Yksityissijoittajat säästävät systemaattisesti kohti omia tavoitteitaan. Sijoittajien määrä on edelleen kasvussa ja kokeneemmat sijoittajat ovat tulleet pörssilaskun myötä ostoksille.

Teksti Kai Kalajainen, johtaja, vähittäispankin varallisuudenhoitoasiakkaat @KaiKalajainen
Julkaistu 9.3.2022

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan jatkuessa yksityishenkilöiden osakekaupankäynnin ja rahastokaupankäynnin volyymit ovat jatkaneet ennätystasoilla. Pörssikurssien voimakas heilunta on aktivoinut lisää yksityissijoittajia, mutta ennätysvolyymeja selittää osittain myös se, että viime vuosien aikana markkinoille on tullut suuri määrä lisää sijoittajia. 

Venäjän hyökkäyksen alettua 24.2. pörssikurssit ovat laskeneet yli 10 prosenttia ja vuoden alusta yli 20 prosenttia. 24.2.–7.3.2022 välisenä aikana yksityissijoittajat ovat edelleen lisänneet osakesijoituksiaan. Euromääräisesti tarkasteltuna kaikista osakekaupoista on ostojen osuus nettona 57,5 prosenttia. 

Toteutuneiden toimeksiantojen osalta ostojen osuus kaupoista on 74,5 prosenttia. Suosituimpia ostokohteita ovat olleet Sammon, Nordean ja Nokian Renkaiden osakkeet. Myynneistä noin puolet on kohdistunut Fortumin osakkeeseen. Luvut ovat lähes vastaavat koko helmikuun osalta. 

Pörssikurssien lasku on houkutellut markkinoille kokeneita sijoittajia. Alkuvuonna osakekauppaa käyneiden sijoittajien keski-ikä on kolme vuotta korkeampi kuin koko viime vuonna kauppaa käyneiden sijoittajien. Lisäksi alkuvuonna kauppaa käyneiden sijoittajien salkkujen keskikoko on kaksi kertaa suurempi kuin viime vuonna kauppaa käyneiden ja myös salkkujen hajautus on laajempi. Lisäksi he tekevät keskimääräistä harvemmin kauppaa. 

Yksityissijoittajat ovat jatkaneet myös rahastosijoituksien lisäämistä 

Vaikka myös rahastoista lunastusten määrä on kasvanut, niin yksityissijoittajien rahastoihin tekemien nettomerkintöjen määrä on selvästi positiivinen.  

Suosituimpana rahastona on ollut maaliskuun alussa vaihtoehtoisen sijoittamisen rahasto OP-Alternative Portfolio. Tämä kertoo osittain siitä, että sijoittavat haluavat lisätä sijoitussalkkujensa hajautusta.  

Hajautusta ja pörssikurssien laskua on haluttu hyödyntää lisäksi lisäämällä sijoituksia OP-Rohkeaan ja OP-Maailma indeksiin, jotka ovat maaliskuussa seuraavaksi suosituimmat rahastot. Tilanne oli myös rahastojen osalta samankaltainen helmikuussa, jolloin kolme suosituinta rahastoa olivat OP-Alternative Portfolio, OP-Kestävä Maailma ja OP-Maailma Indeksi. Suurimmat rahastolunastukset kohdistuivat helmikuussa yksityishenkilöillä lyhyen koron rahastoon ja OP-Venäjään sekä OP-Suomeen. 

Sijoittajien määrä on pysynyt kasvussa markkinoiden epävarmuuksista huolimatta. Uusia rahasto-osuudenomistajia on tullut vuoden alusta OP:n rahastoihin yli 15 000. Eniten uusia osuudenomistajia ovat saaneet OP-Maailma indeksi, OP-Amerikka indeksi ja OP-Pohjoismaat Indeksi -rahastot.  

Useat rahasto-osuudenomistajat aloittavat säännöllisen kuukausisäästämisen. Kaikkiaan uusia säännöllisen säästämisen sopimuksia on avattu tänä vuonna jo 30 000 kappaletta. Avatut kuukausisäästösopimukset ovat pysyneet aktiivisina markkinoiden heilunnasta huolimatta.  

Tämä vuoden tammikuussa ja helmikuussa OP:n asiakkailla oli aktiivisina noin 500 000 sopimusta. Sopimusten kautta tehtävä keskimääräinen kuukausisäästö on kasvanut ja on tällä hetkellä 84 euroa per sopimus. Viime vuonna keskimääräinen säästö oli 80 euroa ja vuonna 2020 75 euroa. 

Uusia arvo-osuustilejä on avattu tänä vuonna jo lähes 20 000 kappaletta. Näistä reilu neljännes on osakesäästötilejä. Osakesäästötileille hankituista osakkeista ovat alkuvuonna olleet suosituimmat Sampo, Nokia ja Nordea. 

Suomalaiset säästäjät ja sijoittajat ovat hyvin omaksuneet sen, että kaikkina aikoina kannattaa pitää pää kylmänä ja keskittyä ensisijaisesti oman sijoitussuunnitelman noudattamiseen.  

Rahastoa hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Tämä materiaali ei anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista. Rahastojen avaintietoesite ja rahastoesite ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja op.fi-palvelussa suomeksi ja ruotsiksi, josta löydät tarkempia tietoja esimerkiksi riskeistä, kuluista ja rahaston ominaisuuksista

Kirjoittaja Kai Kalajainen työskentelee OP:lla varallisuudenhoidon johtajana. Kalajainen haluaa auttaa suomalaisia vaurastumaan yhdessä asiantuntevan OP Sijoittamisen joukkueensa kanssa.