Teknologialla on ollut merkittävä rooli sijoitusmaailmassa jo pitkään. Vuosien aikana sijoittajat ovat hyödyntäneet esimerkiksi tietokoneita, analyyttisiä työkaluja ja tekoälyä. Teknologian jatkuva kehittyminen on mahdollistanut uusia tapoja analysoida markkinoita, ennustaa trendejä ja tehdä parempia sijoituspäätöksiä. Miten tekoälyä voidaan hyödyntää sijoituspäätösten tekemisessä?

Teksti Katja Hakala, Sales Manager, OP Markets
Julkaistu 24.10.2023

Tekoäly (Artificial Intelligence) on tietokonejärjestelmä, joka pystyy oppimaan ja tekemään päätöksiä ilman ihmisen suoraa interventiota.

Se on rakennettu algoritmeista, jotka analysoivat tietoja ja löytävät yhteyksiä tietojen välillä. Nämä yhteydet auttavat koneoppimismalleja ennustamaan tulevia tapahtumia ja tekemään sijoitusstrategioita. Tekoälyä voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla sijoituspäätösten tekemisessä.

Monilla suurilla sijoitusalan toimijoilla jo käytössä oleva tapa hyödyntää tekoälyä sijoituspäätöksissä on kaupankäyntistrategioiden automatisointi.

Tietokoneohjelmat voivat reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin ja tehdä kauppoja nopeammin kuin ihmiset. Tekoälyohjelmat voivat analysoida markkinatietoja ja sijoitustrendejä ja käyttää näitä tietoja kaupankäyntipäätösten tekemiseen. Ne voivat myös hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä sijoittamalla vain tiettyyn omaisuusluokkaan tai käyttämällä haluttua riskienhallintastrategiaa.

Toinen tapa, jolla tekoälyä voidaan käyttää sijoituspäätöksissä, on datan analysointi. Tekoälyohjelmat voivat analysoida suuria määriä tietoa nopeammin kuin ihmiset ja löytää yhteyksiä tietojen välillä, joihin ihmiset eivät välttämättä pysty.

Tekoälyohjelmat voivat analysoida esimerkiksi osakeanalyysejä, uutisartikkeleita, sosiaalisen median viestejä ja muita tietolähteitä löytääkseen sijoittajalle potentiaalisia sijoituskohteita.

Kolmas tapa, jolla tekoälyä voidaan käyttää sijoituspäätöksissä, on ennustaminen. Tekoälyohjelmat voivat käyttää koneoppimista ennustaakseen tulevia markkinoiden kehitystrendejä ja auttaa sijoittajia tekemään näin parempia päätöksiä.

Tekoälyohjelmat voivat analysoida historiallista markkinadataa ja näin ennustaa esimerkiksi osakkeen kurssikehitystä, valuuttakurssien muutoksia tai vaikkapa kiinteistöjen hintoja.

Tekoälyn käyttö ei ole riskitöntä

Vaikka tekoäly tarjoaa monia etuja sijoitusmaailmassa, sen käytössä on toki riskejä. Tekoälyohjelmat perustuvat algoritmeihin, jotka voivat olla vääristyneitä tai epäluotettavia, jos ne perustuvat puutteellisiin tai epätarkkoihin tietoihin.

Lisäksi, vaikka tekoälyohjelmat voivat analysoida suuria määriä tietoa nopeammin kuin ihmiset, ne eivät välttämättä pysty havaitsemaan kaikkia markkinoiden signaaleja, joita ihminen pystyisi havaitsemaan. Siksi on tärkeää käyttää tekoälyä vain yhtenä työkaluna sijoittamisessa, eikä antaa sen hallita kaikkea päätöksentekoa.

Vaikka tekoäly on osoittautunut hyödylliseksi monilla eri aloilla, sen käyttö sijoitusmaailmassa on vasta alkutekijöissään.

Vaikka useat suuret sijoitusyhtiöt ovat jo ottaneet käyttöön tekoälyohjelmia, monilla ei ole ollut resursseja tai tahtotilaa hyödyntää niitä. Tämä antaa kilpailuetua niille sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan käyttöön uusia teknologioita ja käyttämään niitä päätöksentekonsa tukena soveltuvin osin.

Tämä artikkeli on loistava esimerkki siitä, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää monissa eri yhteyksissä. Tämänkin artikkelin on nimittäin loihtinut tekoäly.

Tai no, täydellinen tekoälyn teksti ei ollut, sillä korjasin itse parit kirjoitusvirheet ja elävöitin tekstiä hieman esimerkeillä. Kuten kirjoittamisessa, myös sijoittamisessa tarvitaan toistaiseksi ihmisen silmä tarkistamaan tekoälyn jälki. 

Kirjoittaja Katja Hakala toimii OP Marketsissa Sales Managerina. Hakala on ollut osa OP Marketsin joukkuetta vuodesta 2020, jolloin hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Turusta. Sijoittaminen ja markkinointi ovat Hakalan intohimo. Hän saa kuitenkin kaikista kovimmat adrenaliiniryöpyt jalkapallossa, jota hän on pelannut noin 15 vuotta edustaen eri seuroja Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Hakala on pelannut myös puoliammattilaisena Englannissa.