Haluaisitko jatkaa etätöissä, mutta työnantaja haluaa sinun palaavan?

Teksti Hanna Paju, asiantuntija, OP Keskusyhteisön HR
Julkaistu 1.11.2021

Olen itse istunut kodinhoitohuoneeseen tehdyssä työpisteessä yli 1,5 vuotta. Ihmiskontaktini ovat pallon muotoiset kasvokuvat tai videokuvat palavereissa. Olen käynyt kaupassa ehkä 10 kertaa tänä ajanjaksona ja nähnyt riskiryhmään kuuluvia vanhempiani ainoastaan kaksi kertaa koko tänä aikana. Olen kehittänyt itselleni sujuvat taidot etäjohtamisessa, etäneuvotteluissa, etäkoulutuksesta, etätiedotus- ja tiedoksiantopalavereista, olen hankkinut taidot innovaatiotyöpajojen ja/tai ryhmätöiden tekemiseen etänä, olen sparrannut ja ollut sparrattavana etänä. Olen taitava olemaan läsnä, vaikka olen etänä. Miten sinä olet ylläpitänyt omia läsnäolemisen taitojasi etänä?

Paluu arkeen tuokin uuden kysymyksen. Haluatko edes palata? Haluaako työnantajasi, että palaat? Moni haluaisi jäädä etätöihin, mutta työnantaja suosittaa paluuta. Miten edetä? Sosiaalinen media on täynnä keskustelua ristiriitatilanteesta, jossa työntekijä haluaa jäädä etätöihin, mutta työnantaja haluaa takaisin lähityöhön. Mitä voit työntekijänä tehdä? Etätyö on työnantajan direktio-oikeuden piiriin kuuluvaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että työnantaja määrittää, mitä työtä tehdään, missä sitä tehdään ja miten sitä tehdään. Riippuen työroolistasi, sinulla saattaa olla mahdollisuus neuvotella työnantajan kanssa. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista ja viime kädessä määräysvalta asiaan on työnantajalla.

Vinkit etätyön ja lähityön pohdintaan

Etätyö ei ole työntekijän päätettävissä yksilöperusteisesti, vaan työnantaja määrittää liiketoiminnalleen sopivimman työntekomuodon. Asiantuntijatyöhön kuuluu arvioida työn tavoitteet, tuloksellisuus ja johtaa sitä itsenäisesti. Asiantuntijatyössä voi olla suurempia mahdollisuuksia etätyöneuvotteluihin verrattuna toimihenkilöihin. Työn tulee tuottaa todellista lisäarvoa ja hyötyä asiakkaalle. Toteutuuko tämä sinulla etänä ja miten perustelet työnantajallesi todellisen hyödyn etänä pysymisestä? Tässä seuraavia pohdintoja, jos käyt neuvottelua etätyöstä esihenkilösi kanssa:

1. Mitä hyötyä etätyöstäsi on työnantajalle?

Voit perustella hyötyä itsellesi lasten harrastuksilla ja arjen helpottamisella, mutta se ei ole riittävä peruste työnantajalle. Mieti, mitä konkreettista hyötyä työnantajalle voit tarjota, jos työskentelet etänä. Jokaisella asiantuntijalla on asiakas; teet työtäsi jonkun hyväksi, jonkun toisen työn helpottamiseksi tai jonkin ryhmän tai ryhmän työn kehittämiseksi. Kuka asiakkaasi on? Mitä hän hyötyy siitä, että olet etänä? Vai hyötyisikö hän enemmän, jos olet lähityössä? Kumpi työntekomalli tuottaa asiakkaallesi parhaimman hyödyn?

2. Miten edistät työyhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja verkostoitumista etänä?

Moni on tullut taitavaksi verkostoitujaksi etätyön aikana, sillä nykytyössä ei pärjää yksin. Ne, jotka verkostoituvat, pärjäävät työelämässä keskivertoa paremmin. Mitä laajempi verkostosi on, sitä nopeampaa ongelmanratkaisukyky ja haastavien tilanteiden selvittäminen on. Miten ylläpidät, koulutat ja ylläpidät tätä työtaitoa? Onnistuuko se etänä? Perustele tämä työnantajallesi ja mitä taloudellista hyötyä tästä on työnantajalle.

3. Onko sinulla antaa faktaa ja dataa työn tuloksellisuudesta etätyön aikana?

Työnantaja maksaa sinulle palkkaa tehdystä työstä. Kun asiantuntijatyö on aineetonta ja hankalammin mitattavissa, sinulla tulee olla myös laadullista dataa tehdystä työstä ja miksi se on tuottavampaa etänä (jos on). Palaverien määrä ei mittaa työn tuloksellisuutta, vaan se, mitä palavereista seuraa ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tehdään. Ole valmis raportoimaan ja perustelemaan, näytä työnantajallesi konkreettisia tuloksia.

Jos kaikesta huolimatta työnantajasi haluaa sinut takaisin töihin, taustalla voivat olla myös suuremmat, liiketaloudelliset perusteet, jotka eivät ole sinulle kerrottavissa.  Etätyöaikana sairaslomat ovat lisääntyneet ja pitkittyneet, osasairaspäivärahajaksot ovat lisääntyneet ja pitkittyneet, osatyökyvyttömyyseläkkeet ja työkyvyttömyyseläkehakemukset ovat nousussa. Mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet. Sinulle etätyö voi sopia, mutta kollegasi voi olla uupunut jo kuukausia sitten. Työnantajasi ei voi sinulle näitä kertoa. On siis hyvä pysähtyä tarkastelemaan, miten teillä oikeasti töissä menee?

Lähityö voitti etäilyn

Siirryin tehtäväkiertoon 1.10. Vanhassa tiimissäni olisimme sopineet itseohjautuvana tiiminä työn tekemisen muodosta, sillä tiimillämme oli toimivalta päättää itsenäisesti työn organisoinnista. Siirtyessäni asiantuntijaksi uuteen paikkaan, tein tilannearvion; mitä minulta odotetaan, ketkä minun ydinasiakkaitani ovat, mistä asiakkaani saa suurimman hyödyn, mitä he tarvitsevat? Näiden analysointien pohjalta, valitsin lähityön.

Menestyäkseni työssäni, minun tarvitsee olla läsnä, jotta näen sanattomat viestit, hiljaiset signaalit, ihmisten väliset vuorovaikutukset, sidonnaisuudet tai sanattomat säännöt, joita työpaikalla esiintyy. Dataa tarkastellen, tehokkuuteni laski, mutta työhön sitoutuminen ja motivaatio kasvoivat. Tuottavuuteni tullee tämän seurauksena kasvamaan vuoden seurantajaksolla.

Minulla on kuitenkin optio käyttää etätyötä, mutta en ole valinnut sitä. Etätyö ei edistä niitä tavoitteita, joita työssäni tällä hetkellä tarvitsen. Siksipä kysynkin sinulta, mitä sinun asiakkaasi tarvitsee? Mitä sinun työkaverisi tarvitsee? Mitä työantajasi tarvitsee ja mitkä ovat yrityksen etätyökäytännöt? Etätyötä ei perustella sillä, mitä sinä tarvitset.

Kirjoittaja Hanna Paju on sisäisen liikkuvuuden asiantuntija keskusyhteisön HR:ssä ja edistää työllään työntekijäkokemusta OP Ryhmässä. Paju on toiminut erikoiskaupan johtotehtävissä yli 10 vuoden ajan. Hän on edistänyt esihenkilöiden asemaa liittotasolla ja toiminut helsinkiläisen kauppakeskuksen hallituksessa. Voit seurata Pajun ajatuksia työelämästä tällä kanavalla.