Kiinteistömarkkinat tarjoavat jatkossakin vakaata tuottoa, kun kassavirta on säännöllistä, kiinteistöjen sijainnit on tarkkaan harkitut ja rakentamisessa huomioidaan ympäröivä luonto ja sen monimuotoisuus.

Teksti Markku Mäkiaho, johtaja, OP Kiinteistösijoitus
Julkaistu 19.5.2023

Kevät on asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleisessä uutisoinnissa ollut vahvan riski- ja mollivoittoinen.

Pelkästään uutisointia seuraamalla unohtuu markkinoiden eriytyminen ja se, että kaupungistumiskehitys, demografian muutos sekä työnteon ja palveluliiketoiminnan jatkuva kehittyminen edellyttävät myös rakennetulta ympäristöltä jatkuvaa muutosta.

Tätä vauhdittaa edelleen paljon esillä oleva vihreän siirtymän tarve, eli tarve toteuttaa tarvitsemaamme ympäristöä yhä enemmän luontoa säästävällä, ennallistavalla sekä luonnon monimuotoisuutta ylläpitävällä tavalla.

Rakennettu ympäristö ja sen kehittäminen ei voi pysähtyä nykytilaan, vaan kehityksen on jatkuttava. Hetkellisesti kehittämistä hidastaa taloudellisiin resursseihin, pääoman saatavuuteen ja hintaan, liittyvä epävarmuus.

Asuntorahaston kautta pääset asuntosijoittajaksi ilman omistusasunnon tuomaa vaivaa ja suurta alkupääomaa. Tutustu OP-Vuokratuottoon, jonka avulla hajautat sijoituksiasi asuntoihin, kiinteistöihin ja niiden rakentamiseen.

Uusille palvelukiinteistöille on edelleen tarvetta

Tässäkin hetkessä näkyy edelleen se, että yrityksillä ja erilaisten palveluiden tuottajilla on positiivisia toimintaansa perustuvia tilatarpeita.

Pienten asuntojen tarjontaa on markkinassa pääkaupunkiseudulla nyt paljon, mutta tilanne on huomattavasti paremmassa tasapainossa muualla Suomessa.

Vähentyvä uudisasuntokohteiden aloittaminen tasapainottaa tämän tilanteen myös pääkaupunkiseudulla, ja alkavassa uudistuotannossa asuntojakauma on jo muuttumassa paremmin tarpeita ja kysyntää vastaavaksi.

Rakennusliikkeiden yksipuolisen pienten asuntojen sijoittajakysyntään ja yliviritettyyn rahoitusrakenteeseen perustuva rakentamisen vinouma korjautuu – markkina toimii.

Kiinteistörahastojemme perusasiat ovat vahvalla pohjalla

Loppuvuotemme on edelleen hyvin kiinteistösijoittamisen ytimeen keskittyvää pitkäjänteistä toimintaa – kassavirran varmistamista. Tähän on varauduttu jo omaisuutta hankittaessa sijaintien ja toiminnallisuuksien arvioinnilla.

Keskitymme vuokraustoimintaan sekä kuluhallintaan, toteutetaan vihreää siirtymiä tukevia investointeja ja valmistaudutaan myös kiinteistövarallisuuden kehittämiseen uusien investointien kautta, kun rahoitusympäristö on tasapainottunut.

Rahastojemme lainoitusaste on matala ja siten siedämme hyvin toteutunutta arvojen heiluntaa, joka kauppojen vähäisyyden takia toteutuu paljolti arvioiden kirjoittajien kynästä. Vieraalla pääomalla on jatkossa hinta, joka varmistaa sen, että hankkeen elinkelpoisuus tulee normaalien mittareiden kautta arvioitua paremmin.

Vieraan pääoman saatavuus on varmempaa, mikäli lainoitettavat kohteet toimivat myös vastuullisuusnäkökulmista.

Työurallani olen kohdannut eri syistä alkaneita kiinteistömarkkinakriisejä 1990-luvun alussa, 2000-luvun alussa, 2010 taitteessa sekä nyt, 2020-luvun alettua. Aion, ja aiomme selviytyä tästäkin!

Kiinteistörahasto on helpoin tapa sijoittaa kotimaisiin kiinteistöihin. Lue lisää OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahastosta

Markku Mäkiaho työskentelee johtajana OP Kiinteistösijoituksessa.