Uusi vuosi on alkanut erittäin positiivisesti sekä osake-, että korkomarkkinoilla. Korot ovat laskeneet, yrityslainojen riskilisät kaventuneet ja kaikki osakemarkkinat nousseet.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 31.1.2023

Kiinan koronarajoituksista vapautuminen, odotettua hieman paremmat globaalit talousluvut sekä markkinan hinnoittelema ohjauskorkojen nousubuumin rauhoittuminen ovat piristäneet sijoittajien mieliä.

Alkuvuoden tuotot ovat itse asiassa olleet prosentuaalisesti lähes yhtä hyvät hajautettujen korko- ja osakesijoitusten kesken, eli sijoittaja on saanut yhtä hyvät tuotot korkosijoituksistaan kuin osakesijoituksistaan alkuvuonna.

Positiiviset uutiset ovat korjanneet viime vuonna toteutuneita heikkoja tuottoja sekä osake-, että korkomarkkinoilla. Paljon sinänsä ei ole muuttunut; taloudessa näkyy edelleen heikkoutta, keskuspankkien rahapolitiikkojen kiristäminen on edelleen kesken ja yritysten tuloskasvu on heikentynyt.

Lisäksi kuluttajien ostovoima on inflaation myötä heikentynyt, lainanhoitokustannukset nousseet ja energiaankin menee enemmän rahaa. Myös yritysten rahoituskustannukset ovat korkojen nousun myötä nousseet, ja talousnäkymien heikkeneminen tuskin rohkaisee erityisemmin investoimaan.

Sijoitusmarkkinat katsovat kuitenkin parhaansa mukaan eteenpäin. Tulevaisuuteen katsominen ei kuitenkaan ole helppoa ja kurssit markkinoilla heiluvat katseiden harhaillessa positiivisten ja negatiivisten tekijöiden välillä.

Korkojen nousun vaikutus markkinoihin vetelee viimeisiään

Viime vuoden iso juttu oli korkomarkkinan aiheuttama shokki. Voimakkaasti nousevat korot eivät ikinä ole positiivinen asia, eivätkä varsinkaan viime vuonna, koska taustalla oli jyrkästi noussut inflaatio eikä rahapolitiikan kiristämisen perinteinen syy, eli kasvun kiihtyminen.

Korkojen nousun vaikutus alkaa kuitenkin markkinoilla vetelemään viimeisiään, vaikka koronnostoja vielä tuleekin. Talouteen korkojen nousun vaikutus on kuitenkin vasta tulossa. Huomio siirtynee pikkuhiljaa koroista talouteen. Viime kädessä osakkeiden menestyksen määrittää yritysten tuloksentekokyky, jonka muodostumisessa talouskasvulla on tärkeä rooli.

Työllisyys on edelleen erittäin hyvällä tasolla sekä Euroopassa että etenkin Yhdysvalloissa. Tämä on tärkeää talouskasvun kannalta, mutta kääntöpuolena on rahapolitiikan jatkuminen tiukkana odotettua pidempään.

Positiivinen tulema osakemarkkinoiden kannalta voitaisiin saada odotusten mukaisella kasvulla, ei siis kovinkaan vauhdikkaalla. Tämä jo nyt alenevan inflaation kera riittäisi rauhoittamaan keskuspankit koronnostojen lopettamiseksi ja varmaankin johtaisi markkinan hinnoittelemaan koronlaskuja.

Tällä hetkellä näemme kuitenkin korkomarkkinasijoitukset nousseen korkotason avittamina osakesijoituksia houkuttelevampina, eli pidämme osakkeet pienessä alipainossa korkoihin nähden.

Osakemarkkinoiden rasitteena ainakin vielä toistaiseksi ovat edellä mainitut negatiiviset seikat, joiden poistumiseen menee vielä aikaa.

Osakesijoitusten sisällä siirryimme alipainottamaan aiempaa enemmän Eurooppaa ja nostimme Yhdysvaltain osakemarkkinan ylipainoon, eli ohjasimme sinne varoja normaalia enemmän. Euroopan osakemarkkina on nyt samalla tasolla kuin se oli juuri ennen Ukrainan sodan alkua ja siten ylittänyt Yhdysvaltain markkinan tuoton euroissa mitattuna.

Korkosijoituksissa vähensimme hyvän luottoluokituksen omaavia yrityslainoja ja lisäsimme pitkään alipainossa olleet kehittyvien maiden lainat normaaliin painoon.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.