet, eli niin tuottoihin kuin vaikuttavuuteenkin liittyy epävarmuutta. Vaikuttavuussijoittamisen kauneus on siinä, että mitä paremmin yhtiöiden liiketoiminta sujuu, sitä enemmän vaikuttavuuttakin yleensä syntyy.

Lue myös:

Suomen ensimmäinen kehittyvien markkinoiden vaikuttavuusrahasto kiinnosti sijoittajia yli odotusten – keräsi 76 miljoonaa euroa pääomaa

Blogi: Vakuutu vaikuttavuudesta

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.