Kehittyvillä markkinoilla on tärkeää valita mihin sijoittaa

Teksti Patrik Moring, strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa @PatrikMoring
Julkaistu 6.3.2018

Kehittyvät taloudet ovat voimakkaasti talouskasvusta riippuvia markkinoita. Osin tämä on seurausta siitä, että perinteisesti raaka-ainetuotannolla on merkittävä rooli kehittyvillä markkinoilla ja niitä tarvitaan, kun investoinnit käynnistyvät ympäri maailman. Osin kasvuriippuvuus on seurausta alihankintasuhteesta erilaisten kulutushyödykkeiden tuotannossa ja siksi lisääntyvällä kulutuskysynnällä globaalisti on merkittävä vaikutus. Kehittyvien talouksien osakemarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet voimakkaasti viime vuosina. Esimerkiksi kiinalaiset IT-yhtiöt ovat kasvaneet erittäin suuriksi ja merkittäviksi toimijoiksi. Vanhat tottumukset kehittyvien osakemarkkinoiden rakenteista ovatkin monin paikoin muuttuneet.

Sijoittamalla laajaan kehittyvien talouksien indeksiin (MSCI EM) sijoittaja laittaa yli neljäsosan rahoistaan Kiinalaisiin, Korealaisiin ja Taiwanilaisiin IT-yhtiöihin. Toinen neljäsosa menee finanssisektorin osakkeisiin, joista taas kolmasosa on Kiinalaisia valtion omistamia pankkeja. Sijoittajan on tärkeä tiedostaa mihin toimialoihin ja yhtiöihin hän sijoittaa rahansa, kun sijoittaa kehittyville markkinoille.

Hyvin usein ei ole tarpeen ostaa kaikkia kehittyviä talouksia, jos haluaa hyötyä esimerkiksi investointikysynnän myötä nousevista raaka-ainehinnoista. Tässä tapauksessa usein riittäisi, että salkkuun ostaa metalleja tuottavia Latinalaisen Amerikan markkinoita sekä energiaa tuottavaa Venäjää. Vastaavasti näissä tapauksissa kannattaa välttää raaka-aineiden netto-ostajia, kuten Intiaa ja Turkkia. Jos taas haluaa päästä kiinni markkinoihin, jotka hyötyvät esimerkiksi kulutuselektroniikan kasvusta tulisi sijoittaa Koreaan ja Taiwaniin, eikä niinkään muihin kehittyviin talouksiin.

Toki kehittyvistä markkinoista puhuttaessa on erityisen tärkeää muistaa myös poliittinen näkökulma, joka liittyy maihin sijoittamiseen. Poliittinen riski voi olla sekä positiivinen, että negatiivinen. Positiivisella puolella Intia on hyvä esimerkki maasta, jossa kasvunäkymät ovat kyllä hyvät, mutta ennen kaikkea poliittinen ympäristö on luonut odotuksia vielä paranevasta tilanteesta, joka on nostanut osakekursseja jo vuosien ajan. Negatiivinen esimerkki voisi olla esimerkiksi Venäjä, jossa sanktiot jarruttivat taloustilanteen paranemista pitkään, tai vaikka Brasilia, jossa ylimpään poliittiseen johtoon liittyvät korruptioepäilyt ovat aika ajoin karkottaneet sijoittajia huolimatta paranevasta talous- ja tuloskehityksestä.

Sen sijaan, että sijoittaja miettii mihin maihin haluaa sijoittaa rahansa, toinen tapa onkin miettiä, että mitä ovat sellaiset teemat joihin mahdollisesti haluaa lähteä mukaan. Esimerkiksi kehittyvien talouksien keskiluokkaistuminen tai infrastruktuurin rakentaminen ovat teemoja jotka ovat houkutelleet runsaasti sijoittajia ja sen myötä niiden ympärille on rakentunut hyviä tuotteita, joilla on helppo lähteä mukaan pienemmilläkin summilla.

Tällä hetkellä houkuttelevat markkinat ja teemat

OP Varallisuudenhoidossa näemme, että tällä hetkellä houkuttelevia mahdollisuuksia on seuraavissa teemoissa ja markkinoissa:

Kehittyvien talouksien keskiluokkaistumiskehitys on väistämätön kehityssuunta ja sillä on seurauksena kulutustottumusten muutos kyseisillä markkinoilla. OP-Vaurastuva Keskiluokka-rahasto sijoittaa niihin yhtiöihin ympäri maailman, jotka parhaiten kykenevät hyötymään tästä muutoksesta.

Aasian nuorten talouksien voimakas talouskasvu ja niihin liittyvä kuluttajatuotteiden ja infrastruktuuri-investointien voimakas kasvu saadaan kiinni sijoittamalla OP-Kehittyvä Aasia-rahastoon. Rahaston sijoituskohteina ovat esimerkiksi Malesian, Indonesian, Kiinan, Thaimaan, Intian, Vietnamin, Bangladeshin ja Sri Lankan osakemarkkinat.

Latinalainen Amerikka on monin paikoin kärsinyt vaikeasta poliittisesta tilanteesta liittyen Brasilian korruptioskandaaliin, Meksikon suhteisiin Yhdysvaltain hallinnon kanssa sekä Argentiinan vuosien takaiseen talouskatastrofiin. Nämä ovat monin paikoin selkenemässä, mikä lisää kotimaisten kuluttajien luottamusta. Samaan aikaan globaali talouskasvu käy hyvillä kierroksilla lisäten investointikysyntää, johon alueen maat vastaavat omilla vientituotteillaan. OP-Latinalainen Amerikka-rahastolla pääsee kiinni tähän alueeseen.

Kehittyvät reunamarkkinat tai ns. Frontier-markkinat ovat alue, joka on vasta kehityskulkunsa alkuvaiheessa ja osaavalla salkunhoitajalla on tilaisuus löytää hyvin houkuttelevia mahdollisuuksia pidemmällä tähtäimellä. Näihin markkinoihin pääsee käsiksi esimerkiksi OP-Afrikka tai OP-Kehittyvät Reunamarkkinat rahastojen kautta. OP-Afrikka sijoittaa Afrikan mantereelle pääasiassa kohtuullisen vakiintuneen Etelä-Afrikan ulkopuolelle. Suurimmat sijoitukset löytyvät Keniasta ja Nigeriasta. OP-Kehittyvät Reunamarkkinat rahasto sijoittaa varhaisen kehitysvaiheen markkinoille ympäri maailman. Sijoituksia löytyy esimerkiksi Egyptistä, Vietnamista, Bangladeshista, Pakistanista ja Saudi-Arabiasta.

Kirjoittaja Patrik Moring toimii OP Varainhoidossa strategina ja salkunhoitajana keskittyen pääosin osakesijoituksiin. Patrik on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 2000 lähtien.