Osake- ja korkomarkkinat jatkoivat lokakuussa alkanutta positiivista virettään marraskuussa. Markkinoiden mieltä koko vuoden masentaneen keskuspankkien rahapolitiikan nähdään olevan muuttumassa vihdoin markkinoiden kannalta positiiviseen suuntaan.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 2.12.2022

Rahapolitiikan kovimman kiristystahdin nähdään lähestyvän loppuaan. Tälle hartaalle toiveelle antoi tukea odotettua alempi inflaatioluku Yhdysvalloista marraskuun alkupuolella. Luku kuitenkin edelleen hipoi peräti 8 %:n tasoa.

Kovin pikaista käännettä etenkään keventävään suuntaan lienee turha toivoa, eikä markkina sitä varsinaisesti hinnoittelekaan ohjauskorko-odotusten ollessa vielä pitkälle ensi vuoden loppupuolelle nykyistä korkeammilla tasoilla. Joudummekin elämään nykyisen tai korkeammankin korkotason kanssa vielä ensi vuonnakin.

Kiinan koronarajoitteiden helpottamisesta puhutaan, mutta konkretia on vielä pientä. Merkittävät helpotukset olisivat markkinoille positiivinen sykäys, etenkin kun Kiina on jo tehnyt hiljattain muita taloutta ja kiinteistömarkkinaa helpottavia toimia. Ehkäpä näille toimille olisi tilaa jo ennen ensi kesää?

Korkojen nousun pahin paine vaikuttaa olevan ohi, mutta talouskehityksen heikkeneminen on vielä kesken, eli talouskehitys ei ole vielä saavuttanut heikkenemistahtia, joka riittäisi kellistämään korkotarinan positiivisuutta.

Kuten viime kuun blogissani totesin, markkinan odotus talouskehityksen heikkenemisestä oli vahvuudeltaan ristiriidassa taloudesta saatavien lukujen kanssa, eli odotus oli synkkyydessään ylenpalttinen. Tätä synkkyyttä korjattiin nyt kevyemmäksi, vaikka talouden odotetaankin edelleen jatkavan heikkenemistään.

Hajautetun korko- ja osakesalkun tuotto varsin mukava

Korko-odotusten rauhoittuminen heikensi dollarin arvoa useimpiin valuuttoihin nähden. Tämän seurauksena eurosijoittajan näkökulmasta yhdysvaltalaiset osakkeet eivät marraskuussa ole nousseet lainkaan – toisin kuin kaikki muut päämarkkina-alueet.

Yhdysvaltain osakemarkkina on kirkkaasti maailman suurin, ja muodostaa siten jopa kaksi kolmasosaa laajoista osakeindekseistä. Koska tämä markkina ei euroissa mitattuna ole tuottanut marraskuussa mitään, ovat laajat osakeindeksit tuottaneet marraskuussa heikommin kuin voisi luulla.

Korkomarkkinan rauhoittuminen laski korkoja ja tiukensi yrityslainojen riskilisiä, mikä siivitti korkosijoitusten tuottoja marraskuussa suunnilleen yhtä suuriksi kuin osakkeiden. Siten hajautetun korko- ja osakesijoituksia sisällään pitävän salkun tuotto oli varsin mukava.

Korkosijoitusten rooli onkin pitkästä aikaa merkittävä hajautetussa salkussa. Korkosijoitusten korkotaso on ollut vuosia niin matala, että ihmeempiä niiltä ei ole voinut toivoa, koska lisätilaa pääomavoittoja antavalle korkotason laskulle oli enää rajallisesti.

Siten hajautetun salkun tuoton määrääjinä olivat pitkälti osakkeet niin hyvässä kuin pahassa. Nykytilanteessa korkojen merkitys on kasvanut ja huolimatta synkästä vuodesta korkomarkkinoilla, on näillä hyvä potentiaali toimia perinteisinä salkun tuottojen tasaajina.

Miten tästä eteenpäin?

OP Varainhoidon allokaatiossa, eli sijoitusten jakautumisessa, olemme painottaneet elokuun lopusta lähtien korkosijoituksia enemmän kuin osakesijoituksia, mutta päätimme keventää tätä osakemarkkinoiden negatiivista näkemystämme marraskuun puolivälissä Yhdysvaltojen inflaatiokehityksen helpottaessa painetta ohjauskorkojen aggressiivisiin nostoihin. Näkemyksemme painottaa kuitenkin siis edelleen enemmän korkosijoituksia, joilla näemme osakkeita paremmat tuottonäkymät.

Osakkeiden sisällä pienensimme negatiivista painotustamme erityisesti eurooppalaisten osakkeiden osalta, joiden relatiiviset näkymät ovat pahimmasta kirkastuneet muihin markkinoihin nähden. Positiivisimpana osakemarkkinana näemme edelleen Japanin markkinan ja heikoimpana Suomen osakemarkkinan. Laajan Euroopan, kehittyvien maiden ja yhdysvaltalaisten osakkeiden osalta näkemyksemme on neutraali.

Korkojen osalta parhaimpana näemme hyvän luottokelpoisuuden omaavat yrityslainat ja heikoimpina kehittyvien maiden lainat. Kaiken kaikkiaan näkemyksemme korkoriskin määrästä on vuoden mittaan muuttunut negatiivisesta neutraalimpaan suuntaan rahapolitiikan nostettua yleistä korkotasoa selvästi kiinnostavampaan suuntaan. Ohjauskorkojen nostot kuitenkin jatkuvat vielä hetken ja siten erityisen positiivinen näkemys korkoriskin määrästä antaa vielä odottaa itseään.

Lue lisää:

Yhdistelmärahastojen tuotto-odotukset aiempaa korkeammalla tasolla

Korkosijoittaminen mahdollistaa kohtuulliset tuotot suhteellisen pienellä riskillä

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.