Vuosi 2022 jää historiaan monella tasolla: muun muassa sota- ja taloushistoriaan, sekä kiinteistömarkkinoidenkin historiaan.

Teksti Markku Mäkiaho, johtaja, OP Kiinteistösijoitus
Julkaistu 15.3.2023

Koronapandemian pääasiassa väistyessä Venäjän aloittama hyökkäyssota muutti vakauttamme ja turvallisuuttamme sysäten lisäksi inflaation, korkojen nousun sekä energiakriisin liikkeelle.

Toisaalta tapahtunut vauhdittaa ympäristön kannalta toivottua hyödyllistä kehitystä. Energian säästäminen ja siirtyminen paikallisen uusiutuvan energian käyttöön vauhdittuvat.

Loppuvuonna yhä valikoivampi kiinteistöjen transaktiomarkkina osoitti niiden kiinteistökohteiden paremman likviditeetin, joissa vastuullisuusasioihin on kiinnitetty järjestelmällisemmin huomiota. 

Vastuullisuustyö on kiinteistösijoittamiseen kiinnittynyt ”uusi normaali”, joka tulee läpinäkyvämmäksi muun muassa vastuullisen sijoittamisen konkreettisten tekojen raportoinnin johdosta – sanoista todennettaviin tekoihin. 

OP Kiinteistösijoitus hallinnoi neljää Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) mukaista artikla 8 -rahastoa vuonna 2022 (OP Tonttirahasto, OP Toimitilakiinteistö, OP-Vuokratuotto sekä OP-Palvelukiinteistöt).

Näistä OP Toimitilakiinteistölle, OP-Vuokratuotolle ja OP-Palvelukiinteistöille on erikseen määritelty 20 % minimiallokaatio kestäville sijoituksille sekä EU-taksonomian mukaisille sijoituksille. Olemme määritelleet OP-Metsänomistajan tiedonantoasetuksen artikla 9 -sijoitustuotteeksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  
 
Vuonna 2022 OP Kiinteistösijoitus osallistui kiinteistötoimialan kansainväliseen vastuullisuusvertailuun (GRESB) kahdella toimitilarahastollaan ja sai vertailussa nostettua GRESB-pisteytystä tavoitteen mukaisesti seuraavalle tasolle. Vuoden 2023 tavoitteiksi asetettiin edelleen pisteytyksen nostaminen, lisäksi vertailuun otetaan mukaan yksi uusi rahasto (OP-Palvelukiinteistöt).  
 
Toimintaympäristömme monimutkaistuu edelleen. Vastuullisuustavoitteissa joudutaan sääntelyn monimutkaistuessa ehkä myös haastavien valintojen eteen.

Esimerkiksi EU-komissiossa valmisteilla oleva ennallistamisasetus saattaa rankaista kuntia, joiden maankäyttö on keskittynyt ilmastotavoitteiden mukaisesti olemassa olevan yhdyskuntarakentamisen kehittämiseen ja hallittuun laajentamiseen. Edunvalvonta ja vaikuttamistyön on toimialalla jatkuttava toimivan ja tarkoituksenmukaisen sääntelykehikon luomisessa ja yhdenmukaisessa tulkinnassa. 
 
Tutustu OP Kiinteistösijoituksen vuoden 2022 vastuullisuuskatsaukseen tästä. 

Markku Mäkiaho työskentelee johtajana OP Kiinteistösijoituksessa.