Yritysten kasvunäkymät kertovat uudesta arjesta

Suuryritykset ovat navigoineet viimeiset kaksi vuotta huomattavan sumun keskellä. Epävarmuuden taso on vaihdellut pandemian aaltojen rytmissä. OP:n suuryritystutkimuksen mukaan viimeisen vuoden aikana on tapahtunut kuitenkin selvä käänne: nyt yli kolmannes suuryrityksistä kertoo keskittyvänsä toimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen.

Teksti Katja Keitaanniemi, CEO, OP Corporate Bank plc @KKeitaanniemi
Julkaistu 13.1.2022

Vuosi sitten meillä oli käsissämme osittain melko erilaiset Suuryritystutkimuksen tulokset: yritysten kasvuodotukset olivat matalat ja investointihalukkuus vaimeaa. Vuoden aikana on tapahtunut kuitenkin selvä käänne. Yli kolmannes suuryrityksistä kertoo keskittyvänsä tänä vuonna toimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen. Kasvuhakuisten yritysten määrä on kaksinkertaistunut viime vuoden tutkimuksesta.

Kasvuodotukset kertovat siitä, etteivät suomalaiset suuryritykset enää vilkuile pandemian keskellä hätäjarrua vaan satsaavat jo rohkeasti tulevaisuuteen. Kun vuosi sitten keskityttiin tuotannon tehostamiseen ja tuottavuuteen, on tähtäin suunnattu nyt kasvuun ja investointeihin.

Globaalissa kilpailussa investoinnit ovat yksi tärkeimmistä lähteistä kasvulle. Ne ovat merkittäviä panostuksia sekä yrityksille, jotka kilpailevat keskittyvien arvoketjujen paalupaikoista, että myös koko Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Kasvun vipuvarreksi suuryritykset ennakoivat nyt erityisesti aineettomia investointeja, kuten tuotteiden ja palveluiden digitalisointia sekä panostuksia henkilöstön kehittämiseen.

Huomattavaa kasvua ennakoidaan myös yritysten kestävyysinvestointeihin. Verrattuna Suuryritystutkimuksen tuloksiin kymmenen vuotta sitten, nähdään vastuullisuus tänä päivänä entistä kirkkaammin strategisen tason valintana. Sen asema yritysjohtajien mielessä on muuttunut kuluerästä kilpailuetutekijäksi.

Kehityssuunta on lupaava, sillä vastuullisuuden merkitys johtamisen ja liiketoiminnan ohjaamisen ytimessä vain korostuu tulevaisuudessa. ESG-raportoinnin vaateet ovat jo nyt kasvaneet merkittävästi, ja jatkossa uusi EU-taksonomia määrittää kestävien rahoitus- ja investointikohteiden reunaehtoja. Vastuullisuustoimia vaaditaan niin yritysten sisältä kuin ulkopuoleltakin. Ja vaikka moni yritys on tehnyt jo paljon vaikuttavia tekoja, luo sääntely niille myös osaltaan painetta kiihdyttää kestävää siirtymää. Tästä kertovat niin tämän tutkimuksen tulokset kuin päivittäin suuryritysten kanssa käymämme keskustelutkin.

Koronakriisi ja epävarmuuden aika ei ole vielä ohi, ja maailma edessämme muuttuu jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Suuryritykset ovat kuitenkin suunnanneet katseensa jo vahvasti tulevaisuuteen. Horisontissa siintää kasvun aika.

Suuryritystutkimus tarjoaa vuosittain ainutlaatuisen katsauksen suomalaisten ja Suomessa toimivien suuryritysten tulevaisuuteen sekä talouden näkymiin. Tutustu vuoden 2022 tutkimukseen täällä‍.

The writer is OP Corporate Bank’s CEO and a Harvard alumni