Koronapandemia on pistänyt työskentelymallit uusiksi, ja monipaikkatyö on tullut jäädäkseen. Moni pohtii, voisiko etätöitä tehdä myös ulkomailla. Kyllä voi, jos se on vain työn ja työnantajan puolesta mahdollista. Lue, mitä kaikkea pitää ensin kuitenkin selvittää.

Sovi etätyöstä ulkomailla työnantajasi kanssa

Sovi työnantajasi kanssa, onko etätyö ulkomailla mahdollista. Sopikaa yhdessä myös etätyöjakson pituudesta.

Etätyöstä ulkomailla kannattaa tehdä työnantajan kanssa kirjallinen sopimus, jossa työntekijän ja työnantajan vastuut on eritelty selkeästi. Miten työt raportoidaan työnantajalle? Maksaako työnantaja esimerkiksi puhelinmaksut ulkomailla, entä miten on muiden työsuhde-etujen laita ulkomailla ollessa?  

Tarkista sosiaaliturva ja hae A1-todistusta

Työnantajan velvollisuus on hoitaa työntekijän lakisääteinen sosiaaliturva, tehtiinpä työtä Suomessa tai ulkomailla, etätyönä tai toimistolla. Jos halajat ulkomaille etätöihin, on selvitettävä, kuuluutko kotimaan vai työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin.

Jos lähdet etätöihin EU- tai ETA-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai sosiaaliturvasopimusmaahan, työnantajan tulee hakea sinulle A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta. Jos olet yrittäjä tai apurahansajaa, haet todistusta itse.

A1-todistus osoittaa, että kuulut Suomen lakisääteisen sosiaaliturvan piiriin ulkomailla työskentelyn ajan ja olet usein myös oikeutettu Kelan etuuksiin. Eläke kertyy Suomeen, ja kuulut Suomen työttömyys-ja tapaturmavakuutukseen.

Kun A1-todistus on myönnetty, työnantajalle ei yleensä muodostu sosiaaliturvamaksuvelvollisuuksia työntekomaahan. Siitä huolimatta kannattaa selvittää etukäteen työskentelymaan sosiaalivakuutusmaksuvaatimukset. Esimerkiksi joissain EU-maissa saattaa olla työehtosopimuksiin perustuvia maksuja, joten on selvitettävä, onko työnantajan velvollisuus maksaa niitä työskentelymaahan. Myös sosiaaliturvasopimusmaissa voi tulla maksettavaksi muita lakisääteisiä maksuja.

Jos A1-todistusta ei haeta tai myönnetä, työntekijä kuuluu ulkomailla työskentelyn ajan kohdemaan sosiaaliturvaan. Tällöin sekä työntekijä että työnantaja maksavat sosiaalivakuutusmaksut kyseiseen maahan. Kullakin maalla on omat sääntönsä, joihin on syytä tutustua etukäteen.

Eläketurvakeskuksen palvelusta voi tarkistaa maakohtaisesti työnantajan sosiaaliturvamaksuvelvoitteet Suomessa, kun työtä tehdään ulkomailla.

Verot maksat yleensä Suomeen

Kun työskentelet etänä ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa, verotukseen vaikuttaa ulkomailla työskentelyn kesto ja se, missä valtiossa työskentelet.

Jos työskentelet ulkomailla yhtäjaksoisesti enintään 6 kuukautta, saamasi palkka verotetaan Suomessa samoin kuin työskentelisit kotimaassa. Maa, jossa työskentelet, ei verota palkkaasi, paitsi jos Suomi ei ole tehnyt verosopimusta kyseisen maan kanssa. Vaikka verosopimus olisikin tehty, työskentelymaalla on verotusoikeus, jos työnantajalla on siellä kiinteä toimipaikka. Jos työskentelyvaltio verottaa palkkaasi, kaksinkertainen verotus poistetaan yleensä Suomessa.

Jos työskentelet ulkomailla yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta, palkkasi on tietyin ehdoin verovapaata Suomessa. Tutustu ehtoihin. Yli 6 kuukauden oleskelusta on myös aina ilmoitettava Kelaan, samoin kuin Suomeen palaamisesta.

Tarkista vakuutusehdot

Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa etätyötä tehdessä kaikkialla maailmassa. Tarkista, mitä se korvaa. Etätyössä sattuneet vahingot ja sairastumiset eivät välttämättä kuulu työtapaturmavakuutuksen piiriin. Korvaus edellyttää selvää syy-yhteyttä toimenkuvan mukaiseen työhön. Tapaturmavakuutus ei myöskään korvaa ambulanssilentoa Suomeen.

Ulkomailla työskennellessäsi tarvitset matkavakuutuksen, joka korvaa vapaa-ajan tapaturmista ja sairastumisesta aiheutuvat kulut. Yleensä myös työnantaja edellyttää työntekijältä riittävää vakuutusturvaa ulkomailla ollessa. Kannattaa myös hankkia Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos sinulla on omasta tai työnantajan puolesta ennestään vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, se on voimassa kaikkialla maailmassa, mutta korvauksia maksetaan kuitenkin vain Suomessa syntyneistä kuluista. Siksi matkavakuutus on ehdoton ulkomailla.

Vuokraa asunto ja tarkista nettiyhteydet

Iso osa etätyön viehätyksistä ulkomailla on luonnollisesti ilmasto ja paikalliset olot. Eri kohteisiin kannattaa tutustua huolella etukäteen. Myös aikaero Suomeen kannattaa huomioida. Saatat aikaeron vuoksi päätyä työskentelemään varhain aamulla tai myöhään illalla.

Asunnon etsiminen Suomesta käsin voi olla haastavaa. Yksi vaihtoehto on vuokrata ensin Airbnb-asunto ja etsiä pidempiaikaista asuntoa paikan päällä.

Etätyö edellyttää toimivaa nettiyhteyttä. Selvitä, onko majapaikassasi wifi-yhteys. Jos suuntaat etätöihin EU:n sisällä, etätöiden tekeminen on helppoa, sillä moni suomalainen puhelinliittymä toimii hyvin Euroopassa. Oikeanlaisen datapaketin ansiosta puhelimesta voi jakaa netin huoletta ulkomaillakin. Jos suuntaat EU:n ulkopuolelle, kannattaa hankkia paikallinen sim-kortti.

Lähteet: Eläketurvakeskus, Työturvallisuuskeskus, Vero.fi, Kela

Lue myös:

Kirsi muutti mökille etätöihin: ”Yhtäkkiä päivässä onkin kaksi tuntia enemmän aikaa”

Lähes vuosi etätöitä takana - näin se näkyy Arjan ja Sonjan elämässä