Toukokuu on jatkanut huhtikuun tapaan rauhaisaa kulkuaan. Korot ovat korkeammalla kuin vuosiin, mutta vielä niiden vaikutus talouteen ei ole todella näkynyt. Inflaatio on kuitenkin alenemassa, ja korkomarkkinoilla on ollut toiveita korkojen pikaisesta laskemisesta.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 5.6.2023

Toukokuu jatkoi pitkälti samanlaista rauhaisaa kulkua kuin huhtikuukin, eikä markkinoilla nähty dramatiikkaa. Talouskehitys on ollut odotettua vahvempaa, ja keskuspankkien rahapolitiikan suuntaa arvaillaan edelleen. 

Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankit nostivat jälleen ohjauskorkojaan, mutta Yhdysvaltojen keskuspankki kuitenkin indikoi taukoja korkojen nostoissa. Euroopassa puheet ovat kuitenkin jatkuneet kovina ja lisäkoronnostoilla uhkaillaan.

Markkinoilla hallitsee kaksi vastavoimaa

Markkinat ovat siis odottavissa tunnelmissa. Taantumaa odotetaan edelleen, mutta se ei näytä todennäköiseltä työllisyyden jatkuessa yhä vahvana. Korot ovat nyt korkeammalla kuin vuosiin, ja ne varmastikin jarruttavat taloutta, mutta vielä niiden vaikutus ei ole todella näkynyt.

Markkinoilla on siis kaksi vastavoimaa: toinen pyrkii hinnoittelemaan esimerkiksi osakemarkkinoihin odotettua taantumaa ja toinen puolestaan toteaa asioiden olevan edelleen hyvin. Näiden vastavoimien ollessa tasapainossa osakkeet pyrkivät mieluummin hieman nousemaan kuin laskemaan.

Myös korkomarkkina on tasapainoisessa tilassa. On yhä epäselvää, vieläkö rahapolitiikkaa pitää kiristää vai alkaisivatko jo tehdyt kiristykset riittää. Korkeampien korkojen vaikutus talouteen tulee tunnetusti viiveellä, eikä inflaation tippuminen ole ollut niin nopeaa kuin keskuspankeissa on ehkä toivottu.

Inflaatio on kuitenkin alenemassa, joskin hyvin korkeilta tasoilta, ja siten helpottamassa keskuspankkien urakkaa. Korkomarkkinoilla on ollut toiveita korkojen pikaisesta laskemisesta etenkin Yhdysvalloissa, mutta nämä ajatukset saattavat olla ennenaikaisia.

Joka tapauksessa nykyinen korkotaso on korkeampi kuin pitkään aikaan ja siten korostaa korkosijoituksia varteenotettavana vaihtoehtona osakkeille.

Yhdysvaltojen ja Japanin osakemarkkinat hyvässä vedossa

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla suuren markkina-arvon omaavat megateknoiksikin kutsuttujen yhtiöiden osakkeet ovat nousseet vauhdilla muihin osakkeisiin nähden.

Viimeisimpänä kursseja on nostattanut tekoälyyn liittyvä innostus, joka siivittää tämän kanssa edes etäisesti tekemisissä olevien yhtiöiden kursseja. Megateknojen ulkopuolella kurssit sahaavat vaakatasossa eli kurssinousu Yhdysvalloissa on harvalukuisen joukon harteilla.

Myös Japanin osakemarkkina on ollut hyvässä vedossa, kun kansainväliset sijoittajat ovat jälleen innostuneet siitä. Innostumisia on vuosien varrella nähty useamman kerran, mutta valitettavasti Japanin osakemarkkina ei ole näillä kerroilla vielä lähtenyt lentoon.

Sinänsä Japanissa on monia positiivisia puolia: esimerkiksi jeni on pitkiin aikoihin halvempi euroon nähden. Osakekurssien huiputhan nähtiin Japanissa 80-luvun huuman lopulla. Näitä huippuja ei olla vieläkään saavutettu, vaikka markkina onkin tällä hetkellä 30 vuoden huipussaan.

OP Varainhoidon allokaatiossa painotamme edelleen korkosijoituksia

OP Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa painotamme edelleen enemmän korkosijoituksia osakkeiden sijaan. Talouskehityksen vaimeneminen on ollut odotettua hitaampaa. Uskomme kuitenkin kehityksen olevan tulossa ja painavan samalla osakekursseja sekä auttavan korkosijoitusten arvoja.

Globaalisti palvelusektorin vahvuus kannattelee työllisyyttä ja siten taloutta, jonka tuotantosektoreilla näkyy selvemmin heikkoutta. Korkosijoitusten arvon kehitykseen vaikuttavat monet seikat, joista tärkeimpänä ovat korkotason muutokset. Korkojen merkittävämpi lasku odottaa vihreää valoa keskuspankkien koronnostosyklin lopusta ja käänteestä korkojen leikkaamiseen.

Ihan vielä tässä pisteessä ei olla, ja siten sekä osake- että korkomarkkina odottavat selvempää merkkiä talouden hiljenemisestä. Osakesijoitusten alipainottaminen kohdistuu erityisesti suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin. Korkomarkkinoiden sisällä ei ole erityisiä painotuksia, vaan näemme korkomarkkinat kokonaisuutena houkuttelevampana.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.