Koronnostot, inflaatiohaasteet ja taantumahuolet ovat säilyneet osakemarkkinoiden polttopisteessä alkuvuonna. Näillä näkymin talouksien hiipuminen tapahtuu kuitenkin hitaasti, eikä mitään äkillistä romahdusta ole luvassa. Yritysten kustannuspaineet eivät ole kokonaan hälvenneet, mutta konsensusennusteet sisältävät jo odotuksen astetta synkemmästä näkymästä vuodelle 2023.

Teksti Carlo Gylling, analyytikko, OP Analyysi
Julkaistu 20.4.2023

Odotamme seurannassamme olevien suomalaisyhtiöiden yhteenlasketun liikevoiton laskevan Q1:llä noin 8 prosenttia vertailukauteen nähden (pl. sijoitus).

Q1:llä suurimmat vertailukelpoisen liikevoiton parantajat ovat arviomme mukaan muun muassa kemianteollisuus, energia sekä investointitavarateollisuus. Kemianteollisuudessa tuloskasvun taustalla on Kemiran Q1:lle antama tulosvaroitus, jonka mukaan yhtiö on yhä saanut siirrettyä korkeita tuotantokustannuksia myyntihintoihin.

Energiasektori yltää arviomme mukaan Q1:llä hyvin huomattavaan tuloskasvuun. Merkittävin selittäjä sektorin tuloskasvulle on sähkön ja polttonesteiden hintojen huomattava nousu vertailukaudesta, joka heijastuu Nesteen ja Fortumin tulokseen nostavasti.

Investointitavarateollisuudessa tuloskehityksen taustalla ovat toimijoiden korkealla säilyneet tilauskannat, joiden katteet ovat aikaisempaa paremmalla tasolla. Lisäksi komponenttihaasteiden arvioidaan hellittäneen, mahdollistaen parantuneen toimituskyvyn vertailukauteen nähden.

Suurimmat pudotukset kulutustavarateollisuudessa, metallinjalostuksessa sekä rakentamisessa

Suurimmat euromääräiset tulospudotukset Q1:llä nähdään arviomme mukaan kulutustavarateollisuudessa, metallinjalostuksessa sekä rakentamisessa.

Kulutustavarateollisuus korreloi laaja-alaisesti kuluttajien ostovoiman heikkouteen. Sektorin tuloskehitystä painaa erityisesti Nokian Renkaiden tappiollinen tulosodotus Q1:lle. Tämä selittyy osaltaan Venäjän toimintojen lukeutumisesta vertailukauden tietoihin.

Metallisektorin suhdannesykli on puolestaan vaikuttanut laskevasti teräksen hintoihin yhdessä heikon markkina-aktiviteetin kanssa, vaikuttaen vertailukauteen nähden negatiivisesti SSAB:n ja Outokummun kannattavuuteen.

Rakentamisen heikko näkymä ja alhainen aktiviteetti painavat erityisesti YIT:n ja Uponorin tulokset laskuun Q1:llä, selittäen myös koko sektorin tulosheikkouden vertailukauteen nähden.

Rakentamisessa suurin mielenkiinto kohdistuukin heikosta sentimentistä huolimatta talotekniikkayhtiöihin liittyviin mahdolliset transaktioihin sekä perinteisten asuinrakentajien myymättömien asuntojen määrään.

Alkanut tuloskausi tarjoaa sijoittajille herkullisia ostopaikkoja

Seurannassamme olevien yhtiöiden liiketulosten odotetaan kokonaisuudessaan laskevan vuonna 2023 kustannusinflaation ja heikon talouskehityksen seurauksena.

Ennustamme 6 prosentin (pl. sijoitus) tuloslaskua vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Arvioimme yhtiöiden jatkavan varovaisempaa linjaa kuluvan vuoden tulosnäkymiä koskevissa kommenteissaan. Hiipuva kysyntä ja nousevat kustannustasot luovat useiden yhtiöiden kohdalla painetta kannattavuuteen.

Alkanut tuloskausi voi kuitenkin tarjota sijoittajille herkullisia ostopaikkoja. Kurssiliikkeet voivat olla voimakkaitakin yhtiöiden ylittäessä tai alittaessa markkinoiden odotukset tulokehityksestä.

Vähintään tuloskausien yhteydessä osakkeenomistajien olisi hyvä tarkastaa, missä kunnossa omistamansa yhtiö on, eteneekö se suunnitelmallisesti kohti kommunikoituja tavoitteita ja täyttääkö yhtiö yhä sijoittajan sille asettamat kriteerit.

Huomionarvoista on myös taserakenteen kestävyys ja kassavirran muodostuminen, sillä rahoituskustannusten nousupaine etenkin velkaantuneilla yhtiöillä nostaa yhtiökohtaista riskiprofiilia nykyisessä korkoympäristössä. 

Tulosjulkaisuja voidaan siis tietyllä tapaa ajatella sijoitussalkun ”terveystarkastuksina” - onko salkku ja siellä olevat osakkeet vielä hyvässä kunnossa?

Poimi alla olevalta videolta analyytikko Juho Saarisen vinkit yksityissijoittajalle tuloksien seuraamiseen ja tulospuheluiden kuunteluun liittyen. 

Kyseessä ei ole sijoitussuositus, -neuvonta tai kehotus ostaa tai myydä arvopapereita eikä sitä tule sellaiseksi käsittää. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Omistaja-asiakkaan edut tarjoaa osuuspankki.

Kirjoittaja Carlo Gylling (KTM) työskentelee osakeanalyytikkona OP:lla. Hankenilta valmistunut Gylling työskenteli aiemmin buy-side analyytikkona sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa, erityisesti arvonmääritysten, mallinnuksen ja omistusjärjestelyjen innoittamana. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat lenkkeily, golf, tennis sekä kuntosali – yhdistettynä muihin kesä- ja talviurheilulajeihin.