Yli viisikymppisten yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy eräs sitkeä myytti. Kypsän iän ensiyrittäjyyteen nimittäin suhtaudutaan yleensä jonkinlaisena elämäntapana tai harrastuksena, jolla ansaitsee korkeintaan taskurahoja. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, kertoo yrittäjyystutkija, kauppatieteiden tohtori Varpu Sankelo.

– Yli viisikymppisten ensiyrittäjyys voi yhtä hyvin olla kasvuyrittäjyyttä, joka lisää alueellista elinvoimaa. Olisi syytä korostaa, että viisikymppisten yrittäjyys ei tarkoita jotain pienimuotoista puuhastelua, vaan siinä on paljon potentiaalia, Sankelo kertoo.

Sankelon Vaasan yliopistoon tekemä kauppatieteiden alan väitöskirja: "50+ -ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina" tarkistettiin kevättalvella.

Sankelon haastattelemista yrittäjistä yksi jatkaa edelleen yrittäjänä, yksi ajoi yrityksen alas ennen eläkepäiviään ja muut myivät firmansa ennen eläkkeelle siirtymistä.

Liikeidea on siis ollut onnistunut, koska yritys jatkaa elämäänsä. Ei sellainen firma synny puuhasteluna, vaan työllä.

Varpu Sankelo

Yrittäjyystutkija Varpu Sankelo päätyi tutkimaan yli 50-vuotiaiden ensiyrittäjyyttä professori Teemu Kautosen suosituksesta. Vuonna 2007 huomiota herätti uusi tutkimustulos, jonka mukaan vanhan Vaasan läänin alueella niinkin moni kuin joka kuudes uusi yritys oli yli 50-vuotiaan perustama. Sankelo otti kopin hänelle heitetystä tutkimusideasta, sillä aihe kiinnosti häntä myös siksi, että hänellä itsellään oli yrittäjätaustaa.

Eettisyys edellä

Sankelon väitöskirja paljastaa monia uusia tiedonjyviä yli viisikymppisten ensiyrittäjyydestä. Ensinnäkin sen ikäisten yrittäjäksi ryhtyminen linkittyy vahvasti elämänkaaripsykologiaan liittyvään viidenkympin siirtymään. Arkikielessä ilmiö tunnetaan nimellä viidenkympin villitys.

Viisikymppiselle on tyypillistä pohtia jo elettyä elämää. Jos jokin ei ole mennyt elämässä aivan suunnitelmien mukaan, viisikymppisenä ihminen saattaa hyvinkin aktivoitua tekemään uusia ratkaisuja elämässään, sillä sen ikäisenä niitä vielä ehtii hyvin tehdä.

Sankelon mukaan moni viisikymppisenä yrittäjäksi ryhtynyt kokee, että jokin korsi senhetkisessä työssä katkaisi kamelin selän. Henkilö on esimerkiksi saattanut kokea työssään epäasiallista kohtelua tai joutunut toimimaan omien eettisten normiensa vastaisesti, mutta vasta viisikymppisenä viimeinen raja tulee vastaan.

Kun varmistaa asian kaikilta mahdollisilta kanteilta ja hyödyntää kaiken tarjolla olevan avun ja neuvonnan, jäljelle ei jää oikeastaan muuta kuin onnistumisen mahdollisuus.

Tutkimuksessa nousi vahvasti esille eettisyys ja rehellisyys. Kaikki Sankelon haastattelemat, yli viisikymppisenä yrittäjäksi ryhtyneet korostivat sitä, että he halusivat kohdella asiakkaita kuten toivoivat itseään kohdeltavan.

Jos viisikymppinen päättää ryhtyä yrittäjäksi, hänellä on todennäköisesti muutama ässä hihassaan, Sankelo huomauttaa. Ensinnäkin suurella osalla viisikymppisistä myös perhetilanne sallii elämänmuutoksen ja omaan itseensä keskittymisen, sillä esimerkiksi lapset eivät yleensä vaadi jatkuvaa paimentamista enää siinä vaiheessa.

Lisäksi viisikymppisellä on todennäköisesti monen kymmenen vuoden työkokemus omalta alaltaan tai työnteosta ylipäätään.

– Kaikenlainen elämänkokemus on hyödyksi yrittäjyydessä, ja yleensä heillä on myös laajat verkostot, joita pystyy yritystoiminnassa suoraan hyödyntämään, Sankelo kertoo.

Kari Paananen

Viisikymppisenä yrittäjyyteen hypännyt Kari Paananen kannustaa yritysideaa hautovia tarttumaan toimeen. Hän kokee, että kaikki kerätty elämänkokemus hyödyttää yrittäjää.

Yksin miljoonaliikevaihtoon

Nykyisin eläkepäiviä viettävän Kari Paanasen yrittäjätarina on tyypillinen viisikymppisenä yrittäjäksi ryhtyneelle. Hän perusti NordLog-nimisen maahantuontiyrityksen vuonna 2009 ja myi yrityksen 12 vuotta myöhemmin. Ostaja oli yrityksen silloinen työntekijä.

– Rakensin hyvät asiakassuhteet ja verkostot, ja loin ihan itse yritykselle miljoonan liikevaihdon. Uusi yrittäjä on jatkanut firman kasvattamista, Paananen kertoo.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän työskenteli vuosikymmenen logistiikka-alalla.

– Koin, että työpaikalla alkoivat mennä vellit ja jauhot sekaisin, joten oman yrityksen perustaminen oli viisas ratkaisu. Mietin kieltämättä sitäkin, että sen ikäisenä on hankala löytää hyviä töitä.

Kaikki kerätty työkokemus hyödytti Paanasta yrittäjätaipaleen alussa. Yrittäjyydestä hänellä oli kokemusta vuosikymmenten takaa, sillä jo 15-vuotiaana hän pyöritti kesäkahvilaa. Amerikkalaisessa suuryrityksessä työskentely oli antanut laajat verkostot, jotka olivat omalle maahantuontiyritykselle kullanarvoisia. Markkinoinnistakin hän oli ehtinyt kartuttaa kokemusta, ja olipa hän ollut myös yhden maahantuontiyrityksen osakkaana 20 prosentin osuudella.

Harkintakyvystä on hyötyä

Elämänkokemuksesta on hyötyä paitsi yrittäjälle itselleen, ikä on valtti myös asiakkaan silmissä. Viisikymppinen yrittäjä todennäköisesti vaikuttaa luotettavalta, kokeneelta ja asiansa osaavalta, Sankelo huomauttaa.

Elämänkokemus on tuonut viisikymppisille ensiyrittäjille myös roppakaupalla hyödyllistä harkintakykyä. Yksi Sankelon haastattelemista yrittäjistä oli hautonut ideaa oman metallialan yrityksen ostamisesta jo parikymmentä vuotta, mutta hän teki kaupat vasta, kun tähdet olivat täydellisesti kohdallaan.

– Kun varmistaa asian kaikilta mahdollisilta kanteilta ja hyödyntää kaiken tarjolla olevan avun ja neuvonnan, jäljelle ei jää oikeastaan muuta kuin onnistumisen mahdollisuus.

Eräässä aiemmassa työssään Sankelo kohtasi paljon aloittelevia, yleensä nuoria tai nuorehkoja yrittäjiä, jotka eivät innostukseltaan malttaneet ottaa asioista kunnolla selvää ja hakivat apua vasta, kun jokin oli jo mennyt pahasti mönkään. Viisikymppisten toimintatapaa voi Sankelon mukaan kuvailla jotakuinkin päinvastaiseksi.

– Kun on selvillä kaikesta tarpeellisesta, se vahvistaa samalla minäpystyvyyden tunnetta, mikä taas on äärimmäisen hyödyllistä yrittäjäksi ryhtyvälle.

Kari Paananen haluaa oman yrittäjäkokemuksensa perusteella kannustaa kaikkia yritysideoita hautovia viisikymppisiä tarttumaan toimeen.

– Rohkeasti vain jalkaa kaasulle. Yrittäjyys antaa paljon, jos sille antaa mahdollisuuden.

Autamme yritystäsi onnistumaan kaikissa sen eri vaiheissa. Olemme mukana niin uusien yrittäjien kuin suuryritystenkin menestyksessä ja kasvussa. Tutustu eri tilanteisiin ja tarpeisiin kokoamiimme ratkaisuihin yrittäjille.‍‍
Hyvä suunnittelu ja riskeihin varautuminen on yrityksen kasvun edellytys. Tutustu kasvuyrittäjän vakuutuksiin.

Lue lisää

Mia Sinisalo hyppäsi palkkatyöstä yrittäjäksi kaksi kertaa: ”Urapolun ei tarvitse olla suoraviivainen”

Justus, 16, perusti ensimmäisen yrityksensä kaksi vuotta sitten: ”Ajattelen aina isosti”