Vuosi 2022 on jatkunut positiivisen alun jälkeen varsin sekavissa tunnelmissa. Kiinteistömarkkinoiden vuosi 2021 oli jopa poikkeuksellisen hyvä, kun kokonaistuotot olivat positiiviset kaikissa sektoreissa sijoituskysynnän ja koronasta toipumisen jälkimainingeissa.

Teksti Markku Mäkiaho, johtaja, OP Kiinteistösijoitus
Julkaistu 15.3.2022

Tuottovaateiden jatkuva lasku nosti erityisesti arvonmuutostuottojen osuutta kokonaisuudesta. Kiinteistötalouden instituutti KTI:n kiinteistöindeksin julkistama 9,2 prosentin tuotto koko sektorista oli koko 2000-luvun korkeimpia. Kahdenkymmenen vuoden keskituottokin on 6,5 prosenttia.

Odotamme vuodesta 2022 vakaasti edelleen kehittyvää sijoitusvuotta tiedostaen kuitenkin lisääntyneen kustannusnousu- ja inflaatiopaineen sekä näkymät korkojen lievästi nousevasta kehityksestä. 

Venäjän Ukrainassa aloittama sota kirjoittaa pelikirjaa uudelleen. Talouden suunta joudutaan miettimään uudelleen monien kustannustekijöiden kasvaessa voimakkaasti, energiakustannuksista lähtien. Useat suomalaiset yritykset joutuvat sopeuttamaan toimintaansa ja näkymiään pakotteiden myötä.  

Sijoittajien kasvanut epävarmuus näkyi välittömästi myös pörssikursseissa. Suomi on geopoliittisen sijaintinsa johdosta on todennäköisesti monen kansainvälisen sijoittajan suurennuslasin alla.  

Sodan alusta tätä kirjoittaessa on noin kaksi viikkoa. Tähän mennessä ei ole vielä näkynyt dramaattisia muutoksia kiinteistösijoitusmarkkinoilla, reaktio on ollut maltillisempi kuin koronapandemian alkaessa.  

Mekin saimme perjantaina 11.3 melkein vuoden kestäneen merkittävän sairaalaportfoliokaupan maaliin. Ostajana toimi ulkomainen taho, eikä syntynyt tilanne vaikuttanut heillä tahtoon tehdä kauppaa ja tilanteella ei myöskään ollut heijasteita kaupan ehtoihin. 

Sijoittajat ovat toimineet maltillisesti, ylireagointeja ei ole näkynyt. En voi kuin toivoa vakautta tässä tilanteessa, mutta nouseviin kustannuksiin, korkoepävarmuuteen sekä hidastuvaan talouteen on syytä varautua myös kiinteistömarkkinoilla. 

Julkaisimme maaliskuun alussa uuden vastuullisuuskatsauksemme. Jouduimme miettimään katsauksen ajankohtaisuutta käynnissä olevan sodan myötä.

Vastuullisuustyö ja vastuullisuusvalinnat saavat uuden perspektiiviin ja kirkastavat prioriteetteja. Sota, sosiaalinen vastuu, ilmastonmuutos, ympäristövastuu. Lopulta, näitä ei voi asettaa toistensa edelle, mutta lyhyellä tähtäimellä on tehtävä kaikkensa, jotta käynnissä oleva sota saadaan päättymään.  

Pitkällä tähtäimellä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei pidä siirtää tai keskeyttää. Tästä muistutti myös 28.2.2022 julkaistu IPCC:n raportti. Lopulta, ympäristöstä huolehtiminen luo vakautta ja tasa-arvoa yhteiskuntien ja ihmisten välille.  

Itse toivon nyt eniten sitä, että osaisin antaa teini-ikää lähentyvälle lapsenlapselleni oikeanlaista vakautta ja turvallisuuden tunnetta niin, ettei tästä hetkestä jäisi nuorillemme ahdistavaa sukupolvikokemusta.

Markku Mäkiaho työskentelee johtajana OP Kiinteistösijoituksessa.