Ylikulutuspäivä tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kantokyvyn. Kiertotalous tarjoaa monia mahdollisuuksia vähentää ekologista jalanjälkeämme. Myös rahoittaja voi tukea kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamallien yleistymistä.

Teksti Ida Koski, Sustainable Finance Specialist, OP Yrityspankki
Julkaistu 12.4.2024

Kiertotalous on tuotannon ja kulutuksen malli, jossa materiaalit ja tuotteet pidetään kierrossa niin pitkään kuin mahdollista, määrittelee Euroopan parlamentti. Näin materiaalien ja tuotteiden elinkaari pitenee ja niitä voidaan käyttää tuottavasti uudelleen ja uudelleen, lisäarvoa luoden.

Kiertotalous tarkoittaa paljon muutakin kuin jätteenkäsittelyä. Kyse ei kuitenkaan ole uudenlaisista toimintavoista, vaan kaikille tutuista ja arkipäiväisistä toiminnoista, kuten vuokraamisesta, korjaamisesta, kunnostamisesta tai kierrättämisestä. Nyt näitä toimintatapoja pitäisi ainoastaan alkaa hyödyntää laajemmin. Myös uusia teknologioita ja innovaatioita tarvitaan tukemaan kiertotalouden periaatteita.

Mikä on ylikulutuspäivä ja miten se liittyy kiertotalouteen?

Tänä vuonna Suomen ylikulutuspäivä on 12.4.2024, mikä tekee materiaalien liikakäytöstä ja kiertotalouden mahdollisuuksien kehittämisestä erityisen tärkeitä aiheita juuri tänään. Ylikulutuspäivä tarkoittaa ajankohtaa, jolloin ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kantokyvyn tuottaa uusiutuvia neitseellisiä luonnonvaroja ja käsitellä kasvihuonekaasupäästöjä.

Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Yhdysvalloissa ylikulutuspäivä osui maaliskuun puoliväliin, kun taas globaali ylikulutuspäivä asettuu tänä vuonna todennäköisesti heinä-elokuulle. Maapallon kestokyvyn varmistaminen on syy siihen, miksi meidän kaikkien tulisi pyrkiä kiertotalousajattelun kasvattamiseen tällä hetkellä liian vahvasti vallitsevan lineaarisen tuotanto- ja kulutusmallin sijasta.

Miten kiertotaloutta edistetään?

EU-taksonomia on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä kestäville toiminnoille, ja yksi sen ympäristötavoitteista on kiertotalouden edistäminen. Kiertotalouden taksonomia astui voimaan tämän vuoden tammikuussa. Tavoitteessa huomioidaan muun muassa näitä edellä mainittuja perinteisiä toimintatapoja, sekä kannustetaan uudenlaisien teknologioiden innovoimiseen suorasti ja epäsuorasti tärkeillä toimialoilla, esimerkiksi rakennusteollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa, palveluissa ja puhtaanapidossa.

OP edistää kiertotalouden malleja tarjoamalla vihreää rahoitusta kiertotalouteen liittyviin hankkeisiin, tiettyjen kriteerien täyttyessä. Kriteerit on määritelty tarkemmin OP:n vihreän rahoituksen viitekehyksessä. Kiertotaloudessa vihreinä hankkeina huomioidaan muiden kategorioiden tapaan EU-taksonomian merkittävän edistämisen kriteerit kelpoisuusehtoina, ja lisäksi OP Yrityspankki on määrittänyt sisäiset kriteerit perustuen markkinoiden johtaviin käytäntöihin.

Millaisia kiertotaloushankkeita OP voi käytännössä rahoittaa vihreänä?

Palvelut ovat yksi tärkeä kokonaisuus kiertotalousajattelussa. OP voi rahoittaa esimerkiksi käytettyjen tavaroiden fyysisiä ja elektronisia kauppapaikkoja, joilla helpotetaan käytettyjen tavaroiden vaihdantaa. Osana vihreän rahoituksen viitekehystä on myös tuote palveluna - ja muut kiertokäyttö- ja tulossuuntautuneet palvelumallit, joissa tuotetta esimerkiksi vuokrataan tai yhteiskäytetään ilman, että omistusoikeus siirtyy loppukäyttäjälle. Näitä edellä mainittuja palvelumalleja löytyy esimerkiksi koneiden, laitteiden, elektroniikan, vaatteiden ja kalusteiden vuokraamisesta tai leasingista. Käytännössä palveluntarjoajille yksi olennaisimmista arvioinnissa käytetyistä kriteereistä on tuotteen käyttöiän piteneminen tai käyttöintensiteetin kasvaminen.

Toinen tärkeä kokonaisuus on tekstiili- ja rakennusteollisuuteen liittyvät prosessit. OP voi rahoittaa innovaatioita, joilla parannetaan materiaalitehokkuutta vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä esimerkiksi teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä. Joissain tilanteissa tuoteturvallisuuteen tai kestävyyteen liittyvät laatuvaatimukset voivat estää kierrätettyjen raaka-aineiden käytön, mutta OP voi rahoittaa sellaisia innovaatioita ja teknologioita, joissa haasteista huolimatta löydetään tapoja käyttää kierrätettyä raaka-ainetta neitseellisen raaka-aineen sijasta.

Kolmantena kokonaisuutena voidaan mainita rakentaminen, joka sisältää muun muassa uusien rakennusten rakentamisen, korjausrakentamisen ja betonin käytön maa- ja vesirakentamisessa. Kiertotalouden näkökulmasta yritysten tulisi ottaa huomioon monenlaisia sääntelyjä, esimerkiksi kierrätysmateriaalien osuutta koskevat vaatimukset tai mukautuvuuteen liittyvien suunnittelukonseptien huomioiminen rakennusten suunnitteluvaiheessa. Keskeistä on käyttää resursseja kestävällä tavalla ja välttää turhaa materiaalihukkaa.

Kiertotalouden edistäminen on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiertotalousajattelu on monipuolinen kokonaisuus, ja se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää olemassa olevia resursseja tehokkaammin ja siten vähentää ympäristökuormitusta. Päästöistä puhumisen lisäksi huomiota tulisi kiinnittää koko ympäristöelinkaaren arviontiin.

OP haluaa rahoittajan roolissa olla tukemassa yrityksiä siirtymässä ympäristön kannalta kestävään liiketoimintaan. Kiertotaloushankkeiden rahoittaminen on osa OP:n vihreää rahoitusta. Edistämällä yhdessä kiertotalousajattelua voimme vaikuttaa siihen, että jatkossa Suomen ylikulutuspäivä ei osuisi ainakaan alkuvuoteen – tai että joskus tulevaisuudessa kyseistä päivää ei tarvitsisi merkitä kalentereihin enää ollenkaan.

Lue myös:

Muovin korvikkeista on huutava pula, ja Ahlstrom on löytänyt ratkaisuja, jotka ovat sekä kestäviä että tuottavia

Pankit raportoivat ensimmäistä kertaa taksonomian mukaisuuttaan – OP sijoittui yrityslainojen osalta toimialavertailussa hyvin