Jos jokin on yhdistänyt yrittäjiä viime vuosina, se on epävarmuus tulevasta. Koronapandemia ja Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu ovat vaikuttaneet erityisesti pk-yritysten suhdanneodotuksiin. Epävarmassa taloustilanteessa korostuu talouden suunnitelmallisuuden merkitys. Tämän tietää myös kuljetusalan yrittäjä Jani Tarvainen. 

– Toimialamme on hyvin pääomavaltainen, sillä kuljetusvälineiden hankinta edellyttää kalliita investointeja. Rahoituksen merkitys on suurempi kuin monessa muussa liiketoiminnassa, mikä vaatii pitkän tähtäimen talouden suunnittelua, Tarvainen sanoo. 

Puskuri tuo varmuutta tulevaan 

Kaikkeen ei voi varautua pelkällä suunnittelulla. Kun epävarmaa jaksoa seuraa lisää epävarmuutta, myös konkreettisia toimia täytyy tehdä. Jani Tarvainen kertoo, että esimerkiksi koronapandemian aikana yrityksen toimintaa sopeutettiin ja muovattiin heti alkuvaiheessa, koska ei tiedetty mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Investoinnit laitettiin jäihin, ylimääräiset kulut karsittiin ja rahoituksiin neuvoteltiin lyhennysvapaata, jotta pyörät pyörisivät, jos suhdanteessa tulisi raju muutos.  

–  Lopulta korona ei suoranaisesti vaikuttanut toimintaan, mutta puskuria rakentamalla luotiin varmuutta tulevaan. Orastavaan ongelmaan kannattaa hakea ratkaisuja, kun se on vasta tulossa.  

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen liikkeelle sysäämä energiakriisi vaikuttaa kuljetusalalla toimivaan yritykseen suoraan polttoaineen hinnan voimakkaana nousuna. Reilussa vuodessa polttoaineen hinta on kaksinkertaistanut.  

– Tämä vuosi on mennyt sen suunnittelussa, miten voimme sopeuttaa omaa toimintaamme hintojen nousuun. Lyhyellä aikavälillä on pitänyt rakentaa uusia toimintamalleja ja käydä asiakkaiden kanssa keskusteluja kustannusnousun siirtämisestä hintoihin. Epävarmuutta alallamme aiheuttaa myös se, miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy. Seuraamme sitä jatkuvasti, Tarvainen kertoo. 

Uskallus tarttua uuteen – myös epävarmoina aikoina 

Ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamat muutokset yrityksen toimintaan eivät ole uutta Tarvaiselle. Kun nuori yrittäjä oli 2000-luvun alussa vasta aloittanut, koko liiketoiminta meni uusiksi. Kuljetusliike oli siihen asti keskittynyt ainoastaan ulkomaan liikenteessä oleviin autoihin, ja Euroopan unionin yhdentymisen myötä markkina muuttui täysin. Silloinen liiketoiminta piti ajaa hallitusti alas ja kehittää uutta tilalle.  

– Olen kolmannen polven yrittäjä, kuljetustoiminnan aloitti ukkini vuonna 1948. Uskon, että toiminta on jatkunut näin kauan, koska olemme aina muuttuvien suhdanteiden ja haasteiden edessä hakeneet uutta suuntaa yrityksen liiketoiminnalle. Pyrin haastamaan itseäni ja kehittämään yritystä valmennuksien ja verkostoitumisen kautta, Tarvainen kertoo. 

2000-luvulla yrityksen uudeksi liiketoiminnaksi löytyivät nostopalvelut, hieman sattumankin kautta. Sen sattuman eteen oli kuitenkin tehty vuosia töitä. 

– Sattuma suosii valmistautunutta mieltä, kuten tiedemies Louis Pasteur sanoi. Kun ajatustyötä tekee taustalla vuosia, sattuman tarjoamiin mahdollisuuksiin on helpompi tarttua, Tarvainen toteaa. 

Näin kävi myös tänä vuonna. Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta yritys uskalsi tarttua uuteen mahdollisuuteen ja laajentaa toimintaa yrityskaupalla. Yrityskauppa tuo ammattitaitoa ja sitoutunutta henkilöstä ajassa, jolloin hyvästä  työvoimasta on pulaa 

– Näyttää, että investointi oli ajoituksellisesti hyvä. Jos suhdanne muuttuu, sitten realisoimme kaupan myötä tullutta kalustoa. Aina pitää olla suunnitelma B ja C, jos työt eivät jatkukaan kuten odotettu, Tarvainen sanoo. 

Asiantuntijan viisi vinkkiä yrittäjän talouden hallintaan 

  1. Panosta talouden suunnitteluun. Ennusteiden laatiminen ja niiden toteutumisen säännöllinen seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeamiin. On erittäin tärkeää olla hyvin perillä oman yrityksen taloudellisesta asemasta ja tunnusluvuista. 
  2. Huolehdi yhtiön omavaraisuudesta. Kun yhtiön talous on hoidettu hyvin ja tase on vahva, kestää yritys epävarmoja aikoja paremmin. Käyttöpääomasta kannattaa huolehtia myös tarpeen mukaan erinäisin rahoitusinstrumentein, kuten käyttöpääomalimiitein tai factoringin avulla. 
  3. Hyödynnä turvatuotteita. Miten yritys on varautunut yllättävien korkokustannusten varalle? Korkosuojatuotteet tuovat ennustettavuutta yhtiön kuluihin ja luovat turvaa muuttuvassa korkoympäristössä. Myös yrityksen luoton takaisinmaksuturva tuo lisäturvaa ikävien tapahtumien varalta. 
  4. Tarkista sopimusehdot. Sisältävätkö sopimukset indeksikorotuksia kustannustason nousun varalle? Esimerkiksi polttoaineen hintojen nousun vaikutuksia pystytään kompensoimaan indeksikorotuksilla, jotta yhtiö ei menetä katetta kustannusten nousun myötä. 
  5. Huolehdi yleisestä riskienhallinnasta. Siihen kuuluu muun muassa asiakasriskien hajauttaminen sekä toimitus- ja jakelijaverkoston turvaaminen. Esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden heikkeneminen voi aiheuttaa seisahduksia toimintaan, joten verkostoista huolehtiminen on tärkeää. 

Vinkit antoi OP Pohjois-Karjalan asiakkuuspäällikkö Laura Kotipohja. 

Tämä artikkeli on osa Yrittäjän talousvalmennusta, jossa asiantuntijamme antavat konkreettisia vinkkejä yrityksesi taloudenhallintaan. Tutustu Yrittäjän talousvalmennukseen.

Lue myös:

Ensimmäinen yritys opetti taloudenhallinnan tärkeyden

Näistä syistä jokaisen yrittäjän kannattaa sijoittaa

Innovatiiviset tuotteet Narskuttelun kasvutarinan ytimessä

Luonkos tavoittelee seuraavaa kasvuloikkaa