Monet tulevaisuuden työtaidot vaativat aikaa ja harjoittelua. Ollaksesi aallon harjalla 2025, mitä tarvitsee alkaa harjoitella jo tänään? Mitä pitää ottaa henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaasi jo nyt ja miten voit edistää tulevaisuuden työtaitojen oppimista?

Teksti Hanna Paju, asiantuntija, OP Keskusyhteisön HR
Julkaistu 27.9.2022

Jos jokin on pysyvää, niin muutos. Mutta kuinka pysyä jatkuvassa muutoksessa mukana? Mitä taitoja työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa? Ja kauanko niiden opetteluun menee?

Kun puhutaan tulevaisuuden työtaidoista, moni uusi taito edellyttää vanhasta pois oppimista ja asennemuutosta uuden äärellä. Kun puhutaan asennemuutoksesta, aikaa todelliseen muutokseen tarvitaan 5-7 vuotta. Yleensä työelämässä aikaa on puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Ihmisen tarvitsema aika ja työelämän antama aika ovat vahvassa ristiriidassa keskenään. Ei ihme, että moni kokee painetta jatkuvassa muutoksessa, sillä työelämän paine pakottaa ihmisen oppimaan nopeammin kuin mikä on ihmiselle luontaista. Ihminen tarvitsee aikaa hallitakseen, ymmärtääkseen, sisäistääkseen ja hyväksyäkseen muutosta. Jotta muutos, uuden oppiminen ja taitojen kehittyminen tapahtuisi puolessa vuodessa, se vaatisi jokapäiväistä harjoittelua sekä ympäristön, jossa kaikki opettelevat samaa, samalla motivaatiolla ja samalla tahtotilalla. On ymmärrettävää, että työelämässä näin harvoin on.

Tulevaisuuden työtaidot vertailussa

Tulevaisuuden työtaitoja tutkitaan ja esimerkiksi World Economic Forum julkaisee Tulevaisuuden työtaidot -listauksia viiden vuoden välein. Havahduin lukiessani vuoden 2025 tarvittavia työtaitoja. Lista vaikutti jotenkin kylmälle verrattuna kokemukseeni, mihin suuntaan työelämä on menossa! (lista julkaistu 2020). Jos mietitään työelämässä tällä hetkellä pinnalla olevia ilmiöitä ja suuntauksia, ovat sellaisia esimerkiksi tunneälyn kehittäminen työelämässä (kuten psykologinen turvallisuus ja empatia), työelämän inhimillistäminen, vastuullisuusasioille herääminen ja arvojen kautta johtaminen. Nämä taidot löytyvät kuitenkin enemmänkin vuoden 2016 Tulevaisuuden työtaidot -julkaisusta kuin tuoreimmasta, vuoden 2020 listauksesta.  

Alla vertailulista vuosista rinnakkain (vapaasti suomennettuna):


Taidot, joita tarvitaan vuonna 2020      Taidot, joita tarvitaan vuonna 2025

(julkaistu 2016)                                  (julkaistu 2020)                              
                                

1. Luovuus                                          1. Analyyttinen ajattelu ja innovaatio

2. Tunneäly                                          2. Oppimisen halu ja oppimisstrategiat

3. Analyyttinen (kriittinen) ajattelu          3. Kompleksisten asioiden ratkaisukyky

4. Oppimisen halu ja kasvun asenne       4. Kriittinen ajattelu ja analysointi

5. Päätöksentekokyky                            5. Luovuus ja aloitteellisuus

6. Selkeä ulosanti                                 6. Johtaminen ja vaikuttamistaidot

7. Johtamistaidot                                  7. Teknologian hyödyntäminen

8. Monikulttuurinen ymmärrys               8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi

9. Digitaidot                                         9. Paineensietokyky ja resilienssi ja joustavuus

10. Muutoskyvykkyys                          10. Järkeily, ongelmanratkaisu ja ideointikyky

Tulevaisuuden 10 työtaitoa (lähde: World Economic Forum's Future of Jobs Report 2016 ja 2020)


Miltä lista vaikuttaa? Kävitkö mielessäsi läpi, mitä osaat, mikä sinulle on luontaista, mitä jo hallitset? Tuntuiko, että suurin osa ei kuulosta omille taidoille? Ei hätää, voin lohduttaa sinua sanomalla, että sinulla on kaikkia näitä taitoja, toisia enemmän ja toisia vähemmän. Kaikki listatuista taidoista ovat kehitettävissä ja opeteltavissa. Se, mistä haluaisin herätellä keskustelua tässä individualistisessa maailmanajassa, on, että nämä taidot ei riitä, jos osaat ne yksin. Itseohjautuvuus lienee tämän ajan suurimpia suuntauksia, mutta itseohjautuvuudenkin taustalla on ajatus yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Soisinkin yritysten miettivän kaikkia näitä ominaisuuksia strategisen osaamisen kehittämisen kautta. Miten voimme edistää näitä taitoja työyhteisössä yhteisöohjautuvuuden nimissä?

Oppiva ihminen työelämässä

Rakenteissamme on mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja sen päivittäiseen kehittämiseen. Useassa yrityksessä ovat kuukausikeskustelut, kehityskeskustelut tai osaamisen kehittäminen vuosittain, mutta niissä yleensä keskitytään operatiivisen osaamisen seuraamiseen ja substanssiosaamisen kehittymiseen. Työelämätaitojen kehittäminen järjestelmällisesti on usein sivulause tai tahtotila, joka ei konkretisoidu teoiksi. On helpompi mitata suoritusta ja sen kehittymistä kuin taitojen karttumista ja kasvamista. Työelämätaitojakin voi tehdä näkyväksi reflektion ja palautteen avulla. 

Rohkaisen kaikkia katsomaan tuota tulevaisuuden osaamisen listaa. Nämä eivät ole pelkästään yksilön vastuulla olevia taitoja. Miten näitä taitoja voisi kehittää työyhteisöissänne? Tulevaisuuden työtaidot tarvitsevat kehittyäkseen niin yksilön kuin työyhteisön tukea; osaamisen kehittäminen on johtamista parhaimmillaan, se leikkaa kaikkien liiketoimintojen läpi onnistuessaan.

Kirjoittaja Hanna Paju toimii asiantuntijana OP:n Keskusyhteisön HR.ssä, ja on tällä hetkellä tehtäväkierrossa OP Etelä-Hämeessä. Paju on toiminut erikoiskaupan myynnin – ja asiakaspalvelun johtotehtävissä yli 10 vuoden ajan. Hän on edistänyt esihenkilöiden asemaa liittotasolla, ja toiminut helsinkiläisen kauppakeskuksen hallituksessa. Voit seurata Pajun ajatuksia työelämästä ja tehtäväkiertovuodesta tällä kanavalla.