Kotimainen Q3-tuloskausi alkaa ensi viikolla. Q3:lle ajoittuvat kesälomakuukaudet vaikuttavat eri toimialoihin hyvin eri tavoin – esimerkiksi teleoperaattoreille ja panimoalan toimijoille vuosineljännes on yleensä hyvää aikaa, kun taas esimerkiksi metallinjalostuksessa kvartaalille ajoittuvat sesonkiluontoiset kunnossapitotyöt.

Teksti Carlo Gylling, analyytikko, OP Analyysi
Julkaistu 13.10.2023

Pian käynnistyvän suomalaisyhtiöiden Q3-tuloskauden pääteemoina ovat edelleen teollisuuden heikentyneet kysyntänäkymät, inflaatiovaikutukset sekä rahoituskustannusten nousupaine.

Vaikka inflaatiolukemissa onkin nähty asteittaista helpotusta, kiusaavat kustannuspaineet yhä useita sektoreita eri tavoin. Inflaatiovaikutukset näkyvät nyt ennen kaikkea palkkainflaationa, mikä luo tulospainetta etenkin palveluliitännäisille toimialoille.

Vaikka syklisessä teollisuudessa on viime aikoina nähty selkeämpää kysynnän heikentymistä, on hankinnan ja valmistuksen kustannuksissa nähty jo asteittaisia helpottamisen merkkejä vertailukauteen nähden. Tuloskaudella suurin huomiomme kiinnittyykin loppuvuoden kysyntänäkymiä koskeviin kommentteihin.

Odotamme seurannassamme olevien suomalaisyhtiöiden yhteenlasketun liikevoiton laskevan Q3:llä peräti 24 prosenttia vertailukauteen eli tämän vuoden toiseen vuosineljännekseen nähden. Q3:lla liikevoittoaan kykenevät ennusteidemme mukaan parantamaan lähinnä finanssisektori ja investointitavaravalmistajat.

Finanssisektorilla pankit hyötyvät merkittävästi nousseesta korkotasosta. Investointitavarateollisuudessa vankan tuloskasvun taustalla on arviomme mukaan korkeammat toimitusvolyymit, asteittain helpottuva kustannusinflaatio sekä aiemmin tehdyt hinnankorotukset. Lisäksi usean yhtiön kohdalla odotamme hyväkatteisen palveluliiketoiminnan kasvun tukevan kannattavuutta.

Suurimmat tulospudotukset metsäteollisuudessa, terveydenhuollossa sekä metallinjalostuksessa

Ennusteidemme mukaan suurimmat euromääräiset tulospudotukset Q3:llä nähdään metsäteollisuudessa, terveydenhuollossa sekä metallinjalostuksessa.

Metsäteollisuus on elänyt Q3:lla haasteellisia aikoja, kun toimintaympäristön näkymät ovat huonontuneet, lopputuotteiden hinnat ovat selvästi alentuneet ja volyymit ovat vähentyneet verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Teräksen laskeneet markkinahinnat yhdessä heikentyneen kysyntäympäristön kanssa vaikuttavat negatiivisesti muun muassa SSAB:n ja Outokummun kannattavuuteen sesonkiluontoisuuden lisäksi.

Terveydenhuollossa tuloslaskua puolestaan selittää Orionin vahva vertailukausi, joka sisälsi ODM-208 lääkeaihiosta saadun suuren ennakkomaksun. Huomionarvoista on kuitenkin se, yhteenlasketun liikevoiton odotetaan parantuvan vertailukauteen nähden ilman Orionin ennakkomaksun tulosvaikutusta. 

Koko kuluvaa vuotta tarkastellen odotamme seurannassamme olevien yhtiöiden liiketulosten laskevan noin 15 prosenttia. Arvioimme lisäksi yhtiöiden jatkavan edelleen varovaisempaa linjaa loppuvuoden tulosnäkymiä koskevissa kommenteissaan. Ennustamme suomalaisyhtiöiden tuloskasvun kääntyvän vuonna 2024 kokonaisuudessaan noin 8 prosenttia positiiviseksi.

Kyseessä ei ole sijoitussuositus, sijoitusneuvonta tai kehotus ostaa tai myydä arvopapereita eikä sitä tule sellaiseksi käsittää. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Omistaja-asiakkaan edut‍ tarjoaa osuuspankki.

Kirjoittaja Carlo Gylling (KTM) työskentelee osakeanalyytikkona OP:lla. Hankenilta valmistunut Gylling työskenteli aiemmin buy-side analyytikkona sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa, erityisesti arvonmääritysten, mallinnuksen ja omistusjärjestelyjen innoittamana. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat lenkkeily, golf, tennis sekä kuntosali – yhdistettynä muihin kesä- ja talviurheilulajeihin.