Kansainvälisesti naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa kasvaa, joskin hitaasti. Ennusteen mukaan naisten osuus hallituspaikoista kasvaisi nykyisestä 17 prosentista 30 prosenttiin maailmanlaajuiseen MSCI ACWI-indeksiin kuuluvissa pörssiyhtiöissä aikaisintaan vuonna 2028. Suomalaisissa pörssiyhtiöissä naisilla on 27 prosenttia hallituspaikoista Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksen mukaan.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 25.1.2018

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa maailmanlaajuisesti kasvoi yhden prosenttiyksikön vuodessa, ollen 17 prosenttia lokakuussa 2017. MSCI ESG Research seuraa vuosittain kuinka hallituspaikat jakautuvat naisten ja miesten kesken globaaliin MSCI ACWI-osakeindeksiin kuuluvissa pörssiyhtiöissä. Indeksiin kuuluu noin 2500 yhtiötä. Raportin mukaan kehittyneillä markkinoilla naisilla oli 20 prosenttia hallituspaikoista, kun taas kehittyvillä markkinoilla naisilla oli 10 prosenttia hallituspaikoista. Pientä positiivista kehitystä oli tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana hyvin monella mittarilla mitattuna.

Raportin mukaan noin viidenneksessä MSCI ACWI-indeksin yhtiöissä hallituksessa oli pelkästään miehiä. Suurin osa näistä yhtiöistä sijaitsee Japanissa, Etelä-Koreassa, Taiwanissa, Hong Kongissa ja Kiinassa. Kuitenkin myös Pohjoismaissa on pörssiyhtiöitä, joiden hallituksessa ei ole naisia. Seitsemässä MSCI ACWI-indeksiin kuuluvassa yhtiössä enemmistö hallituspaikoista kuului naisille. Yksi näistä yhtiöistä on Hennes & Mauritz. Hallituspaikat jakautuivat tasan miesten ja naisten kesken noin 20 yhtiössä. Informaatioteknologia oli naisten hallituspaikoissa toimialana hitaimmin kehittynein.

Painetta monimuotoisuuden lisäämiseen tulee jossain määrin sijoittajilta, mutta myös esimerkiksi sääntelystä, julkisesta keskustelusta ja työntekijöiltä. Suomessa Listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää, että pörssiyhtiöiden hallituksissa on molempia sukupuolia. Ranskassa lain mukaan naisille kuuluu 40 prosenttia hallituspaikoista CAC 40-osakeindeksin yhtiöissä. Intia ja Malesia ovat ensimmäisinä Aasian maina asettaneet minimivaatimuksia naisten hallituspaikoille pörssiyhtiöissä. Myös sijoittajat ovat aktivoituneet viime aikoina. Varainhoitojätti State Street keskittyi vuoden 2017 aikana Yhdysvalloissa, Briteissä ja Australiassa sellaisiin pörssiyhtiöihin, joiden hallituksessa ei ole naisia, äänestämällä tiettyjen hallitustenjäsenten uudelleenvalintaa vastaan. Vuoden 2018 aikana State Street laajentaa kampanjaansa Japaniin ja Kanadaan. Toinen varainhoitojätti, BlackRock puolestaan kannatti Pohjois-Amerikassa toisen kvartaalin aikana yhtiökokouksissa osakkeenomistajien ehdotuksia hallituksen monimuotoisuuteen liittyen kahdeksassa tapauksessa yhdeksästä. Tämä on selkeä muutos, koska vuosina 2012-2016 Blackrock oli kannattanut yhteensä vain kahta hallituksen monimuotoisuuteen liittyvää esitystä.

Monimuotoisuus ei liity pelkästään sukupuoleen vaan myös esimerkiksi osaamiseen, kokemukseen, ikään, kansallisuuteen ja rotuun. Konsulttiyhtiö PwC:n vuosittaisessa Yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenien kyselyssä 82 prosenttia oli sitä mieltä, että monimuotoisuus parantaa hallituksen suoritustasoa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa yhtiön hallituksen ja työntekijöiden monimuotoisuuden arvo vain korostuu!

Myös OP-Rahastoyhtiön rahastot tukevat tiettyjä hallituksen ja työntekijäkunnan monimuotoisuuteen liittyviä osakkeenomistajien ehdotuksia yhtiökokouksissa. Lue tarkemmin OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikasta.

Lähteet:

https://www.msci.com/www/research-paper/women-on-boards-progress-report/0806530251

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2017/11/keskuskauppakamarin-naisjohtajaselvitys-2017.pdf

https://www.ft.com/content/5b542782-ee9e-11e5-aff5-19b4e253664a

https://www.wsj.com/articles/state-street-to-make-further-push-for-gender-diversity-on-boards-1510610368

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-14/blackrock-puts-its-votes-behind-proposals-to-get-women-on-boards

https://www.pwc.com/us/en/governance-insights-center/annual-corporate-directors-survey/assets/pwc-2017-annual-corporate--directors--survey.pdf

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.