On paljon asioita, joissa ihmiset ovat parempia kuin robotit ja tulevat olemaan jatkossakin. Katoavien työpaikkojen harmittelun sijaan olisikin hyvä keskittyä pohtimaan, miten saadaan uusia töitä syntymään ja miten ihmisiä saadaan jatkokoulutettua näihin tehtäviin.

Teksti Joona Widgrén, ekonomisti OP Ryhmässä @OP_Ekonomistit
Julkaistu 23.10.2017

Kymmenissä lehtijutuissa ja blogi-teksteissä lupaillaan, että robotit tekevät jo lähitulevaisuudessa suuren osan töistämme. Pikkuhiljaa myös käytännön esimerkkejä robottien käytöstä alkaa näkyä. Domino’s Pizza kokeilee robotteja ruuan kotiinkuljetuksessa Saksassa ja Hollannissa. Suomessakin on esimerkiksi avattu uusia varastoja, jotka toimivat automaation ansiosta huomattavasti aiempaa pienemmällä määrällä ihmistyötä.

Tutkimusten mukaan digitalisaatio uhkaa peräti kolmasosaa suomalaisten työpaikoista (Pajarinen & Rouvinen, 2014). Toisaalta OECD arvioi, että korvattavissa olevien työpaikkojen määrä olisi noin 7 % (Arntz, Gregory & Zierahn, 2016). Vaikkei korvattavan työn määrästä vallitsekaan yksimielisyyttä, on varmaa, että tietokoneet tulevat tekemään etenkin rutiininomaisia töitä, joita ihmiset tekevät vielä nykyään.

On kuitenkin hyvä muistaa, että pidemmällä aikajänteellä digitalisaatio lisää tuottavuutta, hyvinvointia ja samalla myös työpaikkoja. Eli katoavien työpaikkojen tilalle syntyy jatkuvasti uusia ammatteja. Nämä työpaikat, joita ei välttämättä ole vielä edes olemassa, saattavat kuitenkin vaatia osaamista, jota työnsä menettäneillä ei vielä ole. Siksi esimerkiksi työntekijöiden uudelleenkouluttaminen ja jatkuva oppiminen tulevat korostumaan entisestään.

Sen sijaan, että pelkäisi robottien vievän työmme, olisikin hyvä pohtia mahdollisuuksia, joita teknologian kehittyminen tuo. Tuskinpa esimerkiksi vielä 20 vuotta sitten kukaan uskoi, että kotisohvalta voi tuottaa lähes ilmaiseksi omia videolähetyksiä, joilla voi hyvällä menestyksellä jopa tienata elantonsa. Samanlaisia esimerkkejä on lukuisia. Katoavien työpaikkojen harmittelun sijaan olisikin hyvä keskittyä pohtimaan, miten saadaan uusia töitä syntymään ja miten ihmisiä saadaan jatkokoulutettua näihin tehtäviin.

Mikäli omaa osaamistaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita, on töitä varmasti tarjolla myös tulevaisuudessa. On paljon asioita, joissa ihmiset ovat parempia kuin robotit ja tulevat olemaan jatkossakin, miksi emme siis keskittyisi näihin asioihin. Jatkuvan työssäoppimisen lomassa myös sosiaaliset taidot tulevat korostumaan entisestään. Esimerkiksi myynti- ja hoiva-aloilla on todennäköisesti tarjolla töitä myös tulevaisuudessa. Ihmisillä on kaipuu tulla kohdatuksi ihmisinä eikä tarve inhimillisyyteen katoa teknologian kehittyessä.

Kirjallisuutta:

Arntz, Melanie, Terry Gregory, and Ulrich Zierahn. "The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis." OECD Social, Employment, and Migration Working Papers 189 (2016)

Pajarinen, Mika, and Petri Rouvinen. "Computerization threatens one third of Finnish employment." ETLA Brief 22.13.1 (2014).

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/s-ryhm%C3%A4n-varasto-suljetaan-kilossa-yt-neuvottelut-aloitettu-1.182151

Kirjoittaja Joona Widgrén työskentelee ekonomistina OP Ryhmässä. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat erityisesti data-analyysi sekä makrotalous.