Ilmastonmuutos vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan yhtiöihin eri puolilla maailmaa, toisiin negatiivisesti toisiin taas positiivisesti. OP Varainhoito varautuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sijoituskohteissa.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 25.3.2019

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan pörssiyhtiöihin eri tavoin. Tietyt yhtiöt hyötyvät ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta, kuten uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen panostavat yhtiöt. Toiset yhtiöt, esimerkiksi hiiltä käyttävät sähköntuottajat tai korkeapäästöiset teräksen ja sementintuottajat, puolestaan kärsivät ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Instituutiosijoittajilla on useita keinoja hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä salkussaan ja toisaalta pyrkiä hyödyntämään ilmastonmuutokseen liittyviä sijoitusmahdollisuuksia. Ilmastonmuutoskysymykset vaikuttavat mihin yhtiöihin sijoitetaan ja mihin ei. Tämän lisäksi on tärkeää sijoituspäätöksen jälkeen, yhtiön omistajana, vaikuttaa yhtiön kehitykseen ilmastonmuutoksen suhteen.

OP vaikuttaa omistajana yhtiöihin ilmastonmuutoskysymyksessä

Hienoin viimeaikainen kehitys instituutiosijoittajien ilmastonmuutostyössä on ollut vuoden 2017 lopussa perustettu Climate Action 100+, jossa OP Varainhoito on mukana. Tämän myötä yli 320 instituutiosijoittajaa ympäri maailmaa vaikuttavat yli sataan korkeapäästöisimpään pörssiyhtiöön. Yhteistyön tavoitteena on saada yhtiöt raportoimaan kattavasti ilmastonmuutosriskeistään sekä vähentämään päästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Vaikuttamistyö on tuottanut jo tulosta! Öljyjätti BP:n hallituksen aikomuksena on muuttaa yhtiön strategia linjaan Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Shell puolestaan on sitoutunut vähentämään myymänsä energian päästöjä merkittävästi ja sitomaan johdon palkitsemisen näihin päästövähennystavoitteisiin. Climate Action 100+ projektin lisäksi osallistumme sijoittajayhteistyöhön myös yhtiöiden ilmastonmuutosraportointia kehittävän CDP:n kautta. Vaikuttamistyön lisäksi OP:n rahastot kannattavat yhtiökokouksissa tiettyjä ilmastonmuutokseen liittyviä ehdotuksia OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikan mukaisesti.

OP poissulkee hiiliyhtiöitä ja sijoittaa ilmastonmuutoksen ratkaisua edistäviin yhtiöihin

On odotettavissa, että ilmastonmuutoksen hillinnän, lainsäädännön ja erilaisten hiiliverojen tai päästökaupan vuoksi hiilen käytöstä tulee taloudellisesti vähemmän houkuttelevaa. Olemme poissulkeneet hiilestä riippuvaisia kaivos- ja sähköyhtiöitä aktiivisten suorien sijoitusten joukosta. Tämän lisäksi sijoitamme ympäristöystävällisiin yhtiöihin muun muassa vastuullisen sijoittamisen teemarahastoissa. OP-Ilmasto sijoittaa yhtiöihin, jotka pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta. OP-Puhdas Vesi -rahastossa sijoituskohteiden liiketoiminnan ytimessä on puhtaan veden riittävyys tulevaisuudessa. OP-Vähähiilinen Maailma -rahastossa taas sijoituskohteiden hiilijalanjälki on matala.

Vaikutamme siis yhtiöihin ilmastonmuutokseen liittyen, poissuljemme hiiliyhtiöitä sekä sijoitamme ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden sijoittaa ilmastonmuutoksen ratkaisua edistäviin yhtiöihin. Tämän lisäksi julkaisemme rahastojemme hiilijalanjäljet op.fi:ssä.

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.