Energia-ala on ollut viime vuosina kovassa murroksessa. Sähkön hinta on noussut, mikä on vauhdittanut vihreää siirtymää ja uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa.

– Energiakriisi on korostanut myös toimivan infran merkitystä. Huoltovarmuus on tärkeää ja sähkönjakelu on merkittävä osa sitä, sanoo Treasury Manager Sasu Kämäräinen Elenialta.

Yritys on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluyhtiö, jonka päätoimipaikka on Tampereella. Yritys on tunnettu nykyisellä nimellään vuodesta 2012 lähtien, kun Vattenfall myi Suomen verkkoliiketoimintonsa kansainvälisille sijoittajille. Yrityksen historia alkaa kuitenkin jo vuodesta 1995, jolloin Suomen sähkömarkkinat vapautettiin kilpailulle ja sähköä myyvät ja sähköä jakelevat yritykset eriytettiin.

Energia-ala rakentuu siten, että valtakunnallista kantaverkkoa ylläpitää ja kehittää valtion omistama yritys Fingrid, joka siirtää sähköä isoilla voimalinjoilla sähkönjakeluyhtiöiden tarpeisiin. Pienempää, lähinnä pien- ja keskijännitteistä sähköä jakelee Suomessa noin 80 sähkönjakeluyhtiötä, joiden toimialueiden koko vaihtelee. Kotitalouksien sähkönmyynnistä huolehtivat alueelliset sähköyhtiöt. Energiavirasto valvoo näiden yhtiöiden toimintaa ja hinnoittelua. Kotitalouksien sähkönmyynnistä puolestaan huolehtivat erilliset sähköyhtiöt.

Sähköverkot osa huoltovarmuutta

Viime talveksi ennustettiin sähköpulaa, joka onneksi väistettiin leudon talven ansiosta. Se vaati sopeutumista paitsi kotitalouksilta, myös yrityksiltä.

Eleniassa sähköpulaan varauduttiin kehittämällä ratkaisuja, joiden avulla mahdollisesta sähköpulasta selvitään siten, että yhteiskunnan sähköntarve pystytään turvaamaan erityisesti kriittisissä kohteissa kuten sairaaloissa.

– Sähkön on aina kuljettava asiakkaalle. Jos esimerkiksi puu kaatuu sähkölinjan päälle, se täytyy heti korjata. Meillä on 1 000 henkilön kumppaniverkosto, joiden ansiosta pystymme huolehtimaan toimialueemme 76 000 kilometrin pituisesta sähköverkosta ja varmistamaan sähköverkon toimivuuden.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä kyberturvallisuuden merkitys on korostunut. Sähköverkkojen on kestettävä kaikenlaiset kyberhyökkäykset.

– Teemme kyberhyökkäyksiin varautumiseen liittyvää suunnittelua yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa, Kämäräinen sanoo.

"Jotta fossiilisista polttoaineista ja energiamuodoista päästäisiin eroon, tarvitsee energiajärjestelmä sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamiseen älykkään sähköverkon", sanoo Sasu Kämäräinen.

Älymittarit tukemassa vihreää siirtymää

Sähkönjakeluyhtiönä Elenia ei myy sähköä eikä siksi voi vaikuttaa sähkön myyntihintaan tai siihen, millä tavoin sähköä tuotetaan. Sen sijaan yhtiö kehittää sähköverkkojen teknologiaa sellaiseksi, joka mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen kytkemisen verkkoon ja pyrkii omalta osaltaan edistämään vihreää siirtymää.

– Jotta fossiilisista polttoaineista ja energiamuodoista päästäisiin eroon, tarvitsee energiajärjestelmä sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamiseen älykkään sähköverkon.

Yksi edistysaskel on älykkäät sähkömittarit, joiden avulla sähkönkulutusta pystytään mittaamaan entistä tarkemmin. Älymittarit antavat lähes reaaliajassa hyödyllistä tietoa energiayritysten lisäksi kotitalouksille. Älymittareiden avulla kotitaloudet voivat tarkkailla sähkönkulutustaan ja osallistua ilmastotalkoisiin tehostamalla sähkönkäyttöä.

– Jokainen kuluttaja voi omilla toimillaan vaikuttaa siihen, että sähköä riittää kaikille, Kämäräinen sanoo.

Elenia osallistuu ilmastotalkoisiin ja on sitoutunut tieteeseen pohjautuvaan ilmastotavoitteeseen (SBTi), sekä vähentämään päästöjään 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

– Yhtiössämme suositaan vähäpäästöisiä ratkaisuja, joiden avulla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme. Eleniassa esimerkiksi kaikki työsuhdeautot ovat täyssähköautoja. Arvoketju tuottaa tällä hetkellä suurimmat päästöt. Tavoitteenamme on saada päästöt laskemaan myös läpi arvoketjun.

API-rajapinnat osana vastuullista toimintaa

Viime elokuusta alkaen Eleniassa on ollut käytössä API-rajapinta, jonka myötä säästyy useita aikaa vieviä työvaiheita.

API-rajapinnalla tarkoitetaan kahden ohjelmiston reaaliaikaista yhteyttä toisiinsa. Rajapinnan avulla ohjelmat voivat suorittaa automaattisia toimintoja, kuten maksuja.

– Elenialle vastuullisuus on tärkeä arvo ja rajapinnan käyttöönotto on osa sitä, sanoo Elenian saatavienhallinnan palvelupäällikkö Marja Boumaraf.

API-rajapinnan ansiosta Elenian myyntireskontran arki on helpottunut ja rajapinta mahdollistaa rahanpalautusten suorittamisen tietoturvallisesti. 

Elenian tarpeisiin luotu rajapinta toimii myyntireskontran tukena tilanteissa, jolloin huomataan, että asiakas on maksanut virheellisen suorituksen, jota ei pystytä kohdistamaan oikeaan laskuun. API-rajapinnan avulla suoritus palautuu automaattisesti takaisin maksajalle joko samana tai seuraavana päivänä.

– Emme halua pitää hallussamme rahaa, joka ei meille kuulu, vaan haluamme palauttaa sen oikealle maksajalle turvallisesti, luotettavasti ja nopeasti. API-rajapinnan ansiosta raha palautuu siten, että tieto pysyy salattuna ja ehjänä koko matkan. Rajapinnan kautta kulkevaa tietoa ei ole mahdollista muuttaa matkalla, Boumaraf sanoo.

Raha palautuu maksajalle tietoturvallisesti

Aiemmin rahanpalautusprosessi on vaatinut ensin asiakkaan yhteystietojen selvittämisen, jonka jälkeen asiakkaalta on tiedusteltu tilinumeroa joko puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Vasta tilinumeron saamisen jälkeen raha on voitu palauttaa takaisin maksajalle. Monesti tilinumero on jäänyt saamatta, koska vastaanottaja on saattanut luulla viestiä huijaukseksi tai ei muusta syystä ole halunnut luovuttaa tilinumeroaan. Näihin vaiheisiin on voinut mennä useampi päivä.

– Pankki ei voi luovuttaa meille virheellisen maksun suorittaneen henkilön tilinumeroa pankkisalaisuuden vuoksi. API-rajapinta turvaa sen, ettei pankkisalaisuus vaarannu, vaan koko ketju suoritetaan tietoturvallisesti.

Integraatiota olivat laatimassa Elenian it-osaajat yhdessä pankin asiantuntijoiden kanssa. Boumaraf kehuu API-rajapinnan käyttöönottoon liittyvää yhteistyötä OP:n kanssa.

– Kaikilla pankeilla ei ole yhtä luotettavia palveluita.

Lue lisää OP:n API-rajapinnoista täällä

Elenia

  • Liikevaihto noin 300 miljoonaa euroa
  • Perustettu 2012
  • Suomen toiseksi suurin sähkönsjakeluyhtiö noin 80 toimijasta.
  • Asiakkaita 438 000
  • Henkilöstöä noin 300
  • Sähköverkkoa 76 700 km
  • Päätoimipaikka Tampere
  • Elenia-konserniin kuuluvat sähköverkkoyhtiö Elenia Verkko Oyj ja energia-alan palveluihin erikoistunut Elenia Oy
  • Elenian verkkoalue: Kanta- ja Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa noin sadan kunnan alueella
  • Elenian omistajat: Valtion Eläkerahasto (VER), Allianz Capital Partners (ACP) Allianz Groupin puolesta sekä Macquarie Super Core Infrastructure Fund.

Lue myös: 

Terapiatalo Noste vei asiakaskokemuksen uudelle tasolle automatisoimalla maksuliikennettä

A-lehdet sitoutti asiakkaitaan automatisoimalla maksuliikennettään

Edelläkävijäyritykset hyödyntävät maksuliikkeessään jo API-ratkaisuja