Amerikkalainen Silicon Valley Bank ajautui viikonloppuna konkurssiin ja globaalit pääomamarkkinat ovat myllerryksessä. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Eikö korkojen nousu tuekaan pankkeja? Tukeehan se, mutta Silicon Valley Bankin kaatoi omituisten sattumusten summa. Korkojen nousu saattaa paljastaa taloudesta yllättäviäkin mätiä omenia.

Teksti Antti Saari, OP:n pääanalyytikko @anttisaari1
Julkaistu 14.3.2023

Amerikkalaisen Silicon Valley Bank (SVB) ajautui viime viikolla ongelmiin ja viikon lopulla konkurssiin. Seurauksena on ollut myllerrys pääomamarkkinoilla, mikä tuntuu myös Euroopan ja Suomen pörsseissä. Mistä tässä kaikessa on kyse?

Koronapandemian aikana amerikkalaispankkien talletuskannat kasvoivat voimakkaasti useista syistä. Niitä paisuttivat muun muassa se, että kotitaloudet eivät päässeet kuluttamaan säästöjään ja keskushallinto tarjosi julmetun määrän erilaisia tukia.

SVB:llä taustalla oli kuitenkin pääosin toisenlainen syy. Nimensä mukaisesti pankki on keskittynyt palvelemaan Piilaakson teknologiasektorin startup-yhtiöitä, jotka nostivat koronapandemian aikana nähdyssä sijoitusbuumissa massiivisesti rahaa sijoittajilta. Seurauksena SVB:n talletuskanta nousi vuoden 2022 loppuun mennessä yli kolminkertaiseksi 186 miljardiin dollariin suhteessa vuoden 2019 lopun tasoon nähden.

Pankin oli luonnollisesti vaikeaa myöntää järkevästi luottoja samalla tahdilla, kun talletukset kasvoivat. Näin ollen se sijoitti osan talletuksista Yhdysvaltain valtionvelkakirjoihin.

Vaikka valtionvelkakirjojen markkinahinta heiluu jatkuvasti, on tällainen toimenpide pankille käytännössä lähtökohtaisesti riskitön, sillä pankki osti velkakirjoja pitääkseen ne erääntymiseen saakka. Tällöin pankki siis saa markkinaheilunnasta huolimatta ostohetken hinnan mukaan määräytyvän vuotuisen koron, ja velkakirjan erääntyessä pääoman takaisin.

Korojen nousun ja talletusten laskun yhdistelmä sotki odottamattomalla tavalla tilannetta

SVB:n kohdalla tilanteen kuitenkin sotki odottamattomalla tavalla kahden asian yhdistelmä: Poikkeuksellisen voimakas korkojen nousu ja talletusten kääntyminen voimakkaaseen laskuun.

Pääomamarkkinoiden rahoitusolosuhteiden kiristyttyä viimeisen vuoden aikana, ovat startup-yhtiöt nojautuneet uuden pääoman hankinnan sijasta kertyneiden kassavarojensa käyttämiseen, mikä johti SVB:n tyyppisellä toimijalla voimakkaasti supistuviin talletuksiin. Pankilla tuli eteen tilanne, jossa sen täytyisi alkaa realisoimaan velkakirjasijoituksiaan maksaakseen tallettajille heidän rahojaan.

Velkakirjasijoitusten realisointi kesken niiden juoksuajan puolestaan muodostui ongelmaksi siksi, että korkojen noustua niiden markkina-arvot ovat huomattavasti ostohintoja alhaisemmat. Kävi ilmi, että realisoitumattomat tappiot näissä velkakirjoissa söisivät pankin pääomituksen kokonaan. Lisäksi näyttää siltä, että SVB:n riskienhallintapolitiikat olivat vajavaiset, kun huomioidaan pankin keskittynyt liiketoimintamalli.

Yhdysvalloissa on viikonlopun aikana perattu tarkalla kädellä läpi eri pankkien velkakirjasalkkujen realisoitumattomia tappioita. Pienempien pankkien keskuudessa uusia ongelmatapauksia on löytynyt ja niitä löytynee lähipäivinä vielä lisää. Merkittävimpien amerikkalaispankkien kohdalla tappiot ovat kuitenkin täysin hallittavia, eikä minusta voida puhua koko systeemiä järisyttävästä ongelmasta.

Talletukset palautetaan

Yhdysvaltain keskuspankki Fed teki viikonloppuna nopeasti toimenpiteitä, jotta huolten leviäminen laajemmalti pankkisektorille onnistuttaisiin rajaamaan. Fed ilmoitti yhdessä Yhdysvaltain valtionvarainministeriön ja talletussuojarahaston kanssa, että konkurssiin ajautuneiden pankkien asiakkaiden talletukset tullaan palauttamaan täysimääräisesti.

Lähtökohtaisesti talletukset ovat suojassa talletussuojatasoon asti, joka on Yhdysvalloissa 250 000 dollaria. Nyt talletuksensa saa takaisin myös yritykset, joilla oli talletuksia SVB:ssä useilla sadoilla miljoonilla.

Viranomaisten toimien pitäisi tehokkaasti ehkäistä kierre, jossa mahdollinen talletuspako ajaisi myös terveitä pankkeja ongelmiin. Lisäksi Fed ilmoitti pankeille tarjottavasta avusta erityisesti likviditeetin turvaamiseksi. Keskuspankki tarjoaa pankeille rahoitusta aina vuoden ajaksi asti tavanomaista kevyemmin ehdoin ja mahdollistaa valtiolainasijoitusten käyttämisen vakuutena ilman, että sijoituksista täytyisi kirjata markkinaehtoisia tappioita. 

Fedin toimenpiteet ovat mielestäni nykyiseen tilanteeseen toimivia. Liian suuria summia velkakirjasijoituksiin kanavoineet amerikkalaispankit paljastunevat lähipäivien aikana, mutta Fedin toimenpiteet ehkäisevät ongelmaa tarttumasta terveisiin pankkeihin. Pankkiraatoja nähtäneen lisää, mutta ilma voi puhdistua tämän jälkeen yllättävänkin nopeasti.

Tällä hetkellä tärkeintä olisi säilyttää kansalaisten ja sijoittajien luotto pankkisektoriin, sillä laaja-alaisemmalla luottamuksen menetyksellä tilanne voisi eskaloitua radikaalisti alkuperäistä ongelmaa isommaksi.

SVB:n tapauksessa on tuskin eväitä laajalle leviävään pankkikriisiin, mutta se toimii joka tapauksessa osoituksena siitä, että poikkeuksellisen voimakas korkojen nousu voi paljastaa taloudesta yllättäviäkin ongelmapesäkkeitä.

Suomen pankkisektori on taloudellisesti hyvässä kunnossa, jotta se voi ottaa vastaan vaikeamman taloudellisen toimintaympäristön. SVB:n kaatamiseen johtaneita erityispiirteitä ei ole nähtävissä kotimaisilla pankeilla.

Olen edelleen sitä mieltä, että kotimaisessa ja pohjoismaisessa mittakaavassa korkojen nousun positiiviset vaikutukset muodostuvat pankeille huomattavasti negatiivisia vaikutuksia suuremmiksi. 

Lue op.fi-verkkosivulta, miten Silicon Valley Bankin ja Signature Bankin ongelmat vaikuttavat OP:n rahastoihin.

Kirjoittaja Antti Saari toimii OP:n pääanalyytikkona. Antti on toiminut sijoitusmarkkinoilla vuodesta 2008 lähtien erilaisissa analyytikon ja strategin tehtävissä.