Osittain eläkkeelle jäämistä ennen varsinaista eläkeikää kutsuttiin aiemmin osa-aikaeläkkeeksi. Osa-aikaeläke poistui työeläkejärjestelmästä vuonna 2017, ja sen korvasi osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke mahdollistaa työnteon ja osittaisen eläkkeen yhdistämisen.

Sen voi ottaa aikaisintaan 61-vuotiaana, mutta vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja nousee 62 ikävuoteen. Vuonna 1965 syntyneistä lähtien alaikäraja sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.

– Osittainen varhennettu eläke lisää tiettyä joustavuutta ikääntyneiden työvuosiin ja voi jopa tukea ikääntyneiden työelämässä pysymistä, sanoo Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.

– Kun ottaa varhennuksen käyttöön, työntekoa voi tarvittaessa vähentää. Osittainen varhennettu eläke voi sopia esimerkiksi fyysisesti raskasta työtä tekeville ikääntyville työntekijöille, joilla työkyvyttömyyseläkkeen kriteerit eivät täyty, mutta joilla on muuten haasteita töissä jaksamisen kanssa.

Neljännes tai puolet kertyneestä eläkkeestä

Osittaisella varhennetulla eläkkeellä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä. Eläketurvakeskuksen mukaan valtaosa osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevista nostaa 50 prosenttia eläkkeestään.

– Harva tulee täysin toimeen pelkällä osittaisella eläkkeellä, joten moni osittaisen vanhuuseläkkeen nostajista jatkaa vielä töissä, Anssi Kemppi sanoo.

–  Ennen varsinaista eläkeikää aloitetun varhennetun eläkkeen kääntöpuolena on, että lopullinen eläke hieman pienenee. Tästä on hyvä olla tietoinen: vaikka työelämä helpottaisi osittaisen varhennuksen vuoksi, varhennus vaikuttaa lopulliseen vanhuuseläkkeen määrään, Anssi Kemppi muistuttaa.

Ennakkoon nostettu eläke pienentää lopullista eläkettä varhennusvähennyksellä, joka on 0,4 prosenttia per ennakkoon käytetty kuukausi. Mitä isompi eläke, sitä enemmän lopullinen eläke euromääräisesti pienenee kuukausitasolla.

– Jos kuitenkin haluaa vapaa-aikaa ja tuntuu, että arvostaa sitä enemmän kuin tuloja, varhennettu vanhuuseläke tuo valinnan mahdollisuuksia.

Työajan lyhentäminen voi kuitenkin helpottaa verotusta: kun tulot koostuvat osa-aikaisesta työstä ja osittaisesta varhennetusta eläkkeestä, veroprosentti on hieman pienempi.

Hae omasta työeläkelaitoksesta

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio on viime vuosina hieman noussut.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2020 vanhennettua vanhuuseläkettä haki 13 300 ihmistä. Hakemuksia tuli 600 enemmän kuin vuonna 2019. Vastaavasti vuonna 2019 hakemuksia tuli enemmän kuin vuonna 2018.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haetaan samalla tapaa kuin varsinaista vanhuuseläkettäkin, eli omasta työeläkelaitoksesta.

Osittaisella eläkkeellä ei seurata työaikaa tai palkkaa, eli tienata voi edelleen haluamansa määrän. Työajan kevennyksestä pitää sopia työnantajan kanssa.

Jutussa lähteenä myös Eläketurvakeskus.

 Lue myös:

Vinkkejä eläkeiän kynnykselle

Selvitä eläkkeesi määrä – Elä kuukausi eläkebudjetilla