Kansainväliset normit määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. Vaikutamme aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteenamme on osakkeiden tai velkakirjojen omistajina vaikuttaa niin, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 19.11.2018

Kansainväliset normit määrittelevät esimerkiksi, kuinka yhtiöiden tulee tukea ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tehdä töitä korruptiota vastaan. OP Varallisuudenhoito seuraa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa, että sijoituskohteet noudattavat toiminnassaan kansainvälisiä normeja. Tässä meitä auttaa palveluntarjoajamme, GES International, joka seuraa kansainvälistä uutisvirtaa sijoituskohteistamme. Mikäli uutisvirta tai muut tietolähteet herättävät epäilyn normirikkomuksesta, palveluntarjoajamme ryhtyy tutkimaan tapausta tarkemmin selvittääkseen, rikkooko yhtiö toiminnassaan normeja. Jos rikkoo, aloitamme aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä rahastoissa vaikuttamaan tällaisten yhtiöiden toimintaan. Tavoitteenamme on osakkeiden tai velkakirjojen omistajina vaikuttaa niin, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja.

Mikä ihmeen vaikuttaminen?

Aktiiviset suoria sijoituksia tekevät OP-rahastot ovat sijoittaneet tuhansiin yhtiöihin ympäri maailmaa. Näistä yhtiöistä kahdelletoista on tunnistettu kansainvälinen normirikkomus. Alla olevasta taulukosta näet kuinka yhtiöt, joihin tällä hetkellä vaikutamme, ovat edistyneet. Vaikutamme yhtiöihin olemalla yhtiöiden edustajiin säännöllisesti yhteydessä ja kysymällä yhtiön korjaavista toimista normirikkomukseen liittyen. Normirikkomukset ovat monen tyyppisiä ja yhtiötkin ovat keskenään erilaisia. Kysymyksemme saattavat liittyä esimerkiksi yhtiön tarjoamaan läpinäkyvyyteen, vahinkojen laajuuteen tai niiden korvaamiseen. Kysymme yleensä myös, miten yhtiö aikoo jatkossa ennaltaehkäistä vastaavia tapahtumia.

Vaikuttamistyömme kestää yleensä vuosia, koska normirikkomusten korjaaminen vaatii usein isoja muutoksia yhtiön toimintaan. Yhtiöiden korjaavat toimet saattavat vaatia kalliita investointeja, lisätyövoiman palkkaamista, toimintatapojen tai yrityskulttuurin muuttamista. Nämä kaikki vievät aikaa, kun yhtiö analysoi ratkaisuvaihtoehtoja ja tekee päätöksiä. On sijoittajan edun mukaista, että yhtiö löytää kustannustehokkaan ratkaisun, joka vie yhtiön toimet kansainväliset normit täyttävälle tasolle.

Lopetimme tänä vuonna vaikuttamistyömme neljään yhtiöön, sillä yhtiöt tekivät merkittäviä parannuksia toimintaansa. Myös palveluntarjoajamme määritteli normirikkomukset ratkaistuksi. Tyypillisesti normirikkomuksen ratkaisun edellytyksenä on, että riski rikkomuksen toistumiselle on merkittävästi laskenut uusien toimintatapojen myötä, tai yhtiö on korjannut aiheuttamansa vahingon. Usein normirikkomukset keräävät paljon negatiivista julkisuutta. Muutkin sijoittajat saattavat tiedustella, miten yhtiö aikoo korjata tilanteen ja muuttaa toimintaansa. Kiitos yhtiöissä tapahtuneesta muutoksesta kuuluu laajalle joukolle!

Miksi OP ei vain myy omistuksiaan?

Mielestämme edistämme parhaiten vastuullisuutta omistamalla yhtiötä ja vaikuttamalla niiden toimintaan. Tämän takia ensisijaisesti vaikutamme kansainvälisiä normeja rikkoneisiin yhtiöihin. Jos normien rikkominen jatkuu, eikä yhtiö vaikuta ottavan vastuuta normirikkomuksesta, olemme omistajana valmiita konkreettisiin toimiin. Omistuksemme myyminen on kuitenkin vasta toissijainen vaihtoehto. Kun myymme omistuksemme, menetämme omistajan vaikutusvallan, joka mahdollisesti voi siirtyä sellaiselle sijoittajalle, joka ei näe vastuullisuudessa arvoa.

Kerroimme ensimmäisen vuosipuoliskon vastuullisen sijoittamisen katsauksessa esimerkin vaikuttamistyöstämme korruptioon liittyen.

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.