Teksti Jarmo Tiihonen, OP:n suuryritysasiakkaista vastaava johtaja @TiihonenJarmo
Julkaistu 21.11.2017

Euroopan komissio ennustaa Suomelle muun euroalueen keskiarvoa nopeampaa talouden kasvua. Ennusteen mukaan Suomi yltää tänä vuonna 3,3 prosentin ja ensi vuonna 2,7 prosentin kasvuun. Muun euroalueen vastaavat luvut ovat 2,2, ja 2,1 prosenttia. Talouden kasvu tulee viennin ja investointien kasvusta, mitä vauhdittaa kotimainen kysyntä. Ennuste on markkinoiden positiivisin, ja siitä kannattaa ottaa vauhtia tulevaan. Vahvat ennakkotiedot tästä saatiin jo vuosi sitten Aalto-yliopiston professoreiden ja OPn tekemässä suuryritystutkimuksessa.

Suomi on saatu kasvu-uralle, mutta mitä seuraavaksi? Tämän vuoden suuryritystutkimuksessa nousevatkin esille kysymykset digitalisaatiosta ja tekoälystä. Ne luovat puitteet isolle rakenteelliselle muutokselle, joka haastaa meidät kyseenlaistamaan olemassa olevat toimintatavat. Mutta vievätkö ne meiltä työt ja kaappaavat maailman? Syntyykö voittava asiakaskokemus tehokkaasti koneellisesti vai onko ihmisen empatiakyvyillä vielä sijaa tulevaisuuden palveluissa? Mihin suuntaan työelämässä asioita viedään? Millaista osaamista tarvitaan työelämässä? Tähänkin saadaan lisätietoa suuryritysten johdon vastauksista.

Tämän vuoden positiivista talouskasvua on tukenut myös se, että rahoitusmarkkinat ovat olleet suuryrityksille erittäin suotuisassa tilanteessa. Vuosi 2017 jää historiaan huippuvuotena, jolloin rahoitusta on ollut saatavilla erittäin edullisin ehdoin. Keskuspankkien tukiostoilla on ollut ratkaiseva vaikutus rahoitusmarkkinoiden hyvään likviditeettiin. Tukiostojen asteittaisella vähenemisellä ja loppumisella on vaikutuksensa rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. Mitä tästä suuryrityksissä ajatellaan?

Suuryritystutkimusta tehdään nyt jo kuudetta kertaa. Kysely lähetettiin Suomen 250 suurimman yrityksen johdolle, ja siihen on jo tähän mennessä vastannut kattava otos johtajia. On erittäin mielenkiintoista kuulla, mitkä asiat ovat suuryritysten johdon mielessä tänä syksynä. Mitä ajatellaan edellä mainituista asioista vai onko pinnalla aivan jotain muuta? Mielenkiintoiset kysymykset saavat vastauksensa tammikuussa, kun Aalto-yliopiston ja OPn suuryritystutkimus julkaistaan.

Jarmo Tiihonen työskentelee asiakkuuksista vastaavana johtaja OP Yrityspankissa. Jarmolla on pitkä ura OP Ryhmässä monessa eri tehtävässä ja hän on työskennellyt aiemmin esimerkiksi joukkovelkakirjalainojen, yritysjärjestelyiden, osakeantien ja listautumisten parissa.