Kehittyvillä markkinoilla toimivat yhtiöt ja sijoittajat kohtaavat riskejä korruptioon, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyen. OP Varallisuudenhoito seuraa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa, että sijoituskohteet noudattavat kansainvälisiä normeja. Vaikutamme yhtiöihin, joille palveluntarjoajamme on vahvistanut normirikkomuksen.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 23.8.2018

Kestävällä pohjalla oleva yritystoiminta tukee pitkän aikavälin sijoitustuottoja myös kehittyvillä markkinoilla. Valitettavasti kehittyvät maat pitävät perää Transparency Internationalin korruptiomielikuvaa mittaavalla listalla. Ihmisoikeudet eivät välttämättä toteudu Suomessa totuttuun tapaan tai ympäristölainsäädännössä ja sen valvonnassa voi olla puutteita. Kehittyvillä markkinoilla toimivat yhtiöt ja sijoittajat kohtaavat riskejä korruptioon, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyen. Monella kehittyville markkinoille sijoittavalla salkunhoitajalla hallintotapa on osa sijoitusanalyysiä. Hyvä hallintotapa luo pohjan laaja-alaiseen riskienhallintaan, joka huomioi osakkeenomistajien ja muiden tärkeiden sidosryhmien edun. Mutta mitä tehdä, jos ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyvät riskit realisoituvat kaikesta huolimatta?

Vaikutamme kansainvälisiin normirikkomuksiin

OP Varallisuudenhoito seuraa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa, että sijoituskohteet noudattavat kansainvälisiä normeja, kuten YK:n Global Compact:ia ja OECD:n ohjeita monikansallisille yhtiöille. Vaikutamme yhtiöihin, joille palveluntarjoajamme on vahvistanut normirikkomuksen. Normirikkomusten seuranta sekä vaikuttamistyömme etenevät alla olevan kuvan mukaisesti.

Kansainvälisten normien seuranta ja vaikuttaminen aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa

Normirikkomuksista, joihin vaikutamme, valtaosa on tapahtunut kehittyvissä maissa, vaikka yhtiön kotipaikka olisikin teollisuusmaassa. Tällä hetkellä vaikutamme 14 yhtiöön. Vaikuttamisemme ovat liittyneet esimerkiksi korruptioon ja padon rakentamisen aiheuttamiin ihmisoikeusvaikutuksiin. Reippaus, jolla yhtiöt lähtevät ongelmia korjaamaan, vaihtelee. Vaikuttamiset kestävät kuitenkin yleensä vuosia. Ensisijaisesti vaikutamme kansainvälisiä normeja rikkoneisiin yhtiöihin. Toissijainen vaihtoehto on omistuksemme myyminen.

Yhtiöiden kehitys vauhdittuu, mikäli ne kohtaavat saman muutospaineen usealta sidosryhmältään. Sijoittajien vaikuttamistyö on siksi tärkeää!

Kerroimme ensimmäisen vuosipuoliskon vastuullisen sijoittamisen katsauksessa esimerkin vaikuttamistyöstämme korruptioon liittyen.

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.