Kestävällä pohjalla oleva yritystoiminta tukee pitkän aikavälin sijoitustuottoja. Sijoittajalla on mahdollisuus vaikuttaa sijoituskohteisiinsa yhtiökokouksissa äänestämällä, tapaamisissa sekä muun yhteydenpidon kautta. Olemme yhteydenpidon kautta vaikuttaneet useaan kansainväliseen yhtiöön ympäristö- tai veroriskinäkökulmista.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 21.5.2018

OP Varallisuudenhoito aloitti vuoden 2017 alussa vaikuttamaan noin 50 kansainväliseen yhtiöön ilmastonmuutos-, vesi- tai veroriskinäkökulmasta. Vaikuttamisprojektien myötä olemme olleet yhteydessä yhtiöihin eri puolilla maailmaa. Olemme kuulleet vesiriskiä erinomaisesti hallitsevien yhtiöiden toimista tunnistaaksemme parhaita käytäntöjä projektin muita yhtiöitä varten. Yhdysvaltalaisten sähköyhtiöiden kanssa aiheena on ollut tasapainoilu lyhyen aikavälin poliittisten muutosten ja pitkän aikavälin ilmastonmuutostavoitteiden kanssa. Kolme vaikuttamisprojektiamme ovat olleet erityyppisiä. Seuraavassa valotan projektiemme mielenkiintoisimpia puolia.

Ilmastonmuutos- eli hiiliriskivaikuttamisessa kohteena on parikymmentä sähköntuottajaa, jotka ovat hiilen suurkuluttajia. Projektin tavoitteena on parantaa kohdeyhtiöiden kilpailukykyä vähähiilisessä taloudessa. Yhtiöiden tekemiin päätöksiin vaikuttaa moni tekijä. Sähköntuotanto vaatii paljon pääomia, joten muutokset tapahtuvat hitaasti. Toisaalta instituutiosijoittajat ovat vuoden 2017 aikana yhä useammin ryhtyneet kannattamaan tiettyjä ilmastonmuutoksen liittyviä ehdotuksia yhtiökokouksissa. Lisäksi uusiutuvan energian hinta on laskenut. Se on paikoin edullisin tapa tuottaa energiaa. Yhdysvalloissa taas hiilidioksidipäästöjen sääntely vaikuttaa epävarmalta Trumpin presidenttiyden myötä. Kokonaisuudessaan vaikuttamisprojektin kohdeyhtiöt ovat hieman edistyneet hiiliriskinhallinnassa. Ilmastonäkökulmasta katsoen muutosvauhdin pitäisi vielä kiihtyä.

Veroriskivaikuttamisessa kohteena on noin kymmenen kansainvälistä yhtiötä teknologia-, lääke-, kuluttaja- sekä elintarvikesektoreilta. Projektin tärkein tavoite on saada yhtiöt tarkastelemaan verotusta riskienhallinnan ja hallintotavan näkökulmasta. Aggressiivisella verosuunnittelulla voi olla yllättäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön toimintaan. Verotus on viime vuosina noussut voimalla julkiseen keskusteluun, usein negatiivisessa mielessä. Tavoitteenamme ei ole syyllistää vaan rakentaa luottamuksen ilmapiiri ja jakaa näkökulmia puolin ja toisin. Verotus on yhtiöille suhteellisen tuore aihe, ja viestintä hakee vielä muotoaan. Tärkeää on kuitenkin aloittaa!

Vesiriskivaikuttamisessa kohteena on parikymmentä vesiriippuvaista yhtiötä elintarvike-, kaivos- ja tekstiilitoimialoilta. Tavoitteenamme on varmistaa yhtiöiden toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Parhaat yhtiöt ovat edenneet vesiriskienhallinnassa niin pitkälle, että ne ovat tietyillä toimipaikoillaan aloittaneet yhteistyön valuma-alueen muiden vedenkäyttäjien kanssa. Vesi on valuma-alueen toimijoiden yhteinen luonnonvara, ja toimijat ovat veden kautta riippuvaisia toisistaan. Kuivilla alueilla yhtiön on joskus kustannustehokkainta yhteistyön avulla turvata oma vedensaanti. Juuri tätä parhaat yhtiöt myös tekevät.

Teimme tästä aiheesta myös videon, jonka voit katsoa alta. Vesi- ja veroriskivaikuttamisemme jatkuvat. Ilmastonmuutosvaikuttamisemme jatkuu Climate Action 100+ yhteisvaikuttamisprojektissa. Stay tuned!

Muuta evästeasetuksiasi

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.