Markkinoiden syksyn hermoilusta löytyy kolme vaihetta: (1) dollari vahvistuu, (2) korot nousevat ja (3) kasvu hiipuu. Yhden huolen jälkeen on siis tullut toinen, mikä kuvastaa markkinoiden tunnelmaa pitkä-aikaisen likviditeettielvytyksen vähitellen loppuessa. Osa huolista on todellisia, ja osa johtuu yleisen tunnelman kiristymisestä.

Teksti Jussi Hyöty, strategi, OP Varainhoito
Julkaistu 21.12.2018

Dollari vahvistuu

Kesällä keskeinen huoli oli dollarin vahvistuminen, joka syntyi Yhdysvaltain ja muun maailman kasvuerosta. Yhdysvaltain kasvu vahvistui, kun taas muun maailman heikkeni. Dollarin vahvistuminen on tunnetusti ongelma kehittyville markkinoille ja hyödykkeille. Molemmat omaisuusluokat laskivat, kun taas erityisesti Yhdysvaltain markkinat pysyivät vahvana.

Korot nousevat

Yhdysvaltain vahva kasvu lisäsi odotuksia inflaation kiihtymisestä ja korkojen noususta. Kun Yhdysvaltain pitkä korko saavutti 3,2 % tason, se saavutti samalla kilpailukykyisen tuoton suhteessa osakkeisiin. Pääomaa alkoi virrata osakkeista korkoihin. Korojen nousu oli käänteinen ilmiö lähes kymmenen vuotta jatkuneelle likviditeettielvytykselle (QE), joten likviditeettiolosuhteiden kiristyminen laski osakkeiden hintoja globaalisti.

Kasvu hiipuu

Erityisesti Kiinassa ja Euroopassa kasvu on hiipunut jo vuoden alusta alkaen. Yhdysvallat ovat sitä vastoin kasvaneet hyvin vahvan kotimarkkinan ansiosta. Yhdysvaltain pitkä korko kääntyi laskuun marraskuussa, mutta koron lasku ei nostanutkaan osakkeiden hintoja. Markkinoiden analyysi riskistä oli muuttunut. Riski ei enää ollut inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu vaan kasvun hidastuminen. Viimeisin osakkeiden myyntiaalto tuli FED:n nostettua korkoa joulukuussa. Kun pitkät korot vielä jatkoivat laskuaan, markkinat tulkitsivat FED:n menneen liian pitkälle koronnostoissaan.

Miltä globaalit kasvunäkymät näyttävät?

Markkinat ovat poikkeuksellisessa tilanteessa. Koskaan aikaisemmin korkojen nostoa ei ole lykätty näin pitkään ja likviditeettielvytystä ei ole käännetty likviditeetin kuivaamiseen. Poikkeuksellista on myös markkinoiden nopea sykli. Markkinat ovat hinnoitelleet yhden syksyn aikana kolme erityyppistä suhdannekuvaa, vaikka reaalitaloudessa muutokset tapahtuvat hitaasti.

Markkinat ovat siis syystäkin hermostuneita. Tällaisessa epävarmassa tilanteessa olennaista on arvioida, ovatko kasvuhuolet oikein mitoitettuja.

Erityisesti Yhdysvaltain osakkeet ovat laskeneet kasvuhuolien lisääntyessä, vaikka Yhdysvalloissa kasvu jatkuu vahvana. Kuluttajien luottamus on ennätyskorkealla ja työmarkkinoilla työpaikan hakijoita on vähemmän kuin avoimia työpaikkoja. Kun inflaatiokin on kiihtynyt vain maltillisesti, Yhdysvaltain talouden tilaan ensi vuotta ajatellen voi olla luottavainen.

Euroopan näkymät sitä vastoin ovat jopa yllättävän heikot. Tätä ovat selittäneet monet maakohtaiset riskit kuten Italian budjettikiista, Britannian eroprosessi ja Ranskan protestit. Euroopan maakohtaiset riskit ovat pääosin poliittisia, joten niiden arviointi on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Poliittisiin ongelmiin on kuitenkin löydettävissä poliittiset ratkaisut. Euroopan talouden hidastumisessa ei ole vain kyse poliittisista riskeistä vaan myös globaalista kaupasta. Eurooppa on avoin Kiinaan läheisesti integroitunut talousalue, joten Kiinan hidastuminen on hidastanut myös Euroopan kasvua.

Kehittyvät taloudet ovat riippuvaisia Kiinan kaupasta ja dollarin arvosta. Kiinan heikkenevät kaupan näkymät ovat kehittyvien talouksien rasite. Tämä näkyy erityisesti Kiinan läheisimpien kauppakump-paneiden Korean, Taiwanin, Thaimaan ja Malesian kasvussa. Dollari sitä vastoin on pysynyt suhteellisen vakaana, mikä on tukenut kehittyviä markkinoita. Kehittyvien talouksien suhteellinen vakaus epävarmuuden keskellä on ollut yllättävää, koska kehittyvät talouden ovat kaikkein suhdanneherkimpiä talouksia, ja siten ne kärsivät eniten globaalin talouden hidastumisesta. Markkinoiden kasvuhuolet näkyvät siis siellä missä niiden ei pitäisi näkyä, mutteivat näy siellä, missä niiden pitäisi näkyä.

Globaalissa taloudessa on paljon epävarmuustekijöitä. Osa niistä, kuten monet poliittiset riskit, voivat poistua, mutta jälkisyklinen suhdannekuva tuskin muuttuu. Globaali velka on kasvanut suhdannekuvan mukaisesti, mutta velkaongelmat eivät ole kärjistyneet korkojen ollessa niin alhaalla. Koska rahapolitiikka on edelleen elvyttävää, jälkisyklinen vaihe voi olla pitkä.

Nostimme osakkeet taktiseen ylipainoon edellisessä notkahduksessa. Markkinat hinnoittelevat epävarmuutta normaalisti, mutta näin voimakas kasvun hidastumisen hinnoittelu vaikuttaa ylilyönniltä. Jälkisyklisyys ja likviditeetin kuivuminen synnyttävät ympäristön, jossa syntyy helposti voimakkaita hintaliikkeitä, joita on käytettävä hyväksi.

Kirjoittaja Jussi Hyöty toimii strategina OP Varallisuudenhoidossa.

Kirjoittaja Jussi Hyöty toimii strategina OP Varainhoidossa.