Työelämä ei palaa koronapandemian jälkeen ennalleen. Poikkeusajasta jää käteemme suuri määrä oppeja, joita hyödynnämme tulevaisuudessa.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 9.10.2020

Kevät 2020 jää varmasti mieleen. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia muutti arkemme kertaheitolla, kun Suomeen asetettiin poikkeustila. Kevät 2020 mullisti myös työn tekemisen tapamme. Jopa 60 prosenttia suomalaisista siirtyi tekemään työtään kotiinsa.

Monissa yrityksissä etätyötä kokeiltiin ensimmäistä kertaa. Meillä OP Ryhmässä etätyö oli arkea ennenkin, mutta koronaviruspandemian myötä muutamassa kuukaudessa otettiin etätyöyhteyksissä ja työtapojen uudistamisessa loikka, johon normaalitilassa olisi mennyt vuosia. 12 000 työntekijästämme enimmillään 9000 teki etätyötä.

Uusi tapa työskennellä merkitsi, että digitaalisten työvälineiden tehokas käyttö piti opetella nopeasti ja tiimien piti myös luoda uudenlaisia keinoja ruokkia tiimihenkeä tilanteessa, jossa ei ole mahdollista olla fyysisesti samassa paikassa.

Pakollinen etätyöjakso opetti paljon. Se opetti, että etätyö toimii sekä hyvin että huonosti.

Etätyö on hyvä keino edistää keskittymistä vaativia, yksin hoidettavia työtehtäviä ja se on myös tapa parantaa työn ja muun elämän yhteensovittamista. Monet hankkeet etenivät kevään aikana hyvin, ja uusia innovaatioita kehitettiin paineisessa tilanteessa nopeasti. Tiimeissä, joissa yhteishenki on vahva, siirtyminen digitaalisiin välineisiin ei heikennä koettua yhteyttä hetkessä.

Etätyö toimii kuitenkin huonosti tilanteissa, joissa toisilleen tuntemattomien ihmisten tulisi aloittaa yhdessä joku aivan uusi projekti. Meidän kaikkien työhömme sisältyy yhteistyön tekemistä muiden kanssa, ideointia ja monimutkaisten ongelmien käsittelyä. Tällaiset asiat onnistuvat paremmin, kun koko tiimi on samassa paikassa.

Vaikka teknologia kehittyy nopeasti, me ihmiset kehitymme lajina huomattavasti hitaammin. Me yhä tarvitsemme kasvokkaisia kohtaamisia, jotta voimme solmia luottamuksellisia siteitä kollegoihin, asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin. Sanaton viestintä, ihmisten eleet ja olemus eivät välity etäyhteyksin samalla tavalla kuin läsnäolon kautta.

Me ihmisinä tarvitsemme kontaktia muihin myös voidaksemme paremmin. Kollegoiden läsnäolo ja tuki, työpaikan huumori ja satunnaiset kohtaamiset työpaikalla ovat asioita, joita on vaikea tai jopa mahdoton luoda digitaalisesti. Ihmisten välinen vuorovaikutus antaa meille kaikille energiaa.

Koronaviruspandemian jälleen kiihtyessä olemme OP Ryhmässä päättäneet yhdistää lähi- ja etätyötä joustavasti ja tiimien tarpeiden mukaan. 12 000 ihmisen joukossa tehdään niin moninaista työtä, että ylhäältä alas saneltujen etätyölinjausten aika on osaltamme ohi. Päätösvaltaa työn järjestämisestä on annettava sinne, jossa kulloisenkin työn sisältö tiedetään parhaiten – eli tiimeille ja tiimien esimiehille.

Itseohjautuvuus - jota OP Ryhmässäkin määrätietoisesti lisäämme - ja etätyö vaativat onnistuakseen selkeitä tavoitteita ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Jokainen tiimiläinen ei voi vain omasta näkökulmastaan päättää, milloin työskentelee etänä ja milloin lähityössä – nämä päätökset pitää tehdä tiimissä, ja esimiehen ohjauksessa. Tavoitteet ja pelisäännöt, ovat tulevaisuuden työtapojen rakennuspalikat, yhdessä luottamuksen, erilaisten työtapojen yhdistämisen ja valmentavan johtamisen kanssa.

Työelämä ei palaa ennalleen koronaviruspandemian jälkeen. En silti usko, että toimiston kuolema on vielä käsillä. Sen sijaan uskon, että työ on yhä moninaisempaa jatkossa, ja että hyödynnämme poikkeusolojen oppeja yhä paremmin. Luomme uudenlaista tapaa tehdä työtä yhä fiksummin, paremmin, tehokkaammin ja jaksamista tukevalla tavalla. Sellaisella työn tekemisen tavalla menestymme työelämässä, jonka muutosvauhti vain kiihtyy.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.