Nykyään monet instituutiosijoittajat poissulkevat joukon yhtiöitä mahdollisena sijoituskohteena. Mitkä ovat OP Varallisuudenhoidon periaatteet poissulkea yhtiötä?

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 24.7.2018

OP Varallisuudenhoito poissulkee yhtiöitä kolmella perusteella:

  1. Kansainväliset sopimukset kielletyistä aseista
  2. Hiiliriski
  3. Kansainväliset normirikkomukset

Kiistanalaisten aseiden valmistajia poissuljemme kansainvälisiin sopimuksiin perustuen. Hiiliyhtiöitä poissuljemme perustuen hiilen käytön ja tuotannon taloudelliseen riskiin. On odotettavissa, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu johtaa tiukentuvaan lainsäädäntöön kasvihuonepäästöjen osalta sekä hiiliveroihin ja päästökauppaan eri puolilla maailmaa. Hiilen käytöstä tulee näin taloudellisesti vähemmän houkuttelevaa. Poissuljemme sekä kaivosyhtiöitä, jotka tuottavat hiiltä energiakäyttöön, että sähköyhtiöitä, jotka käyttävät hiiltä energiantuotannossa. Poissulkemiselta voi välttyä, jos kaivos- tai sähköyhtiöllä on uskottavia suunnitelmia pienentää ilmastovaikutuksiaan ja riippuvuuttaan hiilestä. Kansainvälisiä normeja, kuten OECD:n ohjeita monikansallisille yhtiöille, rikkovat yhtiöt ovat sijoittajan näkökulmasta riskipitoisia. Ensisijaisesti vaikutamme kansainvälisiä normeja rikkoneisiin yhtiöihin. Toissijainen vaihtoehto on poissulkeminen.

Poissulkulistamme on julkinen. Poissulkulistan yhtiöihin voisi jättää sijoittamatta ilman julkista listaakin. Julkinen lista kuitenkin viestii tehokkaasti, millaisiin yhtiöihin emme sijoita. Samalla se on viesti listalle päätyneille yhtiöille. Toisiin yhtiöihin poissulkulistalle päätyminen vaikuttaa enemmän kuin toisiin. Poissulkulistan lisäksi vaikutamme myös muilla keinoin, kuten äänestämällä laajasti yhtiökokouksissa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi vaikutamme yhtiöihin yhteyttä pitämällä esimerkiksi kansainvälisiin normirikkomuksiin ja ilmastonmuutosriskiin liittyen.

OP Varallisuudenhoidon poissulkulista koskee kaikkia aktiivisia suoria sijoituksia tekeviä täyden valtakirjan sijoituksia, kuten aktiivisia suoria sijoituksia tekeviä OP-rahastoja. Tämä tarkoittaa, että poissulkeminen ei koske indeksirahastoja eikä toisiin rahastoihin sijoittavia rahastoja. OP-Kestävä Maailma-yhdistelmärahasto puolestaan poissulkee listaamme laajemman joukon yhtiöitä.

Olemme päivittäneet poissulkulistaamme, ja se löytyy vastuullisen sijoittamisen sivuiltamme.

Lisätietoja poissulkemisen perusteista löytyy OP Varallisuudenhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteista.

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.