Vaikka Pohjoismaissa tasa-arvokysymyksiä on edistetty jo pitkään, emme voi enää tuudittautua sen varaan, että sosiaalisen vastuun ongelmakohdat ratkovat itse itsensä.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 6.9.2022

Keskusteluissani suomalaisten suuryritysten johtajien kanssa nousevat vastuullisuuskysymykset esiin tavalla tai toisella jokaisessa tapaamisessa. Vastuullisuuden edistämisen ajurit vaihtelevat yrityksestä ja toimialasta riippuen, mutta harva yritys pääsee enää vuonna 2022 karkuun sääntelyn tuomaa painetta toimia. Pelkästään ympäristökysymysten taklaaminen ei kuitenkaan enää riitä – myös sosiaalisen vastuun kysymykset ovat nousseet globaalin vastuullisuuskeskustelun ytimeen.

Suomi on jo viidettä kertaa maailman onnellisin maa, joten sosiaalisen vastuun osalta suhteellisesti mitattuna lienemme kansainvälisen vertailun kärkikastia. Pohjoismaissa yhteiskunnan merkitys on sosiaalisen vastuun eteenpäin ajavana voimana tärkeä. Myös yrityksillä on kuitenkin työnantajina tärkeä rooli saada aikaan konkreettisia muutoksia esimerkiksi omien toimintatapojensa, toimitusketjujensa ja organisaatiokulttuurin kautta.

Vaikka Pohjoismaissa tasa-arvokysymyksiä on edistetty jo pitkään, emme voi enää tuudittautua sen varaan, että sosiaalisen vastuun ongelmakohdat ratkovat itse itsensä. Maailma muuttuu nopealla tahdilla, ja erityisesti työelämään siirtyvälle nuoremmalle sukupolvelle sosiaalisen vastuun kysymysten huomioiminen yrityksen toimintamalleissa ja kulttuurissa on perusolettamus, eikä vain maineenhallinnan työkalu.

Kestävässä kehityksessä onnistumisessa erittäin tärkeää on se, että opiskelee ja ottaa asioista selvää. Meillä jokaisella on vastuu niin toimia. Suhteellisuudentaju ja ymmärrys edellytyksistä myös sosiaalisen vastuun kysymysten taustalla on ainoa tapa johtaa vastuullisesti kestävää liiketoimintaa.

Lisäksi johtajan tulee huolehtia siitä, että vastuullisuus on sidottu laajasti yrityksen tavoitteisiin, myös sosiaalisen vastuun tavoitteiden osalta. Kestävän liiketoiminnan tavoitteiden tulee olla osa palkitsemista – mikäli näin ei ole, hidastaa se osaltaan asioiden etenemistä. 

Olemme juuri uudistaneet OP Ryhmän vastuullisuusohjelman. Sosiaalisen vastuun kysymyksiin on ohjelmassa pureuduttu aiempaa kattavammin. Uuden vastuullisuusohjelmamme myötä tuemme OP Ryhmässä aiempaa tehokkaammin yhdenvertaista, osallistavaa ja monimuotoista kulttuuria. Yhtenä Suomen suurimmista työnantajista vahvistamme monimuotoisuutta liiketoiminnoissamme ja sitoutamme johtoa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseen esimerkiksi urasiirtymissä.

Paikallisyhteisöjen tukeminen on ollut osa OP:n historiaa ja arvoja jo 120 vuoden ajan. Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä rahoittamalla yritys- ja yhteisötoimintaa ympäri Suomea. Lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla harrastustoimintaa ja mahdollistamalla kesätyöpaikkoja. Tänäkin kesänä 2 200 nuorta sai kesätyöpaikan OP:n tukemana.

Suomalaisten oman talouden hallinnan taitojen kehittäminen on OP:n ydintekemistä, niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin osalta. Mielestämme kaikille kuuluu tasavertaiset tiedot ja taidot omasta taloudesta huolehtimiseen. Oman talouden hallinta on yksi tasa-arvokeskustelun kulmakivistä, ja tässä meillä Pohjoismaillakin on vielä tehtävää.

Yhtenä Suomen suurimmista yritysrahoittajista pyrimme myös tunnistamaan toimintamme ihmisoikeusvaikutukset. Siinä missä ESG-arvioissa ympäristövaikutusten merkitys on ollut eittämättä suurin, on raportointi siirtymässä mittaamaan entistä tehokkaammin myös sosiaalisia vaikutuksia.

Ymmärryksen ja osaamisen kasvattaminen sosiaalisesti kestävästä toiminnasta läpi yrityksen auttaa kehittämään yhteisiä toimintatapoja ja tunnistamaan yhdessä asioita, joissa pitäisi parantaa. Haastankin nyt yritysjohtajia toimialasta riippumatta: hae tietoa sosiaalisen vastuun kysymyksistä laajasti ja pysy junassa mukana. Tiedätkö organisaatiosi sosiaalisen vastuun katvealueet?

Viimeistään nyt on yritysten aika hypätä S-kehityksen kyytiin – juna ei nimittäin kauaa pysäkillä seiso ja kyydistä puuttuvat tullaan kyllä huomaamaan.

Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran No Bullsh*t -tapahtuman verkkosivuilla 2.9.2022.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.