Kotimainen kesälomakausi on kuumimmillaan. Sijoittajien kannattaa olla nyt hereillä, sillä Q2-tuloskausi alkaa näillä näppäimillä. Perinteisesti vuoden toisen kvartaalin tuloksia raportoidaan laajemman aikaikkunan sisällä muihin tuloskausiin nähden kesälomakaudesta johtuen. Q2-tulosraportteja saadaan jännittää siten aina elokuun loppuun asti. 

Teksti Carlo Gylling, analyytikko, OP Analyysi
Julkaistu 11.7.2023

Teollisuuden tilausnäkymät, korkeana laukkaava inflaatio ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen ovat säilyneet osakemarkkinoiden merkittävimpinä teemoina kuluneen vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Laajat hintapaineet ovat kaventuneet pääosin palkka- ja palveluinflaatioksi, mutta velanhoitokustannusten nousu ja hiljalleen hiipuva kysyntä vaikuttavat monien eri sektoreiden toimintaympäristöön yhä vahvemmin.

Vaikka energian hinta onkin laskenut, nähdään ostovoiman heikentyminen ja reaalikysynnän heikkous etenkin syklisillä toimialoilla edelleen merkittävimpiä tuloskehitystä rajoittavia tekijöitä. Tuloskaudella huomiomme kiinnittyykin loppuvuoden kysyntänäkymiin sekä kuluttajasentimentin kestävyyteen nykyisessä markkinatilanteessa. Yritysten antamat ohjeistukset syynätään nyt poikkeuksellisen tarkasti.  

Odotamme seurannassamme olevien suomalaisyhtiöiden yhteenlasketun liikevoiton laskevan Q2:llä peräti 27 prosenttia vertailukauteen nähden (pl. sijoitus). Q2:lla suurimmat vertailukelpoisen liikevoiton parantajat ovat arviomme mukaan mm. investointitavarateollisuus, kemianteollisuus sekä liikenne.    

Investointitavarateollisuudessa tuloskehityksen taustalla ovat yritysten korkealla säilyneet tilauskannat, joiden katteet ovat jopa aikaisempaa paremmalla tasolla. Komponenttihaasteiden uskotaan hellittäneen, mikä mahdollistaa toimitusketjujen oikenemisen ja parantuneen toimituskyvyn.

Kemianteollisuudessa puolestaan Kemiran tulos kääntyy Q2:lla huomattavaan laskuun ennätyksellisen Q1-tuloksen jälkeen, mutta hinnankorotusten ansiosta vuositason tulosparannus tulee olemaan merkittävä. Liikennesektorilla vahva kysyntä- ja hinnoitteluympäristö sekä polttoainehintojen lasku siivittävät Finnairin lyhyen aikavälin tulosnäkymää.  

Suurimmat euromääräiset tulospudotukset Q2:llä koetaan arviomme mukaan metsäteollisuudessa, metallinjalostuksessa sekä teknologiasektorilla. Paljon uutisotsikoissakin kärvistelleen metsäsektorin tuloskunto on paineessa, sillä tulokset laskevat merkittävästi vertailukauteen nähden hintojen ja volyymien alentumisen seurauksena.

Yhtä lailla metallisektorin suhdannesykli on vaikuttanut laskevasti teräksen hintoihin yhdessä heikon reaalikysynnän kanssa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti SSAB:n ja Outokummun kannattavuuteen vertailukauteen nähden.

Teknologiassa mm. Nokian tuloksenteko tulee painottumaan vahvemmin H2:lle, kun avoinna olevat patenttisopimukset saataneen päätökseen ja Intian 5G-investoinnit tuovat tulostukea loppuvuoden aikana.     

Seurannassamme olevien yhtiöiden liiketulosten odotetaan kokonaisuudessaan laskevan peräti kymmenen prosenttia (pl. sijoitus) vuonna 2023 johtuen palvelu- ja palkkainflaation tuomista hintapaineista sekä talousnäkymien heikkoudesta. Sumuisten näkymien takia arvioimme yhtiöiden jatkavan yhä varovaisempaa linjaa kuluvan vuoden tulosnäkymiä koskevissa kommenteissaan.  

Vaikka edellytykset tuloskasvun jatkumiselle ovat edelleen polarisoituneet sektorikohtaisesti, seuraa teollisuuden heikentyvistä tilausnäkymistä ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta yhä enenevissä määrin painetta eri yhtiöiden kannattavuudelle. Ennustamme suomalaisyhtiöiden tuloskasvun kääntyvän vuoden 2024 puolella kokonaisuudessaan positiiviseksi (pl. sijoitus). 

Q2-tuloskausi tulee varmasti olemaan vaihtelevine tuloksineen mielenkiintoinen ja tarjonnee sijoittajille jälleen herkullisia iskunpaikkoja. Pysyt parhaiten perillä tuloskauden kiemuroista OP Analyysin päivittäisen Aamukatsauksen (vaatii kirjautumisen) sekä sosiaalisen median kanaviemme kautta. Analyytikoiden tuloskommentteja löydät niin Twitteristä, Instagramista kuin YouTube-kanavaltammekin. 

Huomio: Kyseessä ei ole sijoitussuositus, sijoitusneuvonta tai kehotus ostaa tai myydä arvopapereita eikä sitä tule sellaiseksi käsittää. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Omistaja-asiakkaan edut tarjoaa osuuspankki. 

Kirjoittaja Carlo Gylling (KTM) työskentelee osakeanalyytikkona OP:lla. Hankenilta valmistunut Gylling työskenteli aiemmin buy-side analyytikkona sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa, erityisesti arvonmääritysten, mallinnuksen ja omistusjärjestelyjen innoittamana. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat lenkkeily, golf, tennis sekä kuntosali – yhdistettynä muihin kesä- ja talviurheilulajeihin.