Hallinnointitavan parhaiden käytäntöjen tavoitteena on varmistaa yhtiöiden menestys. Sijoittajalle yhtiökokoukset ovat mahdollisuus vaikuttaa yhtiön hallinnointitapaan. OPn osakerahastot äänestivät kevään aikana sadoissa pörssilistattujen yhtiöiden yhtiökokouksissa kotimaassa ja ulkomailla.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 27.6.2018

Hyvä hallinnointitapa ei ole itsetarkoitus. Se on keino edistää kansantalouden tehokkuutta, kestävää kasvua ja taloudellista vakautta. Se edesauttaa yhtiöiden rahoituksen hankintaa pitkän aikavälin investointeja varten. Hyvä hallinnointitapa auttaa varmistamaan, että osakkeenomistajia ja muita yhtiön menestyksen kannalta tärkeitä sidosryhmiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Näin osuvasti OECD perustelee sivuillaan hyvän hallinnointitavan ohjeitaan. Puutteellisen hallinnointitavan on myös sanottu myötävaikuttaneen yritysskandaaleihin, kuten esimerkiksi Volkswagenin päästöhuijaukseen. Sijoittajalle yhtiökokoukset ovat mahdollisuus vaikuttaa yhtiön hallinnointitapaan. OPn osakerahastot äänestivätkin kevään aikana sadoissa pörssilistattujen yhtiöiden yhtiökokouksissa kotimaassa ja ulkomailla.

Sijoittajat pystyvät, maasta riippuen, suoraan vaikuttamaan pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa muun muassa seuraaviin hallintotavan osa-alueisiin: hallituskokoonpano ja hallituksen riippumattomuus, tilitarkastajan valinta ja johdon palkitseminen. Yksi hallituksen tehtävistä on valvoa ja ohjata toimitusjohtajaa. Mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi riittävän monen hallituksen jäsenen on oltava riippumaton yhtiöstä. Osakkeenomistajien ja yritysjohdon intressien tulisi olla yhteneväisiä. Palkitsemisen tulisi kannustaa johtoa tekemään osakkeenomistajien edun mukaisia päätöksiä.

Hallituskokoonpano ja tilintarkastajan valinta ovatkin maasta riippumatta lähes jokaisessa yhtiökokouksessa esityslistalla. Johdon palkitseminenkin on usein esityslistalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Briteissä ja Ranskassa. Myös Suomessa johdon palkitseminen tulee uuden osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivin myötä yhtiökokouksien esityslistalle. Aika ajoin ulkomaisten pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa on myös osakkeenomistajien ehdotuksia ympäristöön tai sosiaalisiin kysymyksiin liittyen.

OPn osakerahastot äänestivät kevään aikana sadoissa pörssilistattujen yhtiöiden yhtiökokouksissa kotimaassa ja ulkomailla nojaten OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikkaan. Erityisesti suomalaisten yhtiöiden ollessa kyseessä olemme tarvittaessa yhteydessä yhtiöihin myös ennen yhtiökokousta ja tuomme esiin kantamme tai kysymme lisätietoja. Tyypillisesti yhteydenottomme koskee hallituksen riippumattomuutta tai monimuotoisuutta. Työstämme tällä hetkellä tutkimusta johdon palkitsemisesta suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Kerromme lisää tutkimuksesta sekä kevään yhtiökokouskaudesta heinäkuussa julkaistavassa ensimmäisen vuosipuoliskon vastuullisen sijoittamisen katsauksessa.

LÄHTEET:

http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm

https://www.telegraph.co.uk/finance/comment/11893886/Volkswagen-scandal-Bad-governance-is-often-a-sign-of-trouble-ahead.html

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.