Osakekurssit, korot, raaka-aineiden hinnat - olisiko päivittäisestä markkinadatasta apua suhdanteen seuraamisessa?

Teksti Joona Widgrén, ekonomisti OP Ryhmässä @OP_Ekonomistit
Julkaistu 19.11.2018

Useimmat perinteiset makrotaloutta kuvaavat indikaattorit julkaistaan neljännesvuosittain tai parhaimmillaan kuukausittain. Lisäksi datan julkaisu tapahtuu usein viikkojen viiveellä. Näin ollen perinteisten indikaattorien avulla reaaliaikaisen kuvan saaminen taloudesta on käytännössä mahdotonta.

Taloudesta julkaistaan kuitenkin valtava määrä dataa päivittäin. Osakekurssit ovat saatavilla reaaliajassa, koroista saadaan tietoa päivittäin, lisäksi esimerkiksi raaka-ainehinnat muuttuvat markkinoilla jatkuvasti. Voisiko näistä, päivittäin julkaistavista, indikaattoreista olla apua suhdanteen seuraamisessa?

Viime vuosina erilaisia nowcasting-malleja on kehitelty runsaasti. Näiden mallien tarkoituksena on muodostaa käsitys talouden nykytilasta tai ennakoida lähitulevaisuutta. Useimmat näistä malleista eivät kuitenkaan hyödynnä päivittäistä markkinadataa.

Poikkeuksiakin on, esimerkiksi Philadelphian FED:in ADS-indeksi (Aruoba, S. B., Diebold, F. X., & Scotti, C. (2009)) hyödyntää myös päivittäistä markkinadataa yhdessä perinteisempien suhdannemuuttujien kanssa. ADS-indeksin ajatuksena on kuvata suhdanteen kehitystä reaaliajassa, hyödyntäen tiheästi julkaistavia markkinasignaaleja. Indeksi toimii hyödyllisenä arviona nykyhetken taloudellisesta aktiviteetista.

Olemme rakentaneet oman prototyypin suhdanneindikaattorista hieman ADS-indeksin hengessä. Indikaattorimme sisältää ainakin toistaiseksi ainoastaan päivädataa esimerkiksi koroista, osakkeista sekä raaka-ainehinnoista. Indikaattorin tarkoituksena on antaa lähes reaaliaikainen käsitys suhdanteen kehityksestä.

Historiallisesti tarkasteltuna rakentamamme indikaattori on toiminut kohtuullisen hyvin suhdanteen nykytilan arvioinnissa. Seuraamme jatkuvasti indikaattorin kehitystä ja kehitämme sitä edelleen. Tarkastelemme myös mahdollisuuksia käyttää uusia datalähteitä, kuten internetin hakudataa. Toistaiseksi uudet datalähteet eivät ole kuitenkaan osoittautuneet hyödyllisiksi.

Miltä indikaattorimme näyttää nyt? Lokakuun markkinamyllerryksessä se sukelsi selvästi, mutta on kuitenkin noussut pohjilta. Trendi on kuitenkin kääntynyt laskevaksi, mikä viittaisi talouden aktiviteetin kasvun hidastumiseen.

Kasvun hidastumiseen viittaavat myös viimeaikaiset ennusteet. OP:n ekonomistien tuoreimmat näkemykset talouden kehityksestä on luettavissa tänään julkaistusta suhdannekatsauksesta.

Lähteet:

Aruoba, S. B., Diebold, F. X., & Scotti, C. (2009). Real-time measurement of business conditions. Journal of Business & Economic Statistics, 27(4), 417-427.

Kirjoittaja Joona Widgrén työskentelee ekonomistina OP Ryhmässä. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat erityisesti data-analyysi sekä makrotalous.