Heinäkuu ja elokuu sujuivat markkinoilla rauhallisissa merkeissä, kun kurssit sahasivat pitkälti paikoillaan sekä korko- että osakemarkkinoilla. Talous on jatkanut odotettua vahvempana vahvan työllisyyden tukemana. Suomalaisten sijoittajien ei tule nyt unohtaa hajauttamista.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 1.9.2023

Taantuman odottelijoiden määrä on viime aikoina pienentynyt. Globaalin talouden selviämiseen korkojen ja inflaation voimakkaasta noususta säikähdyksellä uskovien määrä on puolestaan laskenut.

Talous on jatkanut edelleen odotettua vahvempana vahvan työllisyyden tukemana.

Markkinoiden tärkeimmät ajurit tällä hetkellä ovat Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korkotaso ja työllisyys. Korko nousi elokuussa uusille korkeimmille tasoilleen ja aiheutti painetta myös osakemarkkinalle.

Talous ei erityisemmin pidä korkeista koroista, mutta tämä lienee keskuspankkiirien tavoitekin, jotta inflaatio saadaan painettua tavoitetasoille. Osakemarkkina riemuitsee korkojen laskiessa, vaikka korkojen laskun takana olisivat heikot talousluvut.

Yhtiöiden tuloskehitys tuskin on immuuni heikolle talouskehitykselle, mutta tällä hetkellä korkotason liikkeet alaspäin nähdään tärkeämpinä. Yhdysvaltain talouden vahvuus perustuu nyt palvelusektoriin, jossa työllisyys on erityisen hyvä.

Palvelusektori muodostaa Yhdysvaltain taloudesta 70 prosenttia ja siten pienimmätkin merkit tämän sektorin vaikeuksista liikuttavat korkotasoa alemmas ja myöhemmin heikentävät osakemarkkinaa. Toistaiseksi työllisyys on kuitenkin pysytellyt hyvin vahvana.

Kiinan talouskasvun hiljentymisellä vaikutuksia globaaliin talouteen

Kiinasta puhutaan nyt paljon, sillä talouden kasvuvauhti hidastuu maassa.

Kiinan merkitys on vuosikymmenessä kasvanut monessakin suhteessa, mutta sijoitusmarkkinoiden kannalta suora merkitys ei vielä ole samalla tasolla kuin voisi maailman toiseksi suurimman talouden osalta ajatella.

Kiinassa velkaisuus aiheuttaa ongelmia etenkin kiinteistösektorilla, joka on globaalistikin paineessa jyrkästi nousseen korkotason myötä.

Talouden kasvun hiljentymisellä on toki vaikutuksia myös globaaliin talouteen. Osa positiivisia, osa negatiivisia. Positiivisella puolella ovat Kiinan matala inflaatio ja heikentynyt valuutta. Nämä mahdollistavat vanhan tutun Kiina-lähtöisen länsimaiden inflaatiota painavan halvan tavaran vyöryn jatkumisen.

Hajauttamista ei kannata unohtaa – OP Varainhoidon allokaatiossa painotetaan edelleen korkosijoituksia

Vuosi 2023 on toistaiseksi ollut sijoittajan kannalta valoisa sekä osake- että korkomarkkinoiden annettua positiivista tuottoa vallinneesta negatiivisesta tunnelmasta huolimatta.

Korkojen noustua korkomarkkina näyttää erityisen kiinnostavalle ja tukee osake- ja korkomarkkinoille hajautettuja salkkuja, kuten yhdistelmärahastoja.

Hajautuksen tärkeys on tänä vuonna ollut läsnä erityisesti suomalaiselle sijoittajalle Suomen osakemarkkinan tuotettua huomattavaa miinusta. Samaan aikaan kansainvälisesti hajautettu osakesalkku on tuottanut positiivisen tuoton.

OP Varainhoidon allokaatiossa, eli varojen jakautumisessa, painotetaan edelleen enemmän korkosijoituksia osakkeiden asemesta.

Osakemarkkinoiden arvostustasot eivät talouden tai korkosijoitusten tuottonäkymiin nähden ole vielä houkuttelevalla tasolla ja siksi näemme riskeihin nähden korkosijoitukset parempana painotuksena osakkeisiin nähden.

Osakesijoitusten alipainottaminen kohdistuu erityisesti suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin. Korkosijoituksissa vähensimme elokuussa High Yield -lainoja ja siirsimme varat Investment grade- lainoihin, jotka omaavat paremman luottokelpoisuuden ja ovat myös duraatioltaan eli korkoriskiltään pidempiä.

Olemme lisänneet hiljalleen salkkujen korkoriskiä korkojen noustua houkutteleville tasoille.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.