Vuosi on alkanut osakemarkkinoilla rauhallisen positiivisena. Yhdysvalloissa on käynnissä mielenkiintoinen tuloskausi ja markkinoiden odotus tuloskasvusta koko yhdysvaltalaisen osakemarkkinan osalta on tälle vuodelle melko korkea. OP Varainhoidon allokaatiossa osakemarkkinoiden osuutta sijoituksista nostettiin edelleen tammikuussa.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 5.2.2024

Osakemarkkinoiden rauhallisen alkuvuoden lisäksi myös korkomarkkinoiden vuoden alku on ollut leppoinen, vaikka korot hienoisesti nousivatkin.

Keskuspankkien kokoukset tammikuussa eivät tuoneet suurempia muutoksia ohjauskorkojen leikkausodotuksiin. Markkina on jo toppuutellut hinnoittelussaan yltiöpäisimpiä odotuksiaan pienemmiksi.

Lisäksi Yhdysvaltain talous on jatkanut tasaista menoaan, eikä etenkin viime vuoden alkupuolella vallinnut taantuma ole vieläkään osoittanut merkkejä saapumisestaan. 

Tuloskausi Yhdysvalloissa on nyt vauhdissa ja suurimpien yritysten odotetaan täyttävän tuloskasvun osalta korkeat odotukset, mutta muualla tulosennusteita on jopa leikattu alemmiksi. Markkinoiden odotus tuloskasvusta koko yhdysvaltalaisen osakemarkkinan osalta on tälle vuodelle melko korkea. Tulosten odotetaan kasvavan vauhdikkaasti edellisvuoteen nähden.

Päävastuun kasvusta kantavat edelleen suurimmat pääosin teknologian parissa toimivat yritykset. Näiden yhtiöiden arvostustasot ovat korkeat. Kun yhtiöiden osakkeiden hinnoittelu on melko kallis, vaaditaan yhtiöiltä lupausten lunastamista eli kasvun jatkumista vauhdikkaana, jotta ne pysyvät nykyisillä arvostustasoilla. Tekoälyn kehityksen kanssa edes jollain tasolla liittyvien yhtiöiden kurssikehitys on ollut erityisen voimakasta. 

Suurimmat yritykset kurssikehitykseltään vahvoja ja muut korkeintaan kädenlämpöisiä

Alkuvuonna on edelleen vallinnut sama kehitys, joka dominoi viime vuotta: suurimmat yritykset ovat kurssikehitykseltään vahvoja ja muut korkeintaan kädenlämpöisiä. Viime vuoden loppu toi hetkeksi muutosta tähän, kun esimerkiksi pienyhtiöiden suhteellinen kurssikehitys oli vahvaa. 

Korrelaatio korkotason kehitykseen näytti olevan etenkin näiden muiden alueiden osalta vahvaa, eli korkojen laskiessa muut alueet voivat paremmin ja nyt korkojen hieman noustua alkuvuonna taas hieman heikommin.

Jos markkinan odottama ”soft landing” Yhdysvaltain taloudessa toteutuu, voisivat muut kuin suurimmat yhtiöt varsin hyvin saavuttaa kurssikehityksensä osalta suurien yhtiöiden vahvemman esityksen. Tämä kehitys antaa kuitenkin vielä odottaa itseään. Paljon myös riippuu isojen yhtiöiden kyvystä täyttää korkeat odotukset.

Geopolitiikassa on paineita monellakin suunnalla, mutta markkinat suhtautuvat näihin riskeihin maltillisesti, eikä erityistä huolestumista ole nähtävissä. Jotta huolia alkaisi näkyä, tulisi geopolitiikan saralla näkyä uusia käänteitä, mikä ei tietysti ole toivottavaa.

Laajasti ottaen osakemarkkinoilla ei voi sanoa olevan kummempaa huumaa. Ehkä aivan keskeisimpiä teknologiayhtiöitä lukuun ottamatta, joissa on nähtävissä ruusunpunaisten lasien läpi katselua. Kiinan osakemarkkina on ollut heikko valtiovallan ja keskuspankin lukuisista tukitoimista huolimatta. Tämä on jättänyt Kiinan osakemarkkinan arvostusmittareilla hyvin halvaksi.

Osakemarkkinoiden kehityksen osalta talouden jatkaminen edelleen stabiilina on hyvä asia. Vaikka kasvu hieman heikkenisikin, on keskuspankkien valmius ohjauskorkojen laskemiseen korkealla tasolla.

Inflaation huima nousu koronan jälkimainingeissa oli pääsyy ohjauskorkojen nostoihin. Inflaation palaaminen tavanomaisiin uomiinsa on nyt vastaavasti mahdollistava tekijä ohjauskorkojen laskemiseen. Ohjauskorkojen laskeminen tukisi myös korkosijoitusten arvoja, eli sekä korko-, että osakesijoituksia sisällään pitävälle salkulle näkymät ovat ainakin toistaiseksi positiiviset.

OP Varainhoidon allokaatiossa osakemarkkinoiden osuutta sijoituksista nostettiin tammikuussa korkeammaksi korkosijoituksiin nähden

Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa, osakemarkkinoiden osuutta sijoituksista nostettiin tammikuussa edelleen korkeammaksi korkosijoituksiin nähden. Korkojen lasku ja luottoriskipreemioiden kapeneminen on antanut hyvät tuotot korkosijoituksille, mutta tästä eteenpäin näemme osakesijoituksilla olevan paremmat näkymät tuotoiltaan.

Viimeisimmän lisäyksen kohdistimme laajasti osakemarkkinoille ja pienennyksen korkomarkkinoilla erityisesti heikomman luottokelpoisuuden high yield- lainoihin. Osakesijoitusten alipainotukset kohdistuvat kuitenkin edelleen suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin ja ylipainotus etenkin Yhdysvaltoihin, Aasia-Tyynenmeren alueelle ja kehittyville osakemarkkinoille.

Normaalia korkeamman osakesijoitusten osuuden seurauksena korkosijoituksissa on yrityslainoja ja kehittyvien maiden lainoja on normaalia vähemmän, kuitenkin siten, että valtionlainojen osuus on normaalia korkeampi.  Korkoriskin määrä pyritään pitämään edelleen hieman normaalia korkeampana.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj.

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.