Osakemarkkinat ovat olleet hermostuneet lokakuun puolen välin jälkeen. Jaksolle ajoittuu kaksi suurempaa korjausta. Markkinoilla pohditaan tällä hetkellä, onko kyseessä tyypillinen myöhäisen suhdannevaiheen korjaus vain laskutrendin alku.

Teksti Jussi Hyöty, strategi, OP Varainhoito
Julkaistu 26.10.2018

Lopullisen vastauksen saa vasta jälkikäteen, mutta markkinoiden liikettä on syytä pysähtyä analysoimaan. Osakemarkkinoiden liikkeen jatkuvuudesta saa parhaan kuvan, kun sitä arvioi yhdessä korko-, valuutta- ja lainamarkkinoiden kanssa.

Jokainen kriisi on omanlainen, joten mitään tuttua mallia ei välttämättä löydy. Kyseessä voi olla vain osakemarkkinoiden korjaus, eikä taloudessa ole alkanut mikään riski purkautumaan. Puhtaat osakemarkkinoiden korjaukset voivat olla kuitenkin vakavia, koska ne voivat heikentää talouden luottamusta ja sitä kautta käynnistää negatiivisen kehityksen taloudessa. Lasku näyttää lähteneen liikkeelle Yhdysvalloista. Yleistä riskitasoa ovat jo ennakkoon nostaneet tutut Yhdysvaltain kauppapolitiikka, Euroopan politiikka ja Kiinan velkahuolet.

Korkomarkkinat

Osakemarkkinoiden korjausta edelsi tyypillinen Yhdysvaltain pitkän koron nopea nousu. Pitkä korko nousi kolmessa kuukaudessa 2,8 %:sta 3,2 %:iin. Koska markkinat ovat tottuneet sekä keskuspankkien tarjoamaan runsaaseen likviditeettiin että alhaisiin korkoihin, osakemarkkinoiden korjaus oli odotettavissa nopean koron nousun jälkeen. Korkomarkkinoiden riskivaikutus on kuitenkin maltillinen kahdesta syystä. Heti osakemarkkinoiden korjauksen jälkeen markkinoilla syntyi niin sanottua turvasataman ostoa, mikä laski pitkää korkoa ja purki siten korkoriskiä. Yhdysvaltain pitkän koron taso 3,1 % on vielä sen verran alhainen, että se ei käynnistä mitään suurta siirtymää osakkeista korkoihin.

Valuuttamarkkinat

Laskutrendin alkaminen vaatii yleensä jonkinlaisen negatiivisen kytkennän. Kun osakkeet laskevat, riski kasvaa, jonka seurauksena osakkeet laskevat lisää ja negatiivinen takaisinkytkentä on valmis. Markkinoiden keskeinen huoli on ollut dollarin vahvistuminen. Dollarin vahvistuminen kasvattaa riskiä Yhdysvalloissa mutta vielä enemmän se kasvattaa riskiä kehittyvillä markkinoilla. Tarkasteltaessa koko kuluvan vuoden markkinoiden kehitystä kehittyvät markkinat ovat olleet heikoin kohta. Lokakuun korjauksessa dollari on käyttäytynyt vaihtelevasti. Ensimmäisessä vaiheessa osakkeiden korjatessa dollari pysyi neutraalina, jolloin riski ei alkanut kasvamaa ennakkoon markkinoiden heikoimmassa kohdassa eli kehittyvillä markkinoilla. Riski ei siis lähtenyt liikkeelle. Nyt aivan viime aikoina dollari on kuitenkin vahvistunut, joten lievää riskin kasvua on tapahtunut. Kokonaisuutena kasvanut valuuttaan liittyvä riski ei ole ruokkinut itseään.

Lainamarkkinat

Usein osakemarkkinoiden laskutrendiä edeltää lainamarkkinoiden riskilisien kasvu. Riskilisien kasvu nostaa rahoituskustannuksia, jolloin osakemarkkinoiden riski kasvaa, ja negatiivinen riskin takaisinkytkentä on valmis. Tällä kertaa riskiliesien kasvaminen on ollut maltillista. Yritysten rahoitusriski ei siis ole kasvanut. Olosuhteet ovat tältä osin normaalia monimutkaisemmat, koska keskuspankkien elvytys on laskenut riskilisiä. Markkinoilta on haettu tuottoa yrityslainoista, koska muualta tuottoa ei ole ollut saatavilla. Koska tuoton hakeminen on edelleen voimakasta, riskilisän tasosta voi saada liian suotuisan kuvan.

Osakemarkkinat

Mikään kolmesta edellisestä markkinasta ei anna vahvaa negatiivista signaalia. Osakemarkkinoiden korjaus on laskenut arvostuksia tasolle, joka tyypillisesti tukee markkinoita, mutta voi olla suhdanteen myöhäisen vaiheen takia kuitenkin neutraali. Tärkeämpää kuin arvostukset ovat kuitenkin kassavirtojen näkymät. Koska nykyisessä korjauksessa Yhdysvaltain markkinat ovat keskeisessä asemassa, Yhdysvaltain talous on myös keskeisessä asemassa. Tässä arviossa hyvä vertailukohta on vuoden 2016 lievä taantuma. Vuonna 2016 Yhdysvaltain investoinnit laskivat, teollisuustuotanto laski ja yritysten marginaalit laskivat. Yhdysvalloissa tulokset ovat kasvaneet 23 % ja odotuksia paremmista tuloksista on kertonut 87 % raportoinneista yrityksistä. Tulosten huippu on kuitenkin nähty. Tällä hetkellä Yhdysvaltain talous on poikkeuksellisen vahva kaikilla alueilla, joten tilanne on hyvin erilainen kuin 2016 kassavirtojen näkökulmasta.

Johtopäätös

Riski ei siis näytä tulevan Yhdysvaltain kassavirtojen suunnasta eikä korkomarkkinoiden analyysin perusteella myöskään tuottovaatimuksen suunnasta. Näillä näkymin kyseessä näyttää olevan korjaus, ei niinkään laskutrendin alku ja mielestämme tämä avaa sijoittajille tilaisuuden lisätä osakepainoa salkuissa.

Kirjoittaja Jussi Hyöty toimii kvantitatiivisena strategina OP Varallisuudenhoidossa.

Kirjoittaja Jussi Hyöty toimii strategina OP Varainhoidossa.