Talouskasvu on jatkanut laaja-alaista vahvistumistaan syksyn aikana. Luottamus sekä kuluttajien, että yritysten keskuudessa on vahvistunut eikä heikkoja talousalueita tällä hetkellä ole juurikaan näkyvissä. Keskuspankkien näkökulmasta vahvistuminen tarkoittaa, että ultrakevyestä rahapolitiikasta on aika luopua. Tämä tapahtuu hyvin vaiheittaisena ja ainakin toistaiseksi tämän viestiminen on onnistunut hyvin sijoitusmarkkinoita säikäyttämättä. Huomio on pysynyt vahvistuvassa kasvussa, mikä on ollut omiaan tukemaan kurssikehitystä.

Teksti Patrik Moring, strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa @PatrikMoring
Julkaistu 3.11.2017

Positiivinen kehitys taloudessa heijastuu luonnollisesti myös yritysten näkymiin. Tuloskehitys on osoittautunut jälleen kerran odotuksia paremmaksi, kun yli puolet kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksista on jäänyt taakse. Erityisen positiivista yritysten kannalta on se, että liikevaihtojen kehitys on ollut vahvaa. Tämä heijastuu jatkossakin tulosten positiivisena kehityksenä ja antaa myös yrityksille uskoa hyvän kehityksen jatkumisesta. Tulosohjaukset sekä osinko-ohjaukset ovatkin olleet odotettua tukevampia ja merkkejä investointihalukkuuden elpymisestä on nähtävissä.

Paranevasta tuloskunnosta ovat pääasiassa kertoneet yhtiöt, jotka toimivat syklisillä toimialoilla. Nämä yhtiöt ovat erityisen kykeneviä kääntämään vahvistuvan talouskasvun liikevaihdon kasvuksi ja siitä edelleen tulosrivin vahvistumiseksi. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi teollisuuteen liittyvät toiminnot, energian tuotanto, rakentaminen, mutta myös hiljalleen kohoavasta korkotasosta hyötyvät finanssisektorin yhtiöt. Vakaammat sektorit kuten päivittäistavarakauppa, teleoperaattorit sekä terveydenhuolto eivät ole samassa mittakaavassa onnistuneet parantamaan tuloksiaan.

Aiemmin otsikoissa vilisseistä politiikan aiheista ei ole viime aikoina saatu markkinoita huolettavia teemoja. Katalonian tilanteen eskaloituminen aluehallinnon erottamiseen, itsenäisyysjulistukseen ja uusiin vaaleihin ei juurikaan ole heijastunut markkinatunnelmaan Espanjan ulkopuolella. Pohjois-Korean osalta tilanne on rauhoittunut ainakin toistaiseksi ja Yhdysvalloissa verouudistus on näyttänyt etenevän, mikä on vahvistanut markkinatunnelmaa laajasti.

Sijoittajien näkökulmasta vahvistuva, laajapohjainen kasvu tukee riskillisiä omaisuuslajeja, kuten osakkeita. Osakemarkkinoilla onkin nähty positiivista kehitystä akuuttien riskien väistyttyä positiivisen tuloskehityksen alta. Korot ovat jatkaneet hyvin maltillista nousuaan, mutta inflaatiokehitys ei osoita merkkejä vauhdittumisesta. Tämä vähentää keskuspankkien paineita rahapolitiikan kiireelliseen normalisointiin. On kuitenkin muistettava, että keskuspankkien linja on muuttunut ja ultrakevyen rahapolitiikan aika on jäämässä taaksemme.

Toistaiseksi keskuspankit ovat onnistuneet toimiensa viestimisessä hyvin ja, kun merkittävimmät askeleet ovat vielä tulevaisuudessa, ei sijoittajien ole vielä tarvinnut sopeuttaa salkkujensa asemointia. Keskuspankkien tuen poistuminen voi kuitenkin aiheuttaa voimakkaitakin korjausliikkeitä markkinoilla, mutta tällä hetkellä sijoittajien huomio on kiinnittynyt positiiviseen tuloskasvuun ja tulosohjauksiin. Pitkään odotettu markkinakorjaus vaikuttaa lykkääntyneen eteenpäin.

OP Varallisuudenhoidon näkemyksessä osakkeet ovat ylipainossa vahvistuneen ja laaja-alaisen globaalin talouskasvun tukiessa yhtiöiden tuloskuntoa. Kohoava tulosura antaa edellytykset kurssinousun jatkumiselle. Osakemarkkinoiden sisällä suosimme Eurooppaa ja kehittyviä talouksia, jotka ovat syklisiä markkinoita. Eurooppaa puoltaa vahva tuloskasvu ja suotuisammat arvostustasot, kehittyviä talouksia globaalin kaupan vauhdittuminen.

Koroissa näemme edelleen maltillista nousupainetta. Hitaasti mutta varmasti kiristyvä rahapolitiikka puoltaa valtionlainojen vahvaa alipainottamista houkuttelevampia tuottotasoja tarjoavien kehittyvien markkinoiden kustannuksella.

Kirjoittaja Patrik Moring toimii OP Varainhoidossa strategina ja salkunhoitajana keskittyen pääosin osakesijoituksiin. Patrik on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 2000 lähtien.