Julkiset ostotarjoukset ovat aiheuttaneet useille sijoittajille päänvaivaa viime kuukausina. Miten kannattaa toimia, kun postista kolahtaa ostotarjous? OP Analyysi tarjoaa jatkossa konkreettisen kannan siihen, tulisiko sijoittajan hyväksyä vai hylätä ostotarjous.

Teksti Antti Saari, OP:n pääanalyytikko @anttisaari1
Julkaistu 5.7.2023

Helsingin pörssissä on nähty viime aikoina useita julkisia ostotarjouksia ja paikoin tarjouskilpailuksi kääntyneet tilanteet ovat saaneet runsaasti palstatilaa. Ostotarjous yhtiöstä on osakkeenomistajalle voittopuolisesti positiivinen tapahtuma, mutta nämä voivat aiheuttaa myös hämmennystä sijoittajalle siitä, mitä tilanteessa tulisi tehdä. Jokaiseen tarjoukseen sijoittajan ei kannata tarttua.

Ostoprosessit ovat usein monitahoisia ja eri vaihtoehtojen arvioiminen voi aiheuttaa päänvaivaa paatuneellekin sijoittajalle. Liikkuvia osia on paljon ja käsittelimme näitä sekä ostotarjouksiin liittyvää problematiikkaa jo aiemmin.

Ostotarjoukset herättävät sijoittajien keskuudessa lukuisia kysymyksiä. Onko tarjottu preemio riittävä? Tulisiko tarjous hyväksyä vai lyödä heti rahoiksi myymällä osakkeet suoraan pörssissä nousseeseen kurssitasoon? Onko parempaa tarjousta odotettavissa vai onko riskiä, ettei ostotarjous tule lopulta sittenkään toteutumaan?

Lukuisista kysymysmerkeistä ja usein sekavasta tilanteesta huolimatta osakkeenomistajien tulisi lopulta tehdä aktiivinen päätös siitä, onko valmis luopumaan omistuksestaan tarjotulla hinnalla vai onko ostotarjous parempi hylätä.

OP Analyysi tarjoaa jatkossa konkreettisen kannan ostotarjouksiin

Vastaamme sijoittajien huutoon ja tarjoamme jatkossa konkreettisen kannanoton yhtiöstä tehtyyn ostotarjoukseen. Tarjoustilanteissa annamme perustellun näkemyksemme siitä, pitäisikö ostotarjous hyväksyä tai hylätä.

”Hyväksy ostotarjous” tarkoittaa, että pidämme ostotarjouksen hintaa riittävän korkeana ja osakkeenomistajan kannalta houkuttelevana, eikä esimerkiksi parempaa tarjousta ole arviomme mukaan näköpiirissä. ”Hylkää ostotarjous” vastaavasti tarkoittaa, että arvioimme ostotarjouksen aliarvioivan yhtiön potentiaalia tai pidämme esimerkiksi parempaa kilpailevaa tarjousta todennäköisenä.

Lisäksi analysoimme aiempaan tapaan aktiivisesti ostoprosessia ja seuraamme jatkuvasti tämän kehitysaskelia. Annamme jatkossakin tarjouksen kohteena olevalle yhtiölle suosituksen ja tavoitehinnan soveltuvin osin.

Lue tuore esimerkkianalyysi Uponorista.

OP tarjoaa yhtiöanalyysejä. Tutustu niihin op.fi-verkkosivuilla.

Kirjoittaja Antti Saari toimii OP:n pääanalyytikkona. Antti on toiminut sijoitusmarkkinoilla vuodesta 2008 lähtien erilaisissa analyytikon ja strategin tehtävissä.