Uutisia lukemalla voi saada hyvin negatiivisen kuvan asuntomarkkinoista. On kuitenkin syytä muistaa, että toiminnallisesti hyvät ja hyvillä sijainneilla olevat kiinteistöt säilyttävät tuottokykynsä. Nykyinen markkinatilanne tuo sijoittajalle myös mahdollisuuksia.

Teksti Markku Mäkiaho, johtaja, OP Kiinteistösijoitus
Julkaistu 20.1.2023

Vuoden 2022 lopussa ja edelleen tämän uuden vuoden alussakin saa lukea pelkästään varovaisia, pessimistisiä ja jopa tuhoa ennustavia arvioita kiinteistömarkkinoista. Luonnollisesti sijoittajamarkkinoilla tapahtuu hintakorjaus, eivätkä kiinteistöjen nousseet kustannukset tule kaikilta osin välittömästi kompensoiduksi kohoavina vuokrina tai vuokrasopimusten indeksitarkistuksina.

Lyhyellä aikavälillä toteutuu matalampia tuottoja, osin jopa negatiivisia, mutta pidemmällä aikavälillä kiinteistöjen arvot seuraavat kustannusten nousua, ja siten kiinteistösijoitus tarjoaa edelleen suojaa inflaatiota vastaan.  

Vallitsevassa uutisoinnissa unohtuu se, että markkinoiden ja vuokrattavuuden keskittyminen ja eriytyminen on ollut käynnissä jo pitkään. Tämä markkinahetki vain vauhdittaa käynnissä ollutta kehitystä. Trendit ovat olleet nähtävissä, on ollut selvää, että jossain kohtaa inflaatio kiihtyy ja lainoistakin on taas maksettava korkoa. Kiinteistöjen omistajana, sijoittajana ja vuokranantajana olisi ollut vastuutonta olla varautumatta omassa toiminnassaan tähän kehitykseen.

Kun on varautunut kiinteistösijoittamisen riskeihin oikealla tavalla, niin tässä hetkessä voi kuitenkin kohtuullisen rauhallisesti katsoa eteenpäin. Markkinat tulevat asettumaan ja korjautumaan uuden korkotason vakiintuessa. Inflaation rauhoittumisesta uutisoidaan jo. Toiminnallisesti hyvät ja oikealla sijainnilla olevat kiinteistöt säilyttävät käyttönsä ja tuottokykynsä.

Vastuullinen vuokranantaja elää häiriöhetket, kuten koronapandemian alku tai piikkimäinen inflaatiokehitys, yhdessä vuokralaistensa kanssa hakien ratkaisuja, joilla näistä hetkistä päästään yli. Se tarkoittaa joskus joustoja vuokrissa, mutta vastineeksi esimerkiksi sopimussuhteen pituuden kasvamista.

Markkinatilanne luo sijoittajalle myös mahdollisuuksia. Vuokra-asumisen kiinnostavuus kasvaa kuluttajien luottamuksen heikentyessä talouteen ja työllisyyteen. Myös korkokustannusten nousu ja lainarahoituksen niukkuus vahvistavat vuokra-asumisen kysyntää oman asunnon oston sijaan.

Uutisten, tai erityisesti otsikoiden taakse näkeminen vaatii hyvää markkinoiden kokonaiskuvan tuntemista ja myös medialukutaitoa. Markkinoilla toteutuvat normaalit ja positiiviset ilmiöt eivät saa palstatilaa tai medianäkyvyyttä. Uutisoijat eivät avaa viestinnässään ilmiöiden taustalla olevia tekijöitä ja vaikutuksia.

Tästä syystä on hyvä pyytää markkinainformaatiota ja käydä syventäviä keskusteluja myös kiinteistövarainhoitajien kanssa. Näin saavuttaa paremman kokonaiskuvan ja sen myötä on turvallisempaa tehdä valintoja oman sijoitussalkkunsa sisältöön ja tulevaisuuteen liittyen. 

Markku Mäkiaho työskentelee johtajana OP Kiinteistösijoituksessa.