Keskuspankkien halu reagoida näyttää kasvavan sitä mukaan, kuin taloudessa tai markkinoilla riskit kasvavat. Aikaisemmin keskuspankit rakensivat siltoja taantumien yli, mutta nyt ne ylläpitävät kasvua. Jokaisen riski/elvytys -kierroksen jälkeen olosuhteet ovat hauraammat kasvun jatkumiselle, joten seuraava kierros pyörähtää käyntiin aikaisempaa helpommin. Keskuspankkien reaktiofunktion ja talouden riskien välille on syntynyt luuppi. Kun tämä luuppi on ajettu loppuun, edessä on paradigman muutos. Tästä enemmän syksyn edetessä.

Teksti Jussi Hyöty, strategi, OP Varainhoito
Julkaistu 20.6.2019

Talouden näkymät

Taloussuhdanne muistuttaa tällä hetkellä vuotta 2016, jolloin Kiina oli minitaantumassa ja Yhdysvaltain teollisuus oli taantumassa. Globaali talous on hidastunut viime vuoden alusta alkaen. Hidastuminen kiihtyi viime vuoden lopussa ja uudelleen kuluvan vuoden keväällä. OECD:n ennakoivien mittareiden perusteella käynnissä on vuosikymmen voimakkain synkronoitu hidastuminen. Teollisuuden ostopäällikköjen (PMI) indeksit kertovat teollisuuden kasvun pysähtyneen. Joidenkin mittareiden ja arvioiden mukaan teollisuus olisi jo taantumassa ja suunta on alas.

Aivan samoin kuin nyt, vuonna 2016 Yhdysvaltain kotitaloudet kannattelivat globaalia taloutta. Tällä hetkellä Yhdysvaltain työmarkkinat ovat vahvemmat kuin kolme vuotta sitten, mutta toisaalta nyt talouden hidastuminen on yhtenäisempää kaikkien suurten talousalueiden ollessa mukana liikkeessä alaspäin. Historiallisesti kotitaloudet ovat pystyneet vastustamaan teollisuuden hidastumista jonkin aikaa, mutteivat loputtomasti. Riskinä on, että loppuvuonna heikkous leviää myös kuluttajiin. Joitakin heikkouden merkkejä on saatu Yhdysvaltain työmarkkinoilta, mutta kotitalouksien yleiskuva on edelleen todella vahva.

Rahapolitiikan näkymät

Vielä viime vuoden lopussa Yhdysvaltain keskuspankki ennusti kolmea koron nostoa tälle vuodelle. Viime vuoden lopun markkinapudotuksen jälkeen keskuspankki pyyhki kaikki odotukset koronnostoista pois. Näkemyksen muutos oli niin raju, että se kertoi perustavaa laatua olevasta muutoksesta politiikassa varovaiseen suuntaan. Muutos loi välittömästi niin sanotun GoldiLocks-ympäristön, jossa korot laskevat ja osakkeet nousevat.

Keskuspankin herkkyys reagoida talouden ja markkinoiden heikkouteen kasvoi. Taustalla oli teollisuuden sitkeä hidastuminen ja heikentynyt kyky elvyttää taantumassa. Yhdysvaltain keskuspankki voi laskea korkoa puolet normaalista. Euroopan keskuspankin korko on jo valmiiksi negatiivisella alueella. Taantumaa ei siis uskalleta päästää edes alulle, koska sen pysäyttäminen vaatisi jotain aivan uutta, mitä ei ole ennen kokeiltu.

Näköpiirissä ei ole tilannetta, jossa elvytyspuskurit kasvaisivat normaaliksi. Keskuspankit joutuvat siis reagoimaan aina vain herkemmin talouden ja markkinoiden heikentymiseen. Tämä on kova hinta siitä, että rahapolitikkaa ei kiristetty ja puskureita ei rakennettu. Kyseessä on rakenteellinen muutos sijoitusympäristössä.

Jos talous jatkaa heikkenemistään, kuten tällä hetkellä näyttää, keskuspankkien herkkyys reagoida talouden tai markkinoiden pehmenemiseen vain kasvaa. Keskuspankit ovat siirtyneet niin sanotusta siltaperiaatteesta, eli taantumien ylityksestä, ikuiseen suhdanteen rakentamiseen. Keskuspankkien harmiksi markkinat tietävät, että sellaista ei ole, minkä takia keskuspankkien uskottavuus on koko ajan aina vain kovemmalla koetuksella.

OP-Varainhoidon Sijoitusnäkemys

Tässä ympäristössä sijoitusnäkemyksen rakentaminen on hyvin kaksijakoista. Laskimme osakkeet neutraaliin painoon maaliskuun lopussa, kun alkoi näyttää siltä, että Kiinan elvytys jää odotuksista ja talous jatkaa uudelleen hidastumistaan. Näin kävikin, mutta toisaalta keskuspankkien reagointifunktio oli muuttunut alkuvuodesta siten, että markkinoiden tukemisen kynnys oli madaltunut.

Jotta ylipaino olisi perusteltu, talouden pitäisi piristyä samoin kuin vuoden 2016 lopussa, jolloin Kiina ja Trump elvyttivät yhdessä. Tällaista ei ole juuri nyt näköpiirissä. Vaihtoehtoisesti alipaino olisi perusteltu, jos keskuspankit antaisivat ymmärtää, että osakemarkkinoiden pudotus ei olisi heille ongelma. Tämäkään ei ole näköpiirissä.

Talous on palannut samaan vaiheeseen kuin vuoden 2016 alkupuolella. Vuoden 2016 elvytykseen perustuva minisykli on ohi. Jos talouden hidastuminen ei pysähdy, markkinaolosuhteet kiristyvät äärimmilleen. Vielä ei ole selvää, kumpaan suuntaan riski liikahtaa. Jatkamme neutraalissa asemoinnissa korvat höröllä.

Kuuntele myös: Suoraa puhetta rahasta - mikä keskuspankkeja vaivaa? -podcast

Kirjoittaja Jussi Hyöty toimii strategina OP Varainhoidossa.