Lokakuussa osakemarkkinat luisuivat alaspäin. Tähän vaikuttivat yhä korkealla pysyvä korkotaso ja markkinan lisääntynyt ymmärrys tämän negatiivisesta vaikutuksesta talouteen ja osakkeiden arvostuksiin. OP Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa painotetaan edelleen korkosijoituksia osakkeiden asemesta. Osakkeiden alipainotusta kuitenkin pienennettiin lokakuussa.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 3.11.2023

Kun osakemarkkinat lokakuussa luisuivat alaspäin, kullan hinta puolestaan saavutti uudet huipputasonsa euroissa mitattuna. Kullan hinta on ollut nousussa jo aiemmin ja perinteisillä mittareilla mitattuna kallista. Tämä voi ilmentää turvallisempien sijoituskohteiden vähyyttä nyt, kun valtioidenkin alijäämät edelleen ovat huipputasoilla.

Kevään jälkeen osakemarkkinoiden kehityksessä avainasemassa olleiden suuren markkina-arvon yhdysvaltalaisten yritysten tulosjulkistukset olivat lokakuussa pääsääntöisesti vahvoja. Osakekurssien reaktiot olivat kuitenkin vaimeita. Tämä osoittaa nykyisten arvostustasojen pitävän jo sisällään oletuksen hyvästä tuloskehityksestä.

Osa yrityksistä myös viittasi epävarmuuteen tulevaisuudesta, joka luonnollisesti myös vaimensi kurssikehitystä. Kevään jälkeen nämä yritykset, joita nyt ryhmänä kutsutaan ”Magnificent 7” -nimellä, ovat vastanneet Yhdysvaltain S&P500-indeksin kurssinoususta muiden yritysten osakkeiden polkiessa lähinnä paikallaan.

Koronnostosyklit näyttävät tulleen päätepisteeseensä

Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien koronnostosyklit näyttävät nyt tulleen päätepisteeseensä historiallisesti hyvin nopeiden ja rankkojen toimien jälkeen.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde maalasi yllättävän pessimistisen kuvan Euroopan talouden tilanteesta ja siten indikoi pankin nyt pitävän ainakin taukoa koronnostoissa. Kummankin puolin Atlanttia pidetään varaus lisäkoronnostoihin, jos inflaatio ei laantuisi odotetusti.

Inflaatio on laskenut edelleen ja koronnostojen vaikutuksessa talouksiin on tietty viive, eli näillä näkymin ohjauskorot olisivat nyt saavuttaneet huipputasonsa. Odotukset koronlaskuille ovat kuitenkin vaimeat, eivätkä markkinahinnoittelun mukaan kovin lähellä ajallisesti, mikä on nostattanut pitkiä korkoja.

Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korko kävi yli 5 prosentissa lokakuun loppupuolella ja tämä pitkien korkojen nousu oli pääsyy osakemarkkinoiden heikkouteen viime kuussa. Korkosijoittajan kannalta nykyiset tasot ovat erittäin kiinnostavat.

Kiinan toimet taloutensa piristämiseksi jatkuvat ja viimeisimpänä ja toistaiseksi suurimpana toimena maa nosti valtiontalouden vajetavoitetta 3 prosentista 3,8 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että maa on valmis elvyttämään talouttaan velkarahalla.

Kiina on nyt julkistanut monia toimia taloutensa tukemiseksi kiinteistösektorin aiheuttaman epätasapainon korjaamiseksi, mutta paikallinen osakemarkkina ei vielä ole ottanut näitä tosissaan. Pessimismi Kiinaa kohtaan on edelleen korkealla – todennäköisesti liiankin.

Japanin keskuspankilta odotetaan toimia, sillä inflaation on sielläkin tasoilla, joita ei ole nähty pitkään aikaan. Japanin keskuspankki on kuitenkin pitkälti istunut käsillään ja siten korkoero esimerkiksi Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin on noussut korkeaksi. Tämä on ollut yksi syy jenin huomattavaan heikkenemiseen. Dollariin nähden jeni on viimeksi ollut näin heikko vuonna 1990.

Oletettavasti keskuspankki tulee olemaan edelleen varovainen, mutta voi hyvinkin ruuvata rahapolitiikkaansa hiukan kireämmäksi nykyisestä edelleen hyvin löyhästä asennosta. Rahapolitiikan odotettua jyrkempi kiristäminen heijastuisi negatiivisesti globaaliin sijoitusmarkkinaan.

OP Varainhoidon allokaatiossa pienennettiin lokakuussa osakkeiden alipainotusta

Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa, painotetaan edelleen enemmän korkosijoituksia osakkeiden asemesta.

Osakkeiden alipainotusta kuitenkin pienennettiin lokakuussa osakekurssien lasketeltua alemmas syyskuun puolivälin korkeista tasoistaan. Osakesijoituksia lisättiin erityisesti Yhdysvaltain markkinalla. Osakesijoitusten alipainotukset kohdistuvat edelleen etupäässä suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin.

Korkosijoituksissa heikoimman luottokelpoisuuden yrityslainoja on normaalia vähemmän, mutta vahvempia lainoja suositaan edelleen. Osakeostot rahoitettiin pääosin vähentämällä näitä vahvempia yrityslainoja. Korkoriskin määrää on hiljalleen kasvatettu korkojen noustessa uusille ennätystasoille.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.