Pitkä korko on taittunut hieman alaspäin, mikä viittaa talouden ja inflaation hidastumiseen. Tämän ajatellaan tarkoittavan rahapolitiikan kiristämisen jäämistä odotuksia maltillisemmaksi. Rahapolitiikan kääntyminen kevyempään suuntaan painaa osakemarkkinoiden vaakakupissa enemmän kuin talouden hidastuminen. Odotus paluusta kevyeen rahapolitiikkaan tarkoittaisi sijoittajan kannalta paluuta osakkeita suosivaan ympäristöön.  

Teksti Jussi Hyöty, strategi, OP Varainhoito
Julkaistu 7.6.2022

Tällä hetkellä Kiinan talous hidastuu ja korot laskevat. Kiina ajaa edelleen vahvasti koronan vastaisia toimiaan taloutta hiljentäen, mutta samaan aikaan toteuttaa talouden tukitoimia. 

Koronanvastaisten sulkutoimien seurauksena Kiinan työmarkkinat ovat heikentyneet nopeasti. Yleinen työttömyys nousi huhtikuussa 6,1 prosenttiin ja nuorisotyöttömyys 18,2 prosenttiin. Kiinan pääministeri Li Keqiang sanoi työllisyystilanteen olevan karu ja monimutkainen. Työmarkkinat eivät kuvaa Kiinassa vain taloutta vaan myös yhteiskunnallisia riskejä.    

Kiinasta kuulee arvioita, joiden mukaan tilanne on yhtä vakava kuin finanssikriisin aikaan. Huhtikuun tärkeät talousluvut viestittävät samaa. Vähittäismyynti laski huhtikuussa 11 prosenttia ja teollisuustuotanto kolme prosenttia. Lukujen jälkeen Li varoitti vaikeasta taloustilanteesta ja korosti kasvun jatkumisen välttämättömyyttä. Pääministerin kaksi varoitusta lyhyen ajan sisällä kuvastavat talouden riskejä. Kiinan hidastuva talous ei ole pelkästään huono uutinen, koska se hidastaa inflaatiota ja laskee globaalisti korkotasoa.      

Yhdysvaltain talous ylikuumenee, korot nousevat 

Yhdysvaltain toukokuun teollisuuden luottamusindeksit puoltavat talouskasvun jatkuvan. Huiput kasvussa saavutettiin näihin aikoihin viime vuonna. Siihen nähden, että sota on käynnissä, inflaatio on kiihtynyt ja rahapolitiikassa kiristäminen lähestyy, talouden kasvu on vahvalla tolalla. 

Yhdysvalloissa syntyi huhtikuussa jälleen runsaasti työpaikkoja. Työttömyys pysyi 3,6 prosentissa. Työmarkkinat ovat kuumentuneet, joten keskuspankilla ei ole muita vaihtoehtoja, kuin jatkaa koron rivakkaa nostoa. Yhdysvaltain keskuspankin eli FED:n toukokuun kokouksessa pääjohtaja Jerome Powell viestitti selvästi tekevänsä kaiken tarvittavan inflaation nujertamiseksi. Mitä nopeammin korko nostetaan neutraalille tasolle, sitä vähemmän sitä pitää nostaa.   

Markkinat pohtivat kasvun ja inflaation välistä suhdetta    

Globaalin talouden yleiskuva määräytyy aika tarkkaan edellä kuvatun Kiina-Yhdysvallat akselin perusteella. Kiinan näkymät viittaavat talouskasvun hidastumiseen ja korkojen laskuun, kun taas Yhdysvaltain näkymät viittaavat korkojen nousuun. Talouskasvun hidastuminen on näkyvissä, mutta talouden hidastuminen ei vielä näillä näkymin riitä hidastamaan inflaatiota.  

Korkomarkkinoilla talouskasvun hidastumista on jo hinnoiteltu, kun pitkä korko eli yli vuoden pituinen korko on jonkin verran laskenut. Osakemarkkinat puolestaan ovat nopeasti tulkitsemassa pitkän koron laskun merkkinä keskuspankkien kiristävien toimien pysähtyvän ennen aikojaan. Kiristyssyklin loiventuminen olisi positiivinen uutinen osakkeille. Inflaatio on kuitenkin sitkeä olio, joten sitä ei kannata unohtaa ensimmäisessä korkojen laskussa.   

Inflaatio kiihtyy kehittyvillä markkinoilla (EM) nopeammin kuin kehittyneillä markkinoilla (DM). Mitä matalampi on tulotaso, sitä enemmän inflaatio leikkaa ostovoimaa. Ruuan ja energian hinnat ovat nousevalla trendillä, joten poliittisten levottomuuksien todennäköisyys kasvaa.  

Yhdysvaltain keskuspankki on myöhässä rahapolitiikan kiristämisessä. Powell sanoi nostavansa korkoja niin paljon, kuin on tarve, joten korkotaso riippuu inflaatiosta. Yhdysvaltain korkojen nousu on ongelma EM-lainoille. Dollari on lähes 20 vuoden vahvimmalla tasolla. Dollarin vahvistumista ajaa riskin karttaminen. Vahva dollari taas on ongelma EM-lainoille.      

OP Varainhoidon allokaatiossa olemme osakkeissa ylipainossa ja koroissa alipainossa. Osakkeissa ylipainotamme Yhdysvaltoja ja Japania sekä alipainotamme Suomea ja Eurooppaa. Kehittyvillä markkinoilla olemme neutraalissa painossa. Olemme muokanneet korkosalkkuamme pienemmän riskin suuntaan. Olemme laskeneet kehittyvien markkinoiden lainat alipainoon ja kasvattaneet Investment Grade -yrityslainojen painoa. Alipainotamme myös valtionlainoja sekä kassaa. Ylipainotamme Investment Grade -yrityslainoja.  

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista  

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua.  

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.  

Kirjoittaja Jussi Hyöty toimii strategina OP Varainhoidossa.