Huhtikuun markkinakehitys oli rauhaisa. Euroopan osakemarkkinan vahvuus on yllättänyt sijoittajat, sillä taloudesta on saatu parempaa dataa ja energiaan liittyvät huolet on nyt unohdettu. Laajemmin osakemarkkinoilla vallitsee kuitenkin pessimismi kurssien nousun suhteen.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 3.5.2023

Huhtikuun markkinakehitys oli rauhaisa huomattavasti vilkkaamman maaliskuun jälkeen.

Maailman suurin osakemarkkina Yhdysvallat sahasi paikallaan eurooppalaisen osakemarkkinan jatkaessa positiivista kehitystään. Korkomarkkinoilla korot vaihteeksi nousivat sen jälkeen, kun ne rajusti laskivat maaliskuussa. Voi siis todeta, että huhtikuu oli varsin tylsä kuukausi sijoitusmarkkinoilla.

Sijoittajan ja säästäjän kannalta tylsyys on kuitenkin yleensä hyvä asia, sillä markkinat tuottavat tasaista tuottoaan. Markkinoilla ei huhtikuussa ollut oikein mitään ihmeempää, johon tarttua.

Pankkisektorin ongelmista ei kuultu uutta, keskuspankkien rahapolitiikkojen odotettiin vielä hieman kiristyvän, eikä Yhdysvalloista alkaneet yritysten ensimmäisen kvartaalin tulostiedot olleet ainakaan odotuksia huonompia – ennemminkin päinvastoin.

Markkinat ovat valmistautuneet heikompiin tuloksiin ja siten odotukset ovat matalia ja helpommin ylitettävissä.

Osakemarkkinoilla vallitsee edelleen pessimismi kurssien nousun suhteen

Euroopan osakemarkkinan vahvuus on yllättänyt, sillä taloudesta on saatu parempaa dataa ja energiaan liittyvät huolet on unohdettu.

Euroopan keskuspankin rajut koronnostot eivät vielä näy kunnolla taloudessa ja täkäläisen osakemarkkinan arvostustaso on edelleen relatiivisesti selvästi Yhdysvaltoja edullisempi.

Euroopan osakemarkkina on ollut sijoittajien epäsuosiossa – milloin minkäkin syyn takia. Sen vuoksi sijoittajilla on ollut tilaa lisätä eurooppalaisia osakkeita salkkuihinsa.

Laajemmin osakemarkkinoilla vallitsee edelleen pessimismi kurssien nousun suhteen. Maaperä on ollut otollinen kurssinousulle, kun sijoittajat ovat alipainottaneet osakkeiden osuutta salkuissaan.


Valuuttamarkkinoilla euron kurssi dollariin nähden ylitti pitkästä aikaa 1.10 tason ja dollarin taso heikentyi. Perinteinen kaava dollarin kurssille on ollut, että se kokee heikkenemispainetta Yhdysvaltain keskuspankin koronnostosyklin lähestyessä loppuaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että perinteinen kaava toimisi edelleen.

Korot eivät kuitenkaan vielä laske, vaan niitä nostetaan yhä hetken kummallakin puolella Atlanttia.

Tärkein korkoja nostattanut tekijä, inflaatio, on kuitenkin jo laskusuunnassa ja siten rauhoittaa keskuspankit. Markkinoiden odotus korkojen leikkaamisesta jo loppuvuonna on edelleen olemassa, mutta viime kuuta maltillisempana.

OP Varainhoidon allokaatiossa painotamme edelleen korkosijoituksia

OP Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa painotamme edelleen enemmän korkosijoituksia osakkeiden sijasta. Korkomarkkinoiden tarjoama tuotto on noussut tasoille, jotka ovat hyvin kiinnostavat. Etenkin, jos keskuspankkien rahapolitiikan kiristykset lähestyvät odottamamme mukaisesti loppuaan.

Osakkeiden arvostukset eivät ole edelleenkään erityisen edullisia, mutta eivät erityisen kalliitakaan omiin historiallisiin tasoihinsa nähden. Korkotaso on sen sijaan etenkin Euroopassa huomattavasti korkeampi kuin tasot, joihin saimme tottua 10 vuoden ajan. Siten näemme korkomarkkinan näkymät edelleen parempina kuin osakemarkkinan.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.