Ilmastonmuutokseen liittyvät aiheet ovat monissa maailmalla käytävissä yhtiökokouksissa asialistalla. Ilmastonmuutoskysymykset jakavat sijoittajien mielipiteet. Osa sijoittajista huomioi äänestyspäätöksissään pitkän aikavälin riskit, kuten olennaiset ympäristö- tai sosiaaliset kysymykset. Osa sijoittajista taas huomioi lähinnä lyhyen tähtäimen näkökulmat äänestyspäätöksissään.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 24.10.2017

Esimerkkejä kevään 2017 ilmastoehdotuksista yhtiökokouksissa

Kevään mielenkiintoisin ilmastonmuutokseen liittyvä äänestys oli öljy-yhtiö ExxonMobilin yhtiökokouksessa. Ehdotuksessa vaadittiin yhtiötä analysoimaan Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen tavoitteen vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Ehdotus sai yli 62 prosentin kannatuksen yhtiökokouksessa verrattuna edellisen vuoden 38 prosenttiin. ExxonMobilin isoimpiin omistajiin kuuluvien varainhoitojättien, BlackRock:in, Vanguard:in and State Street:in arveltiin nyt puoltaneen ehdotusta. Saman tyyppiset ehdotukset saivat lähes 50 prosentin kannatuksen myös muutamassa muussa Yhdysvaltalaisessa energia- tai sähköyhtiössä.

Isoista öljy-yhtiöistä muun muassa BP, Total, ConocoPhillips ja Royal Dutch Shell ovat jo arvioineet Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia liiketoimintaansa. Toisen Yhdysvaltalaisen energiajätin, Chevronin, yhtiökokouksessa ehdotus suunnitella vähähiilistä liiketoimintaa sai vain 27 prosentin kannatuksen. Huomionarvoista on, että osuudenomistajien ehdotukset eivät läheskään aina ole yhtiötä sitovia. Toisaalta alle 50 prosentin kannatuksetkin saattavat johtaa muutokseen yhtiön toiminnassa.

Lakiehdotus ja kritiikkiä yhtiökokousehdotuksia kohtaan

Yhdysvalloissa on vireillä lakiehdotus, jossa rajoitettaisiin osakkeenomistajien oikeutta tehdä yhtiökokousehdotuksia. Oikeus tehdä yhtiökokousehdotuksia jäisi vain kaikkein suurimmille pitkäaikaisille osakkeenomistajille. Lakiehdotuksen läpimeno heikentäisi yhtiöiden omistajien vaikutusmahdollisuuksia yhtiöön. Osa yritysjohtajista on kritisoinut yhtiökokousehdotuksien käsittelevän asioita, joilla ei ole yhteyttä osakkeenomistajien tuottoihin. Ja että yhtiökokousehdotuksia tekevät piensijoittajat, jotka pyrkivät edistämään yksittäisiä asioita. Lakiehdotus on herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan ja se tuskin menee läpi sellaisenaan.

Elämme kriittisiä aikoja ilmastonmuutoksen kannalta. Yleistyvät sähköautot ja lisääntyvä uusiutuvan energian tuotanto ovat olleet merkittävä positiivinen kehitys. Tämän kehityksen täytyy jatkua ja kiihtyä, jotta ilmaston lämpeneminen jää alle kahden asteen. Instituutiosijoittajien äänestyskäyttäytyminen yhtiökokouksissa on ollut suurennuslasin alla, joten odotettavissa on enemmän puoltoääniä tietyille ilmastonmuutokseen liittyville yhtiökokousehdotuksille. Yhtiöt ja yhteiskunta tarvitsevat enemmän puoltoääniä merkittävissä ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvissä yhtiökokousesityksissä.

Katso myös OPn tiedote ulkomaisista yhtiökokouksista. Tuoreesta OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikasta löytyvät linjaukset OP-rahastojen yhtiökokousvaikuttamiseen.

LÄHTEET:

https://www.theguardian.com/business/2017/may/31/exxonmobil-climate-change-cost-shareholders

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/05/31/exxonmobil-is-trying-to-fend-off-a-shareholder-rebellion-over-climate-change/?utm\_term=.3d29ba23a5e1

https://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/rkuNWsHVRM3r3IudCfXDSA--\_9ez25goq72ezes8vkh/front

https://newsletters.briefs.bloomberg.com/document/rkuNWsHVRM3r3IudCfXDSA--\_39z270q8mwwzotccc6/front

https://www.calstrs.com/letter/financial-choice-act-2017

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.