Asuntokauppa on muutoksessa. Asunnon ostamisessa siirrytään parhaillaan digitaaliseen kauppaan, joka säästää kaikkien osapuolten aikaa ja helpottaa arkea.

Teksti Anna Niinimäki, johtaja, vakuudet ja DIAS
Julkaistu 21.3.2023

Työskentelin rahoitusneuvojana vuosituhannen alkupuolella. Lainaneuvottelun kulku noudatteli useimmiten seuraavaa kaavaa: asiakas tuli pankkiin, häneltä kyseltiin paljon kysymyksiä hänen taloudenpitoonsa liittyen, sitten keskusteltiin hankkeesta, johon asiakas oli ryhtymässä ja todettiin, että hyvältä näyttää, annetaan lainaa. Asiakas ei liioin ollut etukäteen valmistautunut, kaikki tiedot kerättiin ja kirjattiin järjestelmiin konttoritapaamisessa. Kahvia juotiin ja aikaa kului.  

Asuntolainaprosessi on sittemmin muuttunut monilta osin. Asiakas hoitaa ennakkovaiheen itsenäisesti täyttämällä digitaalisen luottohakemuksen, ja moni saa lainatarjouksen verkkopalveluun muutamassa sekunnissa.

Rahoitusneuvojan työaikaa ei kulu tähän vaiheeseen yhtään. Rahoitusneuvoja valmistautuu neuvotteluun tutustumalla asiakkaan täyttämään luottohakemukseen, ja itse neuvottelu hoituu tavallisesti puhelin- tai verkkoneuvotteluna. Asiakkaat arvostavat, kun he saavat hoitaa pankkiasiansa omalta kotisohvaltaan, työpaikaltaan tai vaikkapa kesämökiltä aiempaa joustavammin. Me arvostamme, kun ajankäyttö tehostuu ja voimme neuvottelussa keskittyä asiakkaan kokonaisvaltaiseen palvelemiseen. 

Kopiokone ei laula enää samaa tahtia kuin ennen

Asuntokaupassa on nyt käsillä sama murros kohti digitaalisia palveluita. Yhä useampi asuntokauppa on mahdollista tehdä sähköisesti, eikä kaupantekoon ole enää tarvetta kokoontua pankin konttoriin.

Tämä helpottaa kaikkia kaupan osapuolia, niin myyjää, ostajaa, välittäjää kuin pankkilaistakin. Kalentereista ei tarvitse enää etsiä kaikille sopivaa aikaa. Ei tarvitse matkustaa, etsiä parkkipaikkaa eikä lapsille hoitajaa. Jokainen voi tutustua asiakirjoihin omassa rauhassa ja allekirjoittaa dokumentit itselleen sopivalla hetkellä, itselleen sopivassa paikassa. Myös dokumentaatio tapahtuu pitkälti sähköisesti ja aiempaa automaattisemmin. Kopiokone ei laula enää samaa tahtia kuin ennen. Kirjoituskoneet ovat jäämässä virattomiksi. 

Sähköisen kaupankäynnin alustana toimii suuressa osassa asuntokaupoista DIAS, joka mahdollistaa kauppaan liittyvien asiakirjojen allekirjoittamisen kaikille kaupan osapuolille täysin digitaalisesti. DIAS on kehitetty Suomessa yhteistyössä pankkien, kiinteistönvälittäjien ja viranomaisten kanssa.

DIAS-kauppa on yhtä turvallinen tai jopa turvallisempi kuin perinteinen asuntokauppa, sillä jokainen kaupan osapuoli on eri vaiheissa vahvasti tunnistautunut, ja tapahtumat myös tallentuvat ja ovat tarvittaessa jälkikäteen jäljitettävissä. 

Perinteisen kaupanteon kannattajat puhuvat sen puolesta, että konttorikauppa on selkeä, kun kaikki tapahtuu yhdellä kertaa. Olen joskus kuullut DIAS-kauppaa kritisoidun siitä, että ikään kuin näkyvyys kaupan etenemiseen katoaa.

DIASin myötä kaupanteko muuttaakin muotoaan. Kaupan osapuolet hyväksyvät sopimukset kukin oman aikataulunsa mukaan. Työ näkyvyyden parantamiseksi on jo käynnissä. Osapuolten näkyvyyden parantumiseksi DIAS on lanseerannut hiljattain asiointipalvelun, jossa kaupanteon etenemistä voi seurata vaihe vaiheelta. Asiointipalvelusta löytyvät kootusti ohjeet, kauppaan liittyvät asiakirjat ja linkit allekirjoituspalveluun.  

Asuntokauppa digitalisoituu vääjäämättä. Uskon siihen siksi, että sähköisen kaupanteon hyödyt erityisesti myyjälle ja ostajalle ovat kiistattomat. Lisäksi sähköinen kaupanteko myös säästää ympäristöä, kun kenenkään ei tarvitse liikkua kaupantekoon eikä materiaalia tulostaa.

Meillä on Suomen suurimpana asuntorahoittajana ja isona kiinteistönvälitysalan toimijana keskeinen rooli muutoksen läpiviennissä, ja voimme joko vauhdittaa tai jarruttaa muutosta. Kohtaamme joka päivä satoja asunnonvaihtoaikeissa olevia asiakkaitamme. Näissä tilanteissa voimme valita, teemmekö asiat niin kuin ne on ennenkin tehty, vai olemmeko nykyaikainen, uuden toimintatavan omaksunut kumppani.  

OP Kodin asiakkaana pääset hyötymään uusista digitaalisista palveluista, joiden avulla asunnon myynti on sinulle vaivatonta mistä ja milloin vain. Lue lisää.

Lue myös:

Asuntokauppa muuttui koronan myötä: kauppaa käydään nyt etänä

Asunnon voi myydä kokonaan etänä - näin se toimii

Kirjoittaja Anna Niinimäki toimii OP:n henkilöasiakasrahoituksessa. Hänen sydäntään lähellä on varmistaa, että asiakkaat toteuttavat asumisen unelmiaan kestävästi ja selviävät lainansa maksusta nyt ja tulevaisuudessa, yllättävissäkin elämäntilanteissa.